Hala jako magazyn na zboże, lub płody rolne: jaki budynek do przechowywania ochroni zbiory?

zboże

Nowoczesne rolnictwo w wielu aspektach nie przypomina już tego, do czego przyzwyczaił nas ten sektor w ubiegłym wieku. Obecnie stawia się na nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, które usprawniają procesy zachodzące w rolnictwie. Mowa tu nie tylko o maszynach i zautomatyzowanym zarządzaniu, ale również o sposobie przechowywania zboża i innych płodów rolnych w magazynach.

We współczesne trendy doskonale wpisują się hale namiotowe, które coraz częściej zastępują tradycyjne budynki murowane. Grupa Łukasiuk posiada w swoim portfolio wiele inwestycji dedykowanych właśnie dla rolnictwa.

Jak budujemy hale magazynowe dla rolnictwa?

Płody rolne, w zależności od ich rodzaju, wymagają zróżnicowanych warunków. Hale namiotowe Grupy Łukasiuk są obiektami uniwersalnymi, które w łatwy sposób można dostosować do wymagań składowanego materiału. Wynika to z budowy hal i ich wariantów, które są dostępne w naszej ofercie. Technologia wznoszenia obiektu jest za każdym razem zbliżona, jednak występuje w niej kilka zmiennych, o których może decydować klient.

Podstawowe elementy hali namiotowej

Jako producent hal namiotowych z wieloletnim doświadczeniem, wypracowaliśmy autorskie procedury realizacji inwestycji.

Prace budowlane rozpoczynają się od robót ziemnych (w głównej mierze wykonuje je sam inwestor), w skład których wchodzą:

 • zerwanie warstwy organicznej,
 • wymiana i stabilizacja gruntu,
 • wykonanie odwodnienia terenu,
 • wykopy,
 • utylizacja nieużytków.

Następnie wykonywane są fundamenty. Zazwyczaj mają one formę fundamentów bezpośrednich, z kluczowymi elementami w postaci stóp lub płyty fundamentowej. Stopy fundamentowe są wykonywane z betonu lub żelbetu. Są one wylewane w przygotowanym wykopie, po uprzednim wykonaniu zbrojenia prętami stalowymi.

Po wykonaniu fundamentów, można przystąpić do wznoszenia konstrukcji stalowej hali.

wznoszenie konstrukcji stalowej

Składają się na nią takie elementy jak:

 • słupy,
 • belki,
 • dźwigary,
 • płatwie,
 • rygle,
 • stężenia,
 • elementy złączne.
Poszczególne elementy konstrukcji są cynkowane, co chroni je przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wszystkie powyższe elementy składające się na halę namiotową są newralgiczne i stanowią szkielet obiektu, który w późniejszych fazach może być modyfikowany według ustaleń z klientem.

Dostosowanie hali do własnych potrzeb

Szczególnie ważne podczas przechowywania płodów rolnych jest utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz magazynu. Dlatego też, w ofercie Grupy Łukasiuk znajdują się zarówno hale namiotowe izolowane, jak i nieizolowane.

Czym się od siebie różnią?

Przede wszystkim w halach izolowanych stosuje się inne poszycie dachu i ścian zewnętrznych. Stosowany w tym przypadku dach pneumatyczny pozwala na zwiększenie izolacyjności obiektu. Dach ten tworzy podwójna plandeka wypełniona powietrzem, w której za pomocą wentylatora kanałowego utrzymywane jest odpowiednie ciśnienie. Daje to możliwość efektywnego regulowania temperatury wewnątrz obiektu. Co więcej, dach pneumatyczny eliminuje proces skraplania się pary wodnej w hali, występujący zwłaszcza przy gwałtownych zmianach temperatury. Dla hal namiotowych nieizolowanych przewidziany jest dach z pojedynczej plandeki.

poszycie ścian hali izolowanej
Poszycie ścian zewnętrznych w halach izolowanych jest wykonywane przy użyciu płyt warstwowych, które charakteryzują się dobrym współczynnikiem przenikania ciepła (0,38 W/(m2·K)). To dzięki nim można utrzymać pożądaną temperaturę wewnątrz hali, nawet w miesiącach zimowych. W nieizolowanym wariancie hali, ściany zbudowane są blachy trapezowej.

Preferencje klienta mają również duży wpływ na elementy wykończeniowe, takie jak stolarka otworowa. Wg życzenia inwestora rozmieszczamy i dobieramy okna w taki sposób, aby hala była funkcjonalna i spełniała powierzone zadania. W halach izolowanych, należy zwracać uwagę na współczynnik przenikania ciepła okien, ponieważ źle dobrany, może być przyczyną strat ciepła. Analogicznie, dobierane są bramy. Mogą one być przesuwne, harmonijkowe bądź segmentowe. Dopasowujemy także wymiary bram do specyfiki funkcji, którą będzie spełniał magazyn. W branży rolniczej, bramy muszą posiadać odpowiednie gabaryty, tak aby umożliwić swobodny przepływ magazynowanych towarów, transportowanych za pomocą maszyn rolniczych.

Ważnym elementem magazynów namiotowych są także posadzki. Inwestor może je wykonać w dwóch wariantach::

 • beton zatarty na gładko, np. z posypką korundową, która znacznie utwardza podłoże i nadaje niepylącą powierzchnię,
 • wykończenie żywicą, co tworzy powłokę odporną na działania chemiczne, mechaniczne i temperatury nawet do 110 °C.

