“Gotowe hale”, czyli jakie? Ile czasu czeka się na realizację i które komponenty są prefabrykowane?

gotowe hale

Gotowe hale w pigułce. Z czego składa się gotowa hala namiotowa, jaki jest czas realizacji i co warto wiedzieć? Sprawdź!

 1. Z czego składa się gotowa hala namiotowa?
 2. Ile trwa realizacja hali namiotowej?
 3. Hale namiotowe odpowiedzią dla nowoczesnego przemysłu

Do największych zalet hal namiotowych należy zaliczyć: szybką realizację i konstrukcję modułową. To właśnie dzięki konstrukcji modułowej cały proces wznoszenia obiektu odbywa się bardzo operatywnie. Sprawny przebieg inwestycji to z kolei coś, co wyróżnia hale Łukasiuk na rynku. Poniżej wyjaśniamy w czym tkwi wyjątkowość naszych produktów.

Z czego składa się gotowa hala namiotowa?

Wszystkie elementy hali namiotowej są prefabrykowane. Każdy element hali jest dobierany w taki sposób, aby spełniać wymagania założone przez inwestora.

Sercem każdej hali jest jej szkielet, czyli konstrukcja stalowa. Składają się na nią takie elementy, jak:

 • słupy,
 • belki,
 • dźwigary,
 • płatwie,
 • rygle,
 • stężenia,
 • elementy złączne.

Najczęściej stosuje się profile zimnogięte lub gorącowalcowane. Ponadto w szkielecie wykorzystujemy m.in.: stal konstrukcyjną S235, S355 oraz S235J, a newralgiczne elementy są cynkowane zanurzeniowo. W taki sposób konstrukcja jest odporna na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Wszystkie prefabrykowane elementy konstrukcji stalowej przygotowujemy z zachowaniem obowiązujących norm. Mowa tu między innymi o następujących przepisach:

 • PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz kształtowników walcowanych na gorąco. Wymagania ogólne.
 • PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe.
 • PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia.
 • PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej.
 • PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego.
 • PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe – Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno – Projektowanie i wykonanie.
 • PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczne i projektowanie.
 • PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru -Wymagania podstawowe.
 • PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
 • PN-EN 288 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie.
 • PN-EN ISO 14731:2006 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność.
Prawidłowo przygotowana konstrukcja stalowa to podstawa i warunek, aby użytkowanie hali było bezpieczne. O jej funkcjonalności decyduje natomiast sposób poszyciowania przegród nieprzezroczystych.

Dlaczego? Otóż w ofercie firmy Łukasiuk występują zarówno hale nieizolowane, jak i typu Thermo, czyli ocieplane. Pierwsze z nich charakteryzują się obudową ścian zewnętrznych, wykonaną przy użyciu blach falistych lub trapezowych. Dach stanowi pojedyncza plandeka.

W halach izolowanych elementy te zostały zaplanowane nieco inaczej. W obiektach Thermo ściany są wykonane z płyt warstwowych. To dzięki nim hala jest dobrze zabezpieczona przed ujemnymi temperaturami zewnętrznymi. Ponadto wśród zalet gotowych hal z płyt warstwowych należy wymienić:  zdolność tłumienia hałasu, wytrzymałość na obciążenia oraz szybkość montażu. 

Płyty, które najczęściej stosujemy do budowy hal Thermo, składają się z rdzenia poliuretanowego, znajdującego się między okładzinami w postaci płyt lub bloczków o układzie lamelowym. Płyty mają grubość 60 mm oraz współczynnik przenikania ciepła wynoszący 0,38 W/(m2·K). Cennik gotowych hal z płyt warstwowych oczywiście jest nieco bardziej rozbudowany niż w przypadku obiektów nieizolowanych.

Bardzo ważnym elementem hal namiotowych jest dach. Ma on formę dachu pneumatycznego. Co to znaczy? Dach pneumatyczny to nic innego jak podwójna plandeka wypełniona powietrzem.

dach gotowej hali

Takie rozwiązanie, oprócz doskonałej izolacji termicznej, redukuje zjawisko skraplania się pary wodnej pod powierzchnią dachu. Co więcej, na jego zewnętrznej stronie nie gromadzi się śnieg w miesiącach zimowych.

Pozostałe elementy składowe hali namiotowej też można dobierać wariantywnie. Dla przykładu, okna mogą być stałe, rozwieralne, uchylne, rozwieralno-uchylne, otwierane ręcznie lub otwierane automatycznie.

Gotowe hale namiotowe to uniwersalne obiekty, które doskonale sprawdzają się w każdej branży. Istotna jest jednak fachowa realizacja projektu. Dlatego każdy komponent, który wchodzi w skład gotowej hali magazynowej jest starannie dobierany przez naszych inżynierów, a każdy projekt, który do nas trafia, jest rozpatrywany indywidualnie. W taki sposób mamy pewność, że spełnimy oczekiwania klienta.

Ile trwa realizacja hali namiotowej?

