Budowa chłodni i mroźni przemysłowych: jakie kryteria musi spełniać hala?

budowa chłodni i mroźni

Przemysł spożywczy ma jedną, bardzo ważną zaletę. Cechuje się stabilnością i ze względu na stały popyt, może się nieustannie rozwijać. Dzięki temu, rozwija się również sama technologia przechowywania artykułów spożywczych. Widać to na przykładzie funkcjonujących w tej branży mroźni i chłodni. Wspomniany rozwój jest również wynikiem coraz większego zapotrzebowania na świeże owoce, warzywa i oczywiście wszelkiego rodzaju mrożonki.

Doskonałym wsparciem infrastrukturalnym dla komór chłodniczych są hale namiotowe. Wykorzystywane są najczęściej jako praktyczne zadaszenie dla tego typu obiektów.

Charakterystyka oraz budowa chłodni i mroźni

Aby lepiej zobrazować jaką funkcję pełni hala namiotowa i jakie kryteria musi spełnić jako zadaszenie chłodni przemysłowych i mroźni, warto przedstawić krótką charakterystykę samych komór chłodniczych przeznaczonych do składowania żywności (czy też innych produktów wymagających specjalnych warunków). Przede wszystkim należy wyróżnić podstawowy podział takich obiektów. Chłodnie można podzielić ze względu na wymaganą temperaturę.

temperatury w chłodniach

Uszeregowanie to kształtuje się następująco:

 • Komory chłodnicze z zakresem temperatur od 0 do +10°C (w tym komory okołozerowe).
 • Komory mroźnicze z zakresem temperatur od –5 do –10°C.
 • Komory mroźnicze standardowe z zakres temperatur od –18 do –25°C.
 • Komory mroźnicze głębokiego mrożenia, w których temperatura wynosi maksymalnie –30°C.
 • Komory z atmosferą kontrolowaną.

Ze względu na zastosowanie, można wyróżnić:

 • Chłodnie zakładowe.
 • Chłodnie składowe.
 • Chłodnie przemysłowe dystrybucyjne.
 • Chłodnie na zapleczach marketów.

Hala chłodnicza będzie miała zastosowanie jako zadaszenie drugiego rodzaju, czyli chłodni składowych. Każda komora chłodnicza musi spełniać wymagania dotyczące szczelności gazowej, izolacyjności termicznej, wytrzymałości elementów konstrukcyjnych, odporności na wilgoć oraz pożarowej. Dodatkowo, ważne są kryteria sanitarne.

Powyższe wymagania wpływają na budowę chłodni. Szczególnie ważna jest izolacyjność przegród, dlatego też najczęściej stosowane są płyty warstwowe. W chłodniach, w których temperatura spada poniżej 0°C należy stosować grzałki futryn drzwiowych i ogrzewanie podłogowe, zapobiegające zamarzaniu posadzki.

Ważnym elementem jest utrzymanie odpowiedniego ciśnienia i wymiany powietrza. W tym celu stosuje się zawór ciśnieniowy lub upustowy. Częste wchodzenie do chłodni wymaga zastosowania kurtyn paskowych lub śluz powietrznych. Norma ISO 27000 narzuca konieczność stosowania alarmu w komorach chłodniczych.

Chłodnie a hale namiotowe

Na wstępnie należy zaznaczyć, że hala namiotowa nie może stanowić komory chłodniczej. Znakomicie sprawdza się jednak, jako zadaszenie i swoista obudowa chłodni. Takie rozwiązanie wpływa pozytywnie na funkcjonalność i bezpieczeństwo podczas eksploatacji obiektów chłodniczych.

Hala chłodnicza musi być dostosowana do pełnienia swojej funkcji. Jako Grupa Łukasiuk specjalizujemy się w dostosowywaniu naszych produktów, do kryteriów nawet najbardziej wymagającej branży.

