Hala 1000 m² w praktyce: jak przebiega budowa takiej hali namiotowej i od czego zależy cena?

budowa hali 1000m2

Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa często koniecznością staje się inwestycja w większą powierzchnię magazynową. Jest to naturalna kolej rzeczy w cyklu rozwoju firmy. W takich sytuacjach coraz większa liczba przedsiębiorców kieruje swój wzrok na hale namiotowe. Są one alternatywą dla tradycyjnych budynków – do tego tańszą i nowocześniejszą. Decydując się na takie rozwiązanie, firma może zyskać szybko przestrzeń potrzebną np. do składowania produkcji. Wielkość hali może być różna. W kontekście powierzchni zabudowy ograniczeniem jest wyłącznie powierzchnia działki.

Jako producent hal namiotowych wznieśliśmy wiele obiektów o powierzchni minimum 1000 m2. Poniżej przedstawiamy proces powstawania tak dużej hali namiotowej i wyjaśniamy, co wpływa na jej cenę.

Jak powstaje hala namiotowa 1000 m2?

hala namiotowa 1000m2

Mając doświadczenie z realizacji wielu obiektów namiotowych (hal 1000 m2 i większych), wiemy, że najważniejsze jest otwarcie się na potrzeby klienta i zrozumienie ich. Dlatego przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przeprowadzamy wizję lokalną i dokładny wywiad z inwestorem. Na tej podstawie planujemy kolejne etapy wznoszenia hali namiotowej.

Rodzaj współpracy

Po wstępnych ustaleniach, klient staje przed wyborem formy współpracy. W naszej ofercie znajdują się dwa warianty:

 • Forma standardowa – w tej formie inwestor musi się liczyć z kilkoma obowiązkami, których musi dopilnować na własną rękę. Jest to między innymi skompletowanie dokumentów, które są wymagane między innymi podczas składania wniosku o pozwolenie na budowę. W formie standardowej, jako wykonawca inwestycji zobowiązujemy się do wykonania prac budowlanych powyżej gruntu oraz  przygotowania projektu technicznego branży konstrukcyjnej.
 • Forma kompleksowa – realizacja inwestycji w tej formie rozpoczyna się od wspólnego opracowania koncepcji obiektu. Na podstawie stworzonego projektu architektoniczno-budowlanego (firma Łukasiuk może opracować całą dokumentację projektową) prowadzimy prace budowlane w pełnym zakresie łącznie z wykonaniem prac fundamentowych. Ponadto firma Łukasiuk może wyręczyć inwestora w składaniu wniosków formalnych koniecznych do rozpoczęcia budowy.

Dokumentacja i pozwolenia

Hale namiotowe powstają na podstawie pozwolenia na budowę. Wyjątkiem są hale eksploatowane okresowo (maksymalnie 180 dni). Takie mogą powstać na podstawie zgłoszenia.

Pozwolenie na budowę można uzyskać od starosty powiatowego. W tym celu, we właściwym urzędzie, w wydziale architektury bądź urbanistyki, trzeba złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty

 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • decyzję o wydaniu warunków zabudowy (jeśli w danym obszarze nie występuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego).
 • wypis z rejestru gruntów dla swojej działki oraz działek sąsiednich;
 • wyrys z mapy ewidencji gruntów;
 • projekt budowlany;
 • uzgodnienia wraz z warunkami technicznymi przyłączeń uzyskane od dostawców mediów;
 • potwierdzenia projektanta oraz sprawdzającego o fakcie, iż projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • potwierdzenie uprawnień projektantów.

Najważniejszym dokumentem spośród powyższych jest oczywiście projekt budowlany. Od zeszłego roku zmienił on nieco swoją formę i składa się z następujących elementów:

 • projektu zagospodarowania terenu lub działki;
 • projektu architektoniczno-budowlanego;
 • projektu technicznego.
Warto podkreślić, że projekt techniczny nie jest konieczny do uzyskania pozwolenia. Można go przekazać bezpośrednio kierownikowi budowy przed rozpoczęciem prac. Warto też zawsze skonsultować projekt z miejscowym architektem, by zweryfikować zamierzenia budowlane z MPZP lub wydanymi warunkami zabudowy.

Prace montażowe

Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, można rozpocząć prace. Pierwszym etapem jest zadbanie o grunt, na którym powstanie hala namiotowa. Tutaj należy się liczyć z koniecznością wykonania takich prac, jak: zrywanie warstwy organicznej, odwodnienie terenu, wykopy, utylizacja nieużytków. Czasem – w przypadku gruntów niespoistych, nienośnych – trzeba dokonać wymiany i stabilizacji gruntu.

Następnie można przejść do przygotowania fundamentów. Fundamenty możemy podzielić na 3 grupy:

 • Tzw. pecki fundamentowe – zbrojone elementy betonowe o bryle sześcianu, przeważnie o wymiarach 1 × 1 × 1 m, posadowione na gruncie nośnym. Jest to najtańsze rozwiązanie.
 • Płyta fundamentowa – wykonana najczęściej z żelbetu. Jest odporna na odkształcenia ze względu na dużą powierzchnię, na którą rozkładają się siły obciążające.
 • Standardowe fundamenty – stopy fundamentowe składające się z podstawy i komina oraz powalina pomiędzy stopami fundamentowymi.

Fundamenty wykonuje się zgodnie z projektem, a ich rodzaj jest dostosowywany do powierzchni budynku i specyfiki terenu.

