Hala bez pozwolenia na budowę: jaki rodzaj i w jakich okolicznościach można ją zbudować?

hala bez pozwolenia na budowę

Jedną z największych zalet hal namiotowych jest szybkość montażu. Dzięki eksperckiej wiedzy i doświadczeniu, jako Grupa Łukasiuk możemy to zrobić w  niespełna 30 dni . Mówimy tutaj o kompleksowych pracach budowlanych.

Wcześniej należy również zadbać o skompletowanie dokumentów i załatwienie niezbędnych formalności. Może to wydłużyć czas realizacji inwestycji nawet do kilku miesięcy. W wielu przypadkach, inwestorzy nie mogą sobie pozwolić na tak długie oczekiwanie. Każda z branż, w których hale namiotowe znalazły zastosowanie (od przemysłu po rolnictwo), jest na swój sposób wymagająca i często właśnie czas jest kluczowym elementem powodzenia planowanych przedsięwzięć. Dlatego też, inwestorzy bardzo często, decydują się na budowę tymczasowej hali namiotowej. Biorąc pod uwagę fakt, że uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga czasu, jest to znakomita alternatywa, dla wszystkich, którzy nie mogą sobie pozwolić na zwłokę.

Kiedy można zbudować halę bez pozwolenia? Jako że hala to budynek nietrwale związany z gruntem, można go wznieść bez pozwolenia na budowę na czas eksploatacji, nieprzewyższający 180 dni.

Namiot magazynowy a pozwolenie

By wybudować halę namiotową magazynową (bądź o przeznaczeniu przemysłowym czy też rolniczym), należy spełnić określone przez ustawodawcę formalności .

Hale całoroczne (ponieważ z założenia mają funkcjonować dłużej niż 180 dni) budujemy w oparciu o pozwolenie na budowę. Wniosek o pozwolenie składa się w Urzędzie Miejskim lub Starostwie Powiatowym. Czas oczekiwania na wydanie stosownej zgody zazwyczaj wynosi 30-50 dni, nie może jednak trwać to dłużej niż 65 dni. Jak widać, uzyskanie pozwolenia wyraźnie wydłuża proces realizacji inwestycji.

czas oczekiwania na zgodę

Do składanego wniosku, należy dołączyć komplet dokumentów, w skład, którego wchodzą:

 • Projekt architektoniczno-budowlany (składający się z części rysunkowej i opisowej),
 • Projekt zagospodarowania terenu,
 • Projekty branżowe (opis instalacji i charakterystyka energetyczna obiektu może zostać dostarczona podczas składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie),
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem w celach budowlanych,
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli w danym obszarze nie występuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, należy wystąpić do wydziału architektury Urzędu Miasta lub Gminy, z wnioskiem o przyznanie warunków zabudowy),
 • Uzgodnienia w zakresie warunków dostawy mediów (ustalane z operatorami danej sieci).

Czas potrzebny na realizację takiego przedsięwzięcia to nie tylko wyżej wspomniane, urzędowe procedury, ale również wcześniejsze kompletowanie dokumentów. Wymaga to składania wniosków w wielu instytucjach (m.in. w Urzędzie Gminy czy u operatora sieci energetycznej).

Kiedy można zbudować halę bez pozwolenia?

Alternatywą dla powyższych procedur jest wzniesienie tymczasowej hali bez pozwolenia na budowę (do 180 dni eksploatacji). Taką halę wznosimy na podstawie zgłoszenia budowy w Urzędzie Miasta bądź Starostwie Powiatowym. Jest to o wiele prostsza procedura niż składanie wniosku o pozwolenie na budowę. Warunkiem wzniesienia hali jest brak trwałego połączenia obiektu z gruntem.

Do zgłoszenia budowy należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Potwierdzenie o prawie do dysponowania gruntem w celach budowlanych – występuje pięć odmian takiego dokumentu: współwłasność, użytkowanie wieczyste, zarząd nieruchomością, ograniczone prawo rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy).
 • Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych,
 • Zakres planowanych robót budowlanych,
 • Przewidywany czas demontażu obiektu (lub jego przeniesienia w inne miejsce),
 • Informacje dodatkowe (rysunki projektowe, umiejscowienie obiektu na działce budowlanej).

Urząd ma prawo wydać sprzeciw wobec inwestycji lub zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla budowanej inwestycji, w terminie 21 dni od zgłoszenia.

Przekształcenie hali tymczasowej w całoroczną

Jako że hale tymczasowe mogą być eksploatowane maksymalnie 180 dni, w razie potrzeby dalszego użytkowania, należy przekształcić halę w obiekt całoroczny.

Praktyka pokazuje, że niektórzy przedsiębiorcy przeprowadzają w tym celu demontaż hali i ponowne jej wzniesienie kilka metrów lub nawet centymetrów obok. Z formalnego punktu widzenia, jest to zgodne z prawem, jednak niepraktyczne i kosztowne.

Takie działanie wiąże się najczęściej z przeniesieniem całego wyposażenia obiektu oraz materiałów w nim składowanych, dlatego nie rekomendujemy tego rodzaju rozwiązań.