W magazynach materiałów sypkich najczęściej stosuje się twarde posadzki, które gwarantują odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Na koniec pozostaje wyposażenie hali rolniczej w dodatkowy osprzęt. Mogą to być instalacje branżowe i technologiczne (np. elektryczna, kanalizacyjna czy też klimatyzacyjna). Wybór zależy od potrzeb klienta. Duży wpływ na wykończenie hali ma rodzaj składowanych płodów rolnych i to one będą determinowały to, w jaki sposób będzie funkcjonowała hala namiotowa.

Magazyn na zboże

magazynowanie zboża

Obecnie ziarna zbóż można magazynować na dwa sposoby. Pierwszy sposób to wykorzystanie silosów dedykowanych do składowania tego typu płodów rolnych. Drugą opcją jest tak zwany magazyn podłogowy (magazyn płaski na zboże).

Hale namiotowe doskonale sprawdzają się jako budynek do przechowywania zapasów zboża. W tym przypadku, kluczową rolę spełnia podłoga – to bezpośrednio na niej składowane są ziarna. Musi być ona równa i pozbawiona wszelkich szczelin i dziur a także wyposażona w dodatkową izolację.
Zboże o wilgotności poniżej 15%, schłodzone i oczyszczone, może być przechowywane w warstwie wyższej niż 1,5 m. Im wyższa wilgotność zboża, tym niższe powinny być warstwy.

Magazyn zboża wyposażony w wentylatory i nagrzewnice, może spełniać również funkcję suszarni.

Magazynowanie roślin okopowych

Najpopularniejszymi roślinami okopowymi w Polsce są buraki cukrowe i ziemniaki. Rośliny okopowe charakteryzują się wysoką wilgotnością, dlatego też są narażone na działanie procesów gnilnych. Ponadto, cechują się dużą wrażliwością na niskie temperatury.

magazynowanie ziemniaków
Odpowiednie składowanie roślin okopowych wydłuża przydatność i zachowuje walory jakościowe bulw. Czynniki decydujące o żywotności tych płodów to wilgotność i temperatura powietrza.

Obecnie odchodzi się od tradycyjnego składowania roślin okopowych w tak zwanych pryzmach, czyli kopcach usypanych na działce rolnej.

W przypadku ziemniaków, najefektywniejszym miejscem ich składowania są magazyny zwane przechowalniami. W tej roli doskonale sprawdzają się hale namiotowe. Muszą one jednak spełnić kilka wymogów. Już sama lokalizacja i infrastruktura zewnętrzna muszą być dostosowane do tego rodzaju magazynowania. Po pierwsze, należy zadbać o wygodny dojazd do magazynu. Ponadto, poziom wód gruntowych nie może być wyżej niż 1 metr od posadzki. Posadzki muszą być suche, dlatego też śmiało można wykonać dowolny z wyżej wymienionych rodzajów. Każdy z nich spełnia to kryterium.

W halach na zbiory, które spełniają funkcję przechowalni, konieczna jest dobra izolacyjność. Jedyną opcją w tym przypadku są hale namiotowe całoroczne. Można w nich zainstalować nagrzewnice w celu utrzymywania odpowiedniej temperatury. Dobrym sposobem na zapewnienie optymalnych warunków jest też inwestycja w wentylację mechaniczną. Zredukuje to zjawisko zawilgocenia ścian oraz pozwoli utrzymać wymaganą wilgotność powietrza. Dzięki takiemu rozwiązaniu, można także korygować czas wentylacji. Tutaj warto wspomnieć, że rośliny okopowe nie powinny być wyeksponowane na długotrwałe działanie cyrkulacji powietrza. Stosując wentylację grawitacyjną, nie mamy tak dużego wpływu na wymianę powietrza.

W tego typu przechowalniach, konieczne jest zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni dla maszyn obsługujących magazyn. Mowa tu między innymi o odsiewaczach zanieczyszczeń i drobnych bulw oraz o podajnikach transportujących. Hale namiotowe na płody rolne w tym kontekście nie posiadają żadnych ograniczeń.

Gabaryty obiektu są dobierane w taki sposób, aby magazyn był jak najbardziej wydajny i funkcjonalny.
Przy halach na rośliny okopowe wskazanym rozwiązaniem jest wyposażenie hali w system Block Out, który minimalizuje przepuszczanie światła zewnętrznego.

Hale namiotowe dla rolnictwa – nie tylko płody rolne

Warto dodać, że hale namiotowe w rolnictwie znalazły także inne zastosowania. Oprócz magazynów na płody rolne, mogą pełnić funkcję garażów na maszyny rolnicze oraz miejsca dedykowanego do hodowli zwierząt. Dzięki swojej uniwersalności, hale namiotowe zyskały zaufanie rolników na całym świecie. Charakteryzują się niższą ceną niż tradycyjne budynki murowane. Ich niepodważalną zaletą jest też krótki czas montażu.

Hala na zboże może zostać wzniesiona już w ciągu 30 dni od rozpoczęcia robót. Trzeba podkreślić, że mimo tak szybkiego montażu i niskiej ceny, namioty rolnicze nie ustępują magazynom murowanym pod względem funkcjonalności i wydajności.

Napisz do nas

Napisz do nas