Po przygotowaniu fundamentów można przystąpić do wznoszenia konstrukcji stalowej obiektu. Na szkielet hali namiotowej składają się takie elementy jak słupy, belki, dźwigary, płatwie, rygle, stężenia oraz elementy złączne. Aby obiekt był odporny na niesprzyjające warunki atmosferyczne, newralgiczne elementy konstrukcji są cynkowane ogniowo. Ponadto konstrukcje stalowe są produkowane z zachowaniem standardu „RFA – ready for assembly”.

konstrukcja stalowa hali

Kolejny etap to obudowa ścian i przygotowanie pokrycia dachowego. Tutaj inwestor ma do wyboru różne opcje. Jeśli chodzi o poszycie dachu, to może być ono wykonane z pojedynczej plandeki. Drugim wariantem jest dach pneumatyczny (podwójna plandeka wypełniona powietrzem oraz pompa utrzymująca wymagane ciśnienie).

Poszycia ścian mogą być wykonane z blachy trapezowej lub z płyt warstwowych.

Hale z dachem pneumatycznym i ścianami wykonanymi z płyt warstwowych to obiekty typu Thermo. Charakteryzują się dobrą termoizolacją, co ułatwia utrzymanie pożądanych warunków (temperatury, wilgotności) wewnątrz obiektu.

Kolejne etapy wznoszenia hali namiotowej to: obróbki blacharskie, montaż stolarki otworowej, wykonanie instalacji technologicznych i branżowych, przygotowanie posadzki oraz zagospodarowanie terenu. W taki sposób powstaje hala namiotowa dedykowana do potrzeb inwestora. W każdym z powyższych działań klient ma do wyboru zróżnicowane rozwiązania. Wszystko po to, aby obiekt mógł działać wydajnie w określonej branży i w danej specyfice działalności.

Częstotliwość przeglądów hali powyżej 1000 m2

Należy pamiętać, że duże obiekty jak hale namiotowe z płyty warstwowej 1000 m2 są objęte szczególnymi zasadami dotyczącymi serwisu i przeglądów. Według 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2.

Hala produkcyjna lub magazynowa 1000 m2 a cena

Szeroki wybór rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych sprawia, że ceny dużych hal namiotowych o powierzchni 1000 m2 mogą być bardzo zróżnicowane. Trzeba jednak zaznaczyć, że nawet w najdroższej wersji koszt hali 1000 m2 jest niższy niż cena budynków murowanych bądź innych obiektów modułowych.

Forma współpracy

Pierwszym aspektem, który wpływa na koszt inwestycji, jest forma współpracy z firmą Łukasiuk, którą zdecyduje się podjąć inwestor. Forma kompleksowa jest odzwierciedleniem generalnego wykonawstwa, dlatego musi nieść ze sobą większe koszty dla inwestora. Jest to jednak bardzo komfortowa opcja, która wyręcza klienta z większości działań podczas powstawania inwestycji. Forma standardowa jest tańsza, jednak klient musi się liczyć z koniecznością zaangażowania w niektóre procesy.

To, którą formę wybierze inwestor, zależy przede wszystkim od jego potrzeb i możliwości. W niektórych zakładach funkcjonują dedykowane działy, które mogą się zaangażować w tego typu przedsięwzięcie. Wtedy klient może swobodnie zdecydować się na standardową formę współpracy.

Typ hali namiotowej

Co należy rozumieć przez określenie „typ” hali namiotowej? Otóż na cenę obiektu duży wpływ mają komponenty użyte do jego obudowy. Wyżej dokładnie określiliśmy, czym różni się hala Classic od hali namiotowej typu Thermo. Wykonanie dachu pneumatycznego oraz obudowa ścian za pomocą płyt warstwowych to oczywiście droższe warianty niż pojedyncza plandeka na dachu i ściany obudowane arkuszami blachy.

Tutaj jednak trzeba podkreślić jakie korzyści daje inwestycja w izolowaną halę namiotową. W wielu branżach magazyn z dobrą termoizolacją to wymóg. Biorąc pod uwagę specyfikę takich produktów jak artykuły spożywcze czy środki farmaceutyczne, utrzymywanie stałej temperatury i wilgotności w magazynie to konieczność.

Elementy wykończeniowe, stolarka otworowa, posadzki

Nie tylko poszycie ścian i dachu decyduje o ostatecznej cenie hali namiotowej. Wpływ na koszt inwestycji ma też rodzaj i ilość zastosowanej stolarki otworowej. Tu wachlarz możliwości jest bardzo duży. Same bramy też występują w kilku wariantach (np. harmonijkowe bądź segmentowe), a na ich ostateczną cenę wpływają również ich wymiary.

To samo dotyczy posadzek. Obecnie bardzo popularnym rozwiązaniem są posadzki pokryte żywicą. Mają one wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Tańszą alternatywą będzie posadzka betonowa bez dodatkowej powłoki. Z kolei w halach magazynowych gdzie mają być składowane materiały niewymagające paletowania i regałów, można położyć posadzki wykonane z kostki brukowej. Jest to najtańsze rozwiązanie, umożliwiające też na postawienie hali na wybrukowanym placu.

Do tego dochodzą instalacje branżowe i technologiczne. Dobrym przykładem tego, jak instalacja może wpłynąć na ostateczny koszt hali namiotowej, jest sama wentylacja. Inwestor może się zdecydować na tradycyjną wentylację grawitacyjną lub droższą, ale również efektywniejszą wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. To samo dotyczy instalacji elektrycznej i każdej innej, która będzie działać w obiekcie.

wentylacja w hali namiotowej

Cena hali namiotowej 1000 m2

Jak widać, określenie ceny hali namiotowej o powierzchni 1000 m2 nie jest proste. Dlatego też naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb inwestora. Dzięki temu mamy pewność, że rozwiązania przez nas dobrane zagwarantują klientowi długą i wydajną eksploatację obiektu.

Napisz do nas

Napisz do nas