Budowa stajni w hali namiotowej: koszty, projekt i formalności

budowa stajni

Budowa stajni krok po kroku. Jak wykorzystać hale namiotowe, cieszyć się niższymi kosztami i jak wygląda proces powstawania przestrzeni przyjaznej dla koni?

 1. Rodzaje stajni
 2. Projekt stajni w hali namiotowej – budowa stajni a prawo budowlane
 3. Budowa stajni a przepisy
 4. Stajnia bez pozwolenia na budowę
 5. Koszty budowy stajni

Budowa stajni to wymagające przedsięwzięcie, ponieważ infrastruktura obiektu musi być przystosowana do wytycznych dotyczących hodowli zwierząt. Są to często przepisy, które determinują wykorzystanie droższej i bardziej zaawansowanej technologii. Odpowiedzią na potrzeby inwestorów są obecnie hale namiotowe, które można z powodzeniem zagospodarować jako stadniny koni, jednocześnie utrzymując niskie koszty inwestycyjne i wysoką funkcjonalność. Poniżej przedstawiamy budowę stajni krok po korku i związane z tym zagadnienia.

Rodzaje stajni

Stajnie można podzielić na trzy podstawowe grupy:

 • Stajnie stanowiskowe – w tego typu obiektach konie stoją uwiązane przy żłobie, co umożliwia pomieszczenie większej liczby zwierząt. Wadą tego rozwiązania jest brak swobodnego ruchu zwierząt. Jest to rozwiązanie charakterystyczne dla obiektów przeznaczonych dla koni biorących udział w pracach polowych.Kilkadziesiąt lat temu konie fornalskie, dorożkarskie czy też chodzące w ciężkim transporcie miejskim, a nawet tzw. konie „cugowe” pracowały z przerwami nawet po kilkanaście godzin na dobę. Stajnie stanowiskowe doskonale sprawdzały się jako miejsce wygodnego wypoczynku. Wraz z odejściem od tak intensywnej eksploatacji koni stajnie stanowiskowe stały się mniej popularne.
 • Stajnie boksowe – to najlepsze rozwiązanie dla ogierów, koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych lub klaczy ze źrebiętami. W boksach zwierzęta mają możliwość ruchu (nieco ograniczonego). Każdy boks powinien mieć odpowiednie wymiary – dla klaczy ze źrebakiem ok. 4 x 4 m, dla innych koni 3 x 4 m.Międzynarodowa Federacja Jeździecka określiła również wymiary boksów dla organizatorów zawodów. Powinny one mieć minimum 3 x 3 m. Konie powinny widzieć swojego sąsiada, więc ścianki działowe muszą mieć wysokość 150–160 cm, a wyżej należy zainstalować ściankę ażurową z prętów lub stalowej siatki o wysokości 50–70 cm. Drzwi o szerokości 120–150 cm muszą otwierać się w pełni na ścianę boksu od strony korytarza i powinny być solidne, aby nie ulegały odkształceniom.
 • Biegalnie – to najlepsze rozwiązanie dla młodych koni. Mają pełną swobodę ruchu, a wiąże się je tylko do odpasu. W takim obiekcie możemy zrezygnować z korytarza, ponieważ w pełni funkcjonalne będą żłoby wzdłuż ścian i koryto do pojenia. Siano można zadawać bezpośrednio na ściółkę.

Współczesna technika pozwala na różne konfiguracje tych grup. Bardzo często jeden obiekt tworzą różne rodzaje stajni.

Projekt stajni w hali namiotowej – budowa stajni a prawo budowlane

stajnia w hali namiotowej

Przed wzniesieniem stajni w formie hali namiotowej konieczne jest sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego. Składa się on z dwóch części:

Opisu technicznego zawierającego:

 • przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego wraz z parametrami technicznymi, w szczególności takimi jak: szerokość, długość, wysokość, kubatura, liczba kondygnacji i zestawienie powierzchni;
 • formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego;
 • układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki obliczeń;
 • rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
 • rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem;
 • dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Części rysunkowej zawierającej:

 • elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego;
 • rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przekrycia;
 • podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich części;
 • zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, m.in. instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze i wentylacyjne.

Podczas projektowania stajni w hali namiotowej warto pamiętać o podstawowym wyposażeniu i zasadach dotyczących planowania wnętrza takiego obiektu. Do ważnych zagadnień związanych z planem stajni należy z pewnością dobór odpowiedniego podłoża. Podłoga w stajni może być  betonowa, asfaltowa, kamienna, piaszczysta, gliniasta lub z kostki dębowej . W halach namiotowych o takim przeznaczeniu najczęściej korzysta się z posadzki betonowej.

