Ogrzewanie hali namiotowej magazynowej, produkcyjnej lub przemysłowej, czyli jak zapewnić ciepło i dobrą termoizolację?

ogrzewanie hali namiotowej

Ogrzewanie hali namiotowej: zobacz w jaki sposób zapewnić stałą temperaturę, zaczynając od konstrukcji, a kończąc na urządzeniach grzewczych.

 1. Jaka temperatura powinna panować w halach namiotowych?
 2. Jak dbamy o dobrą termoizolację hal namiotowych?
 3. Ocieplenie fundamentów
 4. Obudowa ścian
 5. Dach
 6. Stolarka otworowa
 7. Ogrzewanie hali namiotowej

Hale namiotowe całoroczne to obiekty, w których zadbaliśmy o odpowiednią termoizolację. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie pożądanej temperatury wewnątrz hali, niezależnie od warunków atmosferycznych i pory roku. Jak zbudowane są ogrzewane hale namiotowe i jakie korzyści wynikają z ich użytkowania?

Jaka temperatura powinna panować w halach namiotowych?

Wielu inwestorów decyduje się na ogrzewane hale namiotowe, ponieważ wymaga tego charakter  magazynowanych materiałów oraz potrzeba eksploatacji obiektu przez cały rok. Nie można jednak zapominać, że również prawo reguluje warunki pracy w magazynach.

temperatura w hali namiotowej
Mowa tu o  § 134 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Według tego rozporządzenia temperatura obliczeniowa dla poszczególnych pomieszczeń nie powinna być niższa niż 12°C. W powyższym dokumencie nie uwzględniono maksymalnej temperatury.

Określając temperaturę, która powinna panować w hali namiotowej trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę branżę. Dla branż związanych z przemysłem ciężkim, temperatura składowania półproduktów i surowców nie ma większego znaczenia.

Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku branży spożywczej lub farmaceutycznej. Żywność oraz leki mają konkretne i często specyficzne wymagania dotyczące temperatury powietrza panującej w miejscu składowania.

Jak dbamy o dobrą termoizolację hal namiotowych?

O odpowiednią izolacyjność hal Thermo dbamy już od początku ich powstawania. W całym procesie występują jednak newralgiczne punkty, od których w największym stopniu zależy termoizolacyjność danego obiektu.

Ocieplenie fundamentów

W naszych halach namiotowych, najczęściej stosujemy  fundamenty bezpośrednie . Jest to element obiektu, który może być przyczyną dużych strat ciepła. Nieocieplone lub nieumiejętnie izolowane fundamenty skutkują utratą ciepła, które przemieszcza się w stronę gruntu. Izolację dobiera się w taki sposób, by współczynnik przenikania ciepła w miejscu połączenia podłogi z fundamentem wynosił maksimum 0,25 W/(m2K).

Do ocieplenia tego elementu stosujemy styropian lub polistyren ekstrudowany. Bardzo ważna jest również głębokość ocieplenia fundamentów. Powinna ona wynosić około 50 cm.

Obudowa ścian

Pokrycie ścian to kolejny element hali, który może być przyczyną dużych strat ciepła. Ściany w halach całorocznych są wykonane z  płyt warstwowych o grubości 60 mm  i współczynniku przenikania ciepła wynoszącym 0,38 W/(m2·K). Jest to gwarancja doskonałej izolacji hal namiotowych.

Różnica między izolacyjnością obiektów całorocznych a tych w wersji Standard jest znaczna. Wynika to właśnie z faktu, iż hale Thermo są zabudowane płytami warstwowymi, a hale nieizolowane – blachą.

Dach

izolowany dach pneumatyczny

Dach odgrywa równie ważną rolę w izolacyjności obiektu budowlanego, co poszycia ścian. W halach namiotowych izolowanych stosujemy  dach pneumatyczny . Jest on zbudowany z podwójnej plandeki. Integralną część dachu pneumatycznego stanowi pompa, która wyrównuje ciśnienie między plandekami. Oprócz wysokiej termoizolacyjności, dach pneumatyczny ma dwie inne zalety.

 • Pierwszą z nich jest redukcja zjawiska skraplania się pary wodnej wewnątrz obiektu. W halach standardowych, często jest to wynikiem gwałtownych zmian temperatury powietrza.
 • Drugą korzyścią płynącą z zastosowania dachu pneumatycznego jest brak zalegającego śniegu w okresie zimowym. Kształt takiego dachu sprawia, że śnieg nie zatrzymuje się na jego powierzchni.

Oprócz komfortu użytkowania wpływa to pozytywnie także na bezpieczeństwo.

Stolarka otworowa

Efektywne ogrzewanie hali namiotowej jest możliwe tylko w przypadku zastosowania  okien, drzwi i bram o niskim współczynniku przenikania ciepła.  Okna dobierane do projektowanych przez nas obiektów są wynikiem naszego długoletniego doświadczenia i dialogu z inwestorem. Muszą być ergonomiczne i dobrze zabezpieczać przed stratami ciepła.

W każdej hali możemy zamontować następujące rodzaje okien:

 • stałe,
 • rozwieralne,
 • uchylne,
 • rozwieralno-uchylne,

Standardowy współczynnik przenikania ciepła okien wynosi 1,1 W/(m2·K). Dla hal namiotowych całorocznych powinien on być niższy.

Zaprojektowana przez nas hala namiotowa, może być również wyposażona w różne warianty bram.

bramy w hali

Należą do nich:

 • bramy przesuwne
 • bramy harmonijkowe,
 • bramy segmentowe.

Współczynnik przenikania ciepła bram nie powinien przekraczać 1,3 W/(m2·K). Dobierając konkretne rozwiązania do naszych hal, kierujemy się właśnie tą wartością.

Ogrzewanie hali namiotowej

Kiedy już zapewnimy hali odpowiednią izolacyjność, możemy się skupić ogrzewaniu hali przemysłowej. Jest to realizowane na kilka sposobów.

ogrzewanie hali namiotowej
 • Najczęściej stosowanym rozwiązaniem są nagrzewnice zasilane olejem opałowym lub gazem ziemnym, rzadziej węglem, ekogroszkiem czy biomasą.
 • Można również zastosować nagrzewnice elektryczne, których główną zaletą jest bezobsługowość. Klienci doceniają także duży zakres mocy.
 • Stosunkowo rzadko spotykanymi wariantami ogrzewania hal namiotowych są grzejniki wodne i kurtyny powietrzne.
Do ogrzewania hali magazynowej, coraz częściej wykorzystuje się promienniki ciepła. Emitują one promieniowanie w paśmie podczerwieni. W efekcie nie ogrzewają powietrza, lecz bezpośrednio elementy infrastruktury obiektu. Promienniki to przede wszystkim doskonały sposób na uniknięcie strat ciepła, z którymi mamy do czynienia podczas ogrzewania powietrza.

Dodatkowo, instalacja takiego ogrzewania to oszczędność miejsca, ponieważ promienniki mogą być montowane bezpośrednio pod dachem hali. Również pod względem kosztów inwestycyjnych, promienniki ciepła są konkurencyjne dla bardziej tradycyjnych systemów grzewczych. Rozwiązanie to może być efektywnie wykorzystywane również jako ogrzewanie hal produkcyjnych.

Termoizolacja oraz ogrzewanie do hali namiotowej, to niezwykle ważne aspekty nie tylko w kontekście funkcjonalności obiektu, ale również ze względu na jego wpływ na środowisko. W ostatnich latach, coraz większą wagę przywiązuje się do efektywności energetycznej poszczególnych obiektów budowlanych.

Napisz do nas

Napisz do nas