Wznoszenie hali namiotowej

Budowa hali namiotowej, która będzie stanowić zadaszenie dla komory chłodniczej, przebiega analogicznie do wznoszenia hal o odmiennej charakterystyce. Można jednak zauważyć pewne różnice miedzy halami dedykowanymi do chłodni a chociażby standardowymi magazynami. Sam proces powstawania hali namiotowej można przedstawić w kilku krokach:

 1. Studium przypadku – w tym kroku zawiera się wywiad z klientem, analiza lokalizacji i dobór rozwiązania, które będzie optymalne dla tego typu zabudowania (np. dla budowy chłodni na warzywa i owoce).
 2. Projekt architektoniczno-budowlany – zawiera część opisową (m.in. parametry techniczne obiektu, funkcja obiektuzałożenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych) i rysunkową (m.in. rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego).
 3. Uzyskanie pozwolenia na budowę (hale namiotowe mogą być również wznoszone bez takiego zezwolenia, jednak wtedy, okres eksploatacji nie może przekroczyć 180 dni).
 4. Montaż właściwy hali – prace są prowadzone zgodnie z projektem i przepisami prawa budowlanego. Etap ten obejmuje wszystkie roboty: od zmiennych po wykończeniowe.
 5. Odbiór hali wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej.

Jakie kryteria musi spełnić hala namiotowa stosowana w chłodnictwie?

hale stosowane w chłodnictwie

Jak widać, proces powstawania hali zadaszającej komorę chłodniczą jest taki sam jak w przypadku innych rodzajów hal. Główną różnicę stanowią poszczególne elementy konstrukcyjne i wykończeniowe obiektu.

 • Ze względu na to, że komora chłodnicza musi utrzymywać zadaną temperaturę, hala namiotowa powinna występować w formie izolowanej. Czym się charakteryzuje taka hala? Dach hali Thermo, oferowanej przez Grupę Łukasiuk, jest zbudowany z podwójnej plandeki pneumatycznej. Dzięki temu, wnętrze obiektu jest odpowiednio izolowane od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz.
 • Także poszycia ścian są izolowane. Wykonuje się je z płyt warstwowych. Płyty warstwowe wzbogacone rdzeniem poliuretanowym są zabezpieczone profilowanymi okładzinami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Oprócz izolacyjności termicznej, zapewniają one ochronę przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi (np. opady deszczu) i gwarantują długoletnią eksploatację.
 • Jak wspomniano wcześniej, komory chłodnicze muszą mieć zapewnioną odpowiednią wymianę powietrza i możliwość utrzymywania stałego ciśnienia. W takim przypadku hala namiotowa, która będzie stanowić zadaszenie dla chłodni, także musi być wyposażona w systemy wentylacji, aby wspomóc wymianę powietrza w całym kompleksie.
 • Trzeba zadbać także o stolarkę otworową hali. Oprócz dobrej izolacyjności termicznej, musi ona być funkcjonalna i ergonomiczna (szczególnie brama). W zależności od składowanych w chłodni produktów, dostosowujemy rodzaj i rozmiar bramy wjazdowej. W wielu przypadkach (np. jeśli przechowujemy produkty o znacznych gabarytach), konieczne jest zastosowanie niestandardowych rozwiązań w tym obszarze. Podczas projektowania hali, która będzie zadaszać komorę chłodniczą, warto uwzględnić doki załadunkowe.
 • Nie można zapominać o instalacji elektrycznej oraz telekomunikacyjnej. Chłodnie wykazują wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Składają się na to nie tylko agregaty chłodnicze, ale również automatyka sterująca parametrami wewnątrz obiektu. W hali namiotowej powinny zostać wyznaczone drogi transportowe, którymi przewożone będą towary.
 • Ostatnią kwestią jest dostosowanie gabarytów hali do rozmiarów komory chłodniczej. Nowoczesne chłodnie mogą mieć wysokość nawet 14 metrów. W ofercie Grupy Łukasiuk znajdują się hale namiotowe, które uzyskują taką wysokość.

Zalety połączenia hal namiotowych z chłodniami i mroźniami

Główną zaletą przedstawionego rozwiązania jest zabezpieczenie komory chłodniczej przed warunkami zewnętrznymi. Hale namiotowe to trwałe i wytrzymałe obiekty. Ponadto, zadaszenie chłodni za pomocą hali, daje możliwość uzyskania dodatkowej przestrzeni, która pozwoli na bardziej funkcjonalne korzystanie z komory. Jest to także korzystna opcja pod względem ekonomicznym.

Koszt budowy hali dla chłodni na owoce bądź warzywa jest nie tylko niższy, a sam proces powstawania jest krótszy niż w przypadku tradycyjnych budynków murowanych. Biorąc pod uwagę ile kosztuje budowa mroźni lub chłodni z płyt warstwowych (jest to kosztowna inwestycja), warto zainwestować w infrastrukturę, która będzie dla nich zabezpieczeniem.

Napisz do nas

Napisz do nas