Zdecydowanie bardziej naturalnym sposobem na przedłużenie możliwości użytkowania hali namiotowej, jest jej przekształcenie w obiekt całoroczny. W tym celu należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę przed upływem 180 dni od wzniesienia. Pozwolenie na budowę, zwalnia z obowiązku demontażu lub przeniesienia hali namiotowej w inne miejsce.

W ramach kompleksowej obsługi wspomagamy naszych klientów w sprawnym skompletowaniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu formalności.

Najczęstsze sytuacje, w których buduje się hale namiotowe bez pozwolenia na budowę

Korzystanie z tymczasowych hal namiotowych może być uwarunkowane wieloma czynnikami. Brak czasu, charakter wykonywanej działalności czy też jej cykliczność, to tylko niektóre z aspektów, które bierze się pod uwagę, decydując się na wznoszenie obiektów o charakterze tymczasowym.

 • Najczęściej na tę formę decydują się inwestorzy w obliczu nagłej konieczności zwiększenia powierzchni magazynowej. jako Grupa Łukasiuk oferujemy szybki czas realizacji hali namiotowej (nawet do 30 dni).
 • Jako, że staranie się o pozwolenie na budowę jest niezwykle czasochłonne, bardzo często z naszych usług korzystają inwestorzy, którzy wykazują nagłe zapotrzebowanie na większą ilość przestrzeni magazynowej.

W takich przypadkach proponujemy wzniesienie tymczasowej hali namiotowej. Nierzadko wiąże się to z wygranymi przetargami bądź dużymi zleceniami z krótkim czasem realizacji. W takiej sytuacji, zwiększenie produkcji, ściśle wiąże się z koniecznością zadbania o miejsce magazynowania produktów.

Co zrobić, jeśli produkcja ma ruszyć lada dzień, a obecny magazyn jest przepełniony? Trzeba działać zdecydowanie i szybko. Proponowane przez nas hale namiotowe o charakterze tymczasowym, są optymalnym rozwiązaniem. Inwestor nie traci czasu na składanie wniosku o pozwolenie na budowę a dzięki naszemu doświadczeniu możemy szybko pokryć jego zapotrzebowanie na przestrzeń magazynową.

Hala tymczasowa jako obiekt pomocniczy

Duże inwestycje budowlane wiążą się z przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury pomocniczej. Dobrym przykładem są wszelkie działania z wykorzystaniem ciężkich maszyn i pojazdów.

 • Hala namiotowa doskonale spełni funkcję garażu czy też magazynu na wyżej wymienione narzędzia, szczególnie w czasie realizacji dużej inwestycji.
 • Codzienne przemieszczanie się ciężkimi pojazdami może być bardzo kosztowne, głównie ze względu na spalanie paliwa i amortyzację sprzętu.
 • Hala namiotowa wzniesiona przez Grupę Łukasiuk zapewni przede wszystkim bezpieczeństwo i obniży koszty eksploatacyjne maszyn.

Hale tymczasowe są doskonałą opcją, dla inwestycji, których czas realizacji wynosi nie więcej niż 180 dni.

Hale tymczasowe, jako sezonowe magazyny dla płodów rolnych

Wiele działalności związanych z rolnictwem jest prowadzonych sezonowo. Mowa tu przede wszystkim o wszelkiego rodzaju zbiorach (głównie owoców). Zbiory truskawek czy malin odbywają się głównie w najcieplejszych miesiącach roku.

 • Sprawdzonym sposobem przechowywania zbiorów są tymczasowe hale namiotowe.
 • Na czas intensywnej pracy, mogą zapewnić przestrzeń niezbędną do przechowania owoców czy też warzyw przed odesłaniem ich do odbiorcy końcowego.

Taka wiata rolnicza bez pozwolenia to popularny obiekt, bardzo często spotykany na zachodzie Europy.

Hale namiotowe, jako miejsca wystaw i targów branżowych

Imprezy odbywające się cyklicznie to idealny sposób na wykorzystanie tymczasowej hali namiotowej.

 • Wszelkiego rodzaju wystawy czy też targi branżowe to przedsięwzięcia, które wymagają przede wszystkim ergonomii.
 • Ergonomia właśnie to jedna z najważniejszych zalet hal namiotowych.
 • Namioty przemysłowe zyskały szerokie uznanie, również dzięki swojej uniwersalności. Klient może zdecydować o wielkości hali i zastosowanych rozwiązaniach, dopasowanych do funkcji, którą będzie spełniała (np. ocieplenia czy szerokość bram i otworów drzwiowych).

Hala namiotowa z pozwoleniem na budowę lub wzniesiona na podstawie zgłoszenia może zostać dostosowana do różnorodnych warunków. Można wydzielić w niej boksy dla przedstawicieli handlowych czy też wyposażyć w gabloty do prezentacji produktów o różnych gabarytach (takich jak wyroby regionalne, elektronarzędzia, kwiaty, meble ogrodowe itd.)

Napisz do nas

Napisz do nas