Hale garażowe: jakie są ceny, warianty i jak wznieść całoroczny namiot garażowy?

hale garażowe namiotowe

Hala garażowa namiotowa może występować w kilku rodzajach. Jak wygląda wznoszenie takiego obiektu, jakie formalności trzeba spełnić i które czynniki kształtują cenę?

 1. Hale garażowe i ich rodzaje
 2. Jak powstaje namiot garażowy?
 3. Hale garażowe – projekty i formalności
 4. Zasady współpracy z firmą Łukasiuk
 5. #zasady-wspolpracy
 6. Jak zrobić z hali namiotowej pełnoprawny garaż?
 7. Ile kosztuje hala namiotowa garażowa?

Hale namiotowe doskonale sprawdzają się jako obiekty przeznaczone do przechowywania materiałów czy produktów. Warto jednak zaznaczyć, że hale to nie tylko magazyny wspierające przemysł, ale również garaże do przechowywania pojazdów i maszyn. Ich uniwersalność daje duże możliwości, dzięki czemu możemy z łatwością przystosować dany namiot do potrzeb inwestora, bez względu na gabaryty czy też rodzaj garażowanych maszyn. Poniżej wyjaśniamy, co to jest hala garażowa i jak powstaje.

Hale garażowe i ich rodzaje

Garaż w formie hali namiotowej może występować w dwóch wariantach – Classic i Thermo (hale garażowe nieocieplane i ocieplane). Jak sama nazwa wskazuje, oba warianty różnią się od siebie zdolnością do utrzymywania odpowiedniej temperatury wewnątrz obiektu. Co to oznacza? Otóż w halach namiotowych Classic poszycia ścian są wykonane z blachy trapezowej, natomiast dach to pojedyncza plandeka. Taka budowla skutecznie chroni przed opadami deszczu czy śniegu oraz wiatrem.

Hale namiotowe typu Thermo to wariant, który jest dodatkowo bardziej odporny na zmiany temperatury na zewnątrz i daje większe możliwości w kontekście utrzymania zadanych warunków wewnątrz obiektu. Taki efekt jest możliwy dzięki zastosowaniu dachu pneumatycznego oraz ścian wykonanych z płyt warstwowych.

 

Zazwyczaj w halach garażach z płyt warstwowych wykorzystujemy płyty z rdzeniem poliuretanowym o grubości 60 mm, które zapewniają doskonałą izolacyjność termiczną. Ich współczynnik przenikania ciepła 0,38 W/(m2·K). Natomiast dach pneumatyczny to podwójna plandeka wypełniona powietrzem. Dedykowany wentylator utrzymuje stałe ciśnienie między warstwami. W taki sposób powstaje solidne zabezpieczenie przed warunkami zewnętrznymi.

Jak powstaje namiot garażowy?

wznoszenie hali namiotowej

Hale namiotowe charakteryzują się szybkim i bezproblemowym procesem wznoszenia. Jest on zdecydowanie krótszy niż w przypadku tradycyjnych budynków. Stąd też szybki czas realizacji to niewątpliwy atut budowy namiotu garażowego. W firmie Łukasiuk kolejną zaletą tego typu inwestycji jest też sposób współpracy z inwestorem. U nas cały proces jest poprzedzony dokładnym wywiadem i doborem odpowiednich rozwiązań – odpowiadających specyfice biznesu klienta i przeznaczeniu hali. W ramach tych działań wykonujemy również wizję lokalną.

Hale garażowe – projekty i formalności

Wznoszenie namiotu garażowego wiąże się z koniecznością dopełnienia niezbędnych formalności. Przede wszystkim chodzi o pozwolenie na budowę.

Wniosek o pozwolenie na budowę składa się w starostwie powiatowym, we właściwym urzędzie, w wydziale architektury bądź urbanistyki. Należy do niego dołączyć takie dokumenty, jak:

 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • wypis z rejestru gruntów dla swojej działki oraz działek sąsiednich;
 • wyrys z mapy ewidencji gruntów;
 • projekt budowlany;
 • uzgodnienia wraz z warunkami technicznymi przyłączeń uzyskane od dostawców mediów;
 • potwierdzenia projektanta oraz sprawdzającego o fakcie, iż projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • potwierdzenie uprawnień projektantów.

Ponadto jeśli w danym obszarze nie występuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, należy do wniosku dołączyć decyzję o wydaniu warunków zabudowy.

Warto zaznaczyć, że newralgicznym dokumentem podczas wznoszenia małych i dużych hal garażowych jest projekt budowlany. Od września 2021 roku zmienił on nieco swoją formę. Aktualnie składają się na niego trzy części:

 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • projekt zagospodarowania terenu lub działki,
 • projekt techniczny.

Nowością jest ostatnia z wymienionych części, czyli projekt techniczny. Musi on zawierać:

 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,
 • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
 • w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
 • inne niezbędne opracowania projektowe.

Sam projekt techniczny nie musi być w początkowej fazie dołączany do wniosku o pozwolenie na budowę. Może zostać przekazany bezpośrednio kierownikowi budowy.

W niektórych przypadkach możliwe jest wzniesienie hali garażowej na podstawie zgłoszenia (ostateczną decyzję o takiej możliwości wydaje odpowiedni urząd).

Jest to opcja, która sprawdza się w branżach cechujących się sezonowością. W takich przypadkach, przed upływem 180 dni (ustawowy czas eksploatacji budynku wzniesionego bez pozwolenia na budowę) hala jest demontowana. Taki tymczasowy namiot garażowy znajdzie zastosowanie np. w miejscach prowadzenia dużych inwestycji budowlanych.