Ważnym elementem obiektu są również okna. Spełniają one dwie funkcje. Po pierwsze przepuszczają naturalne światło, które jest niezbędne dla zdrowego rozwoju zwierząt. Po drugie, stanowią ważną część procesu wentylacyjnego, dlatego muszą być co najmniej uchylne. Powierzchnia okien – umieszczonych raczej wysoko w stosunku do powierzchni podłogi – powinna być jak 1:10 lub 1:15. Do tego należy również uwzględnić przestrzeń na żłoby i poidła.

Ze względu na funkcję, jaką będzie spełniał obiekt, doświadczony konstruktor wykona obliczenia konstrukcyjne „na wyrost”. Jest to zalecane ze względów bezpieczeństwa dla zwierząt i opiekujących się nimi ludzi. To samo dotyczy instalacji wentylacyjnej. Musi ona spełniać normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

Nie można zapominać również o takich szczegółach jak światło sztuczne, które powinno padać z góry. Dlatego lampy (koniecznie z wzmocnioną osłoną) są rozmieszczone w stajniach na suficie bądź w górnej części ścian.

Przy projektowaniu dużej stajni brane są pod uwagę dodatkowe parametry (m.in. aktywność sejsmiczna w regionie; ochrona przed piorunami; monitoring wideo, alarmy przeciwpożarowe i antywłamaniowe).

Budowa stajni a przepisy

przepisy dotyczące budowy stajni

Po stworzeniu projektu architektoniczno-budowlanego stajni, można rozpocząć starania o pozwolenie na budowę. Od ubiegłego roku każdy złożony w urzędzie projekt musi składać się z trzech części.

Oprócz wspomnianego wcześniej projektu architektoniczno-budowlanego są to:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu – określa m.in. granice działki, usytuowanie i układy obiektów, które znajdują się na wyznaczonym obszarze;
 • projekt techniczny – zawiera m.in charakterystykę energetyczną oraz dokumentację geologiczno-inżynierską.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć również potwierdzenie uprawnień architekta, oświadczenie właściciela działki o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane (bez względu czy decydujemy się na budowę stajni na działce rolnej, czy też nie) oraz decyzję o warunkach zabudowy (jeśli w danym obszarze nie występuje miejski plan zagospodarowania przestrzennego).

Pozwolenie na budowę wydaje starosta powiatowy. Dlatego wniosek o pozwolenie na budowę trzeba złożyć w wydziale architektury bądź urbanistyki właściwego urzędu.

Łukasiuk oferuje pełne wsparcie dla inwestora w procesach związanych z formalnościami. Klient może się zdecydować na jedną z dwóch dostępnych form współpracy. Do wyboru jest:

 • Forma standardowa (z większym udziałem inwestora) – obejmuje zadania wykonawcy inwestycji, czyli m.in. stworzenie części konstrukcyjnej (wraz z fundamentami) projektu oraz współpracę z inwestorem w zakresie tworzenia koncepcji obiektu. Ponadto Łukasiuk obliguje się do przeprowadzenia czynności montażowych powyżej ziemi. Do zakresu obowiązków inwestora należy wykonanie prac ziemnych, fundamentów, posadzek, instalacji oraz zagospodarowanie terenu.
 • Forma kompleksowa (z mniejszym udziałem inwestora) – to forma tożsama z generalnym wykonawstwem. Łukasiuk wykonuje kompletny projekt architektoniczno-budowlany. To właśnie w tej formie współpracy wykonawca jest wyręczany w procesach związanych z formalnościami.

Stajnia bez pozwolenia na budowę

Dużą zaletą hal namiotowych jest możliwość wznoszenia ich bez pozwolenia na budowę. Mowa o sytuacji, w której obiekt będzie użytkowany maksymalnie 180 dni. W takiej sytuacji możemy wznieść hale namiotową wyłącznie na podstawie zgłoszenia do Urzędu Miasta czy też Starostwa Powiatowego.

Budowa stajni bez pozwolenia to wygodne rozwiązanie, jeśli inwestorem jest np. organizator wyścigów konnych. W taki sposób może zapewnić zwierzętom godne warunki bez zbędnych i kłopotliwych formalności. Po zakończeniu zawodów gotowa stajnia dla koni może być szybko i sprawnie zdemontowana.

Koszty budowy stajni

koszt budowy stajni

Ile kosztuje stajnia w hali namiotowej? Kolejną cechą, która skłania inwestorów ku halom namiotowym, jest właśnie cena stajni w hali namiotowej. Taka stajnia dla koni to znacznie mniejszy wydatek niż budowa tradycyjnego budynku murowanego. Trzeba podkreślić, że mimo niższych kosztów inwestycyjnych, hale namiotowe są równie funkcjonalne i trwałe.

 

Dzięki temu tania hala namiotowa może być elementem większego kompleksu, w skład którego będą wchodzić budynki administracyjne, stajnie i ujeżdżalnie koni. Nieważne czy bierzemy pod uwagę koszt budowy stajni na 10, 20 lub 50 koni, cena ta zawsze będzie atrakcyjniejsza niż w przypadku budynku murowanego.

Napisz do nas

Napisz do nas