Firma Łukasiuk, na podstawie wieloletniego doświadczenia, opracowała schemat działania, który gwarantuje efektywną i szybką realizację hali namiotowej. Proces prowadzenia inwestycji podzieliliśmy na kilka etapów, a sama współpraca z inwestorem może mieć jedną z dwóch dostępnych form.

czas realizacji
 • Forma kompleksowa – koncepcja obiektu jest opracowywana wspólnie – tzn. specjaliści firmy Łukasiuk i klient opracowują razem optymalną wizję hali. Następnie wykonywany jest projektu architektoniczno-budowlany (firma Łukasiuk przygotowuje część konstrukcyjną). Wykonawca (firma Łukasiuk) prowadzi prace budowlane i występuje z poszczególnymi wnioskami (m.in. wnioskuje o wydanie pozwolenia na budowę). Takie podejście to doskonały przykład generalnego wykonawstwa.
 • Forma standardowa – w tym przypadku inwestor ma więcej obowiązków. Jest on odpowiedzialny za kompletowanie dokumentów (m.in. wniosek o pozwolenie na budowę). Wykonawca (firma Łukasiuk) wykonuje prace budowlane po etapie przygotowania fundamentów (które inwestor wykonuje na własną rękę, na podstawie projektu dostarczonego przez firmę Łukasiuk). Przez wykonawcę inwestycji projektowana jest również część konstrukcyjna obiektu.

Indywidualne podejście do klienta i transparentna współpraca to nasze priorytety, dlatego realizację inwestycji rozpoczynamy zawsze od studium przypadku. Informacje zebrane podczas wywiadu z inwestorem i wizji lokalnej są niezwykle przydatne podczas doboru optymalnych rozwiązań.

Następnie, zgodnie z przyjętą formą współpracy, przygotowywany jest projekt architektoniczno-budowlany obiektu oraz formułowany jest wniosek o pozwolenie na budowę. Na wydanie decyzji odnoszącej się do wniosku o pozwolenie na budowę urzędy mają 65 dni od daty złożenia wniosku.

Projekt architektoniczno-budowlany jest podzielony na dwie części:

 • Rysunkową – w skład której wchodzą: elewacje – służące do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego (ze wszystkich widocznych stron), rzuty poszczególnych poziomów obiektu budowlanego, wyposażenie techniczne, technologiczne i ogólnobudowlane.
 • Opisową – która jest wyjaśnieniem przeznaczenia użytkowego obiektu wraz z jego parametrami technicznymi. Przedstawia: funkcję obiektu oraz jego układ konstrukcyjny wraz ze schematami konstrukcyjnymi; założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń oraz podstawowe wyniki obliczeń; zależność wyposażenia i przeznaczenia obiektu; rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego oraz najważniejsze dane techniczne związane z oddziaływaniem obiektu na środowisko.

Oprócz projektu architektoniczno-budowlanego do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

 • projekt zagospodarowania terenu,
 • projekty branżowe,
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem w celach budowlanych,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ewentualnie warunki zabudowy),
 • uzgodnienia w zakresie warunków dostawy mediów.

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę i zgłoszeniu rozpoczęcia robót można podjąć prace budowlane. Ich podział jest oczywiście uzależniony od tego, jaką formę współpracy wybierze inwestor.

Pierwszym krokiem jest wykonanie prac ziemnych (czyli tzw. zagospodarowanie gruntu). Następnie można przystąpić do przygotowania fundamentów. Najczęściej są to fundamenty bezpośrednie w formie ław i stóp fundamentowych.

Następnie przestępujemy do montażu poszczególnych, prefabrykowanych elementów. Tak powstaje szkielet gotowej hali stalowej, który jest pokrywany blachą lub płytami warstwowymi oraz odpowiednią formą dachu.

Ostatnie czynności konieczne do zapewnienia pełnej funkcjonalności obiektu to: przygotowanie posadzek, obróbki blacharskie, montaż stolarki otworowej oraz przygotowanie instalacji technologicznych i branżowych.

Proces powstawania hali namiotowej nie jest skomplikowany. Pod tym względem namioty wypadają znacznie korzystniej niż tradycyjne budynki murowane. Biorąc pod uwagę powyższe etapy realizacji inwestycji, hala namiotowa Łukasiuk może powstać w zaledwie 30 dni.

Hale namiotowe odpowiedzią dla nowoczesnego przemysłu

nowoczesna hala

Ma to ogromne znaczenie w nowoczesnym przemyśle, gdzie przedsiębiorcy bardzo często są zmuszeni do podejmowania szybkich decyzji dotyczących na przykład powiększenia powierzchni magazynowych. Właśnie w takich sytuacjach hala namiotowa jest optymalnym wariantem.

 

Warto zaznaczyć, że obiekty te odznaczają się też równie wysoką funkcjonalnością co budynki murowane. Konfrontując to ze znacznie niższymi kosztami inwestycji (ceny gotowych hal magazynowych są niezwykle konkurencyjne) i krótszym okresem realizacji, gotowe hale na sprzedaż stały się ciekawą alternatywą, po którą sięga coraz większa liczba przedsiębiorców działających w zróżnicowanych branżach.

 

Oczywiście dokładny czas realizacji hali jest uzależniony od indywidualnych wymagań inwestora. A te z kolei są determinowane głównie przez funkcję, jaką ma spełniać obiekt i branżę, w jakiej ma być wykorzystywany. Nie zmienia to faktu, że gotowe hale namiotowe służą przede wszystkim jako magazyny.

Napisz do nas

Napisz do nas