Zasady współpracy z firmą Łukasiuk

zasady współpracy

Inwestor, który decyduje się na wzniesienie hali magazynowo-garażowej wraz z firmą Łukasiuk, ma do wyboru dwa warianty współpracy z wykonawcą – standardową i kompleksową.

Przykładową różnicą między tymi formami współpracy jest m.in. skompletowanie dokumentacji czy dopełnienie formalności. W opcji standardowej leży to po stronie inwestora, w formie kompleksowej – po naszej. Przy czym współpraca kompleksowa (inaczej generalne wykonawstwo) jest raczej przeznaczona dla dużych obiektów, a hale garażowe takimi nie są. Z doświadczenia wiemy, że przy tego typu inwestycjach najlepiej sprawdza się forma współpracy w większym stopniu angażująca inwestora.

Wznoszenie hali namiotowej

Każda hala stalowa garażowa jest wznoszona z zachowaniem wszelkich norm i dobrych praktyk. W całym procesie można wyszczególnić kilka etapów:

 • Przygotowanie terenu – te prace wykonuje inwestor. Ich zakres jest ruchomy, ponieważ dany obszar może być wręcz naturalnie przygotowany do wzniesienia konstrukcji lub całkowicie zaniedbany i nierówny. Wśród najczęściej wykonywanych prac na tym etapie wymienia się zrywanie warstwy organicznej, wymianę i stabilizację gruntu, odwodnienie terenu, wykopy i utylizację nieużytków.
 • Fundamenty – przygotowanie fundamentów, w zależności od formy współpracy może wykonywać inwestor bądź wykonawca. Mogą one mieć formę m.in. płyty fundamentowej lub stóp fundamentowych.
 • Konstrukcja stalowa – po prawidłowo przygotowanych fundamentach, można przystąpić do wznoszenia szkieletu hali garażowej, czyli konstrukcji stalowej. Składają się na nią takie elementy jak słupy, belki, dźwigary, płatwie, rygle, stężenia oraz elementy złączne. W przypadku konstrukcji stawianych przez firmę Łukasiuk jej poszczególne elementy są cynkowane ogniowo, dzięki czemu jest ona odporna na działanie szkodliwych warunków zewnętrznych.
 • Ściany i dach – jak już wcześniej wspomnieliśmy, w tym obszarze oferujemy dwa warianty poszycia – dach pneumatyczny i ściany wykonane z płyt warstwowych lub dach z pojedynczej plandeki i ściany z blachy trapezowej.
 • Posadzka – w garażach najczęściej wykonuje się posadzki z powierzchnią żywiczną lub epoksydową. Cechuje je wysoka ergonomia podczas eksploatacji oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne.
 • Obróbki blacharskie i montaż stolarki otworowej – przygotowując namiot garażowy, trzeba zwrócić uwagę na stolarkę otworową, a konkretniej bramy. Bramy montowane w halach całorocznych mogą być przesuwne, harmonijkowe, segmentowe.

Jak zrobić z hali namiotowej pełnoprawny garaż?

Powyższe sześć etapów to nie koniec przygotowywania garażu. Obiekt trzeba również uzbroić i wyposażyć. Mowa tu między innymi o instalacjach technologicznych i branżowych. Oczywiście instalacja elektryczna to minimum, które pozwala na komfortową eksploatację obiektu. Warto jednak się też zastanowić nad nieco bardziej rozwiniętym systemami. Automatyka może obecnie usprawnić wiele więcej czynności niż tylko otwieranie i zamykanie bramy.

Ponadto przepisy wymagają, by w ogrzewanych garażach nadziemnych lub częściowo zagłębionych, mających nie więcej niż 10 stanowisk postojowych, była co najmniej wentylacja grawitacyjna zapewniająca 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę. Również oświetlenie należy dostosować do liczby i rodzaju parkujących maszyn.

Nie należy zapominać o podstawowym wyposażeniu garażu, które pozwoli chociażby skontrolować stan techniczny pojazdów i maszyn. Szafki, regały i wózki warsztatowe mogą być bardzo przydatne, mimo że urządzamy garaż, a nie warsztat. Ich rozmieszczenie warto zaplanować już na etapie projektowania obiektu, aby jak najefektywniej wykorzystać powierzchnię użytkową.

Samo dostosowanie i wyposażenie namiotu garażowego może być bardzo zróżnicowane. Inne potrzeby będzie miał inwestor, który planuje garaż dla maszyn rolniczych przy gospodarstwie, a inne przedsiębiorca, który potrzebuje przestrzeni garażowej dla pojazdów transportu wewnętrznego w dużym zakładzie przemysłowym. Hale namiotowe Łukasiuk można przystosować do obu wariantów. W naszym portfolio znajdują się obiekty dla rolnictwa, przemysłu ciężkiego, sektora publicznego czy też branży rekreacyjnej.

Ile kosztuje hala namiotowa garażowa?

koszt garażowej hali namiotowej

Niestety nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, ile kosztuje hala garażowa. Ostateczną cenę hali garażowej determinuje wiele czynników – od gabarytów obiektu, przez jego rodzaj, po indywidualne potrzeby inwestora. Ponadto na rynku występują zarówno hale garażowe używane, jak i nowe.

 

Można jednak śmiało stwierdzić, że hala namiotowa to atrakcyjniejsza opcja pod względem ekonomicznym niż standardowy budynek murowany. Ponadto charakteryzuje się ona znacznie krótszym procesem wznoszenia, co dla wielu inwestorów jest kluczową cechą.

 

Jako producent namiotów garażowych, stawiamy na transparentną współpracę z inwestorem i propozycje rozwiązań, które będę faktyczną odpowiedzią na jego problemy.

Napisz do nas

Napisz do nas