Hale handlowe namiotowe – zastosowanie, trwałość i możliwości prowadzenia biznesu

hale handlowe namiotowe

Hale handlowe namiotowe w pigułce. Jak wygląda proces budowy, czym cechują się obiekty i gdzie znajdują zastosowanie?

 1. Wysoka jakość i trwałość
 2. Zastosowanie hal namiotowych w handlu
 3. Rozwiązanie dla nowoczesnego biznesu

Hale namiotowe od Łukasiuk sprawdzają się nie tylko jako powierzchnie magazynowe, lecz również są z powodzeniem wykorzystywane w celach handlowych. Co więcej, tradycyjne budynki murowane są konsekwentnie wypierane przez nowoczesne namioty handlowe. Wynika to z dużej funkcjonalności i wielu innych zalet tego typu obiektów.

Wysoka jakość i trwałość

Argumentami przemawiającymi za powszechnym stosowaniem hal namiotowych są trwałość i szeroko pojęta wysoka jakość tych obiektów. Hale namiotowe Łukasiuk są wznoszone tylko ze sprawdzonych komponentów, posiadających stosowne certyfikaty. Elementy, które stanowią konstrukcję stalową (m.in. słupy, dźwigary, płatwie czy stężenia), są produkowane ze stali konstrukcyjnej S235, S355 I S235JR. Ponadto komponenty są cynkowane metodą zanurzeniową. Proces ten gwarantuje odporność na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Wysoka wytrzymałość to również domena poszycia ścian. W halach nieizolowanych stosujemy blachę trapezową, falistą bądź plandekę. Zarówno blacha, jak i plandeka skutecznie chronią wnętrze przed deszczem lub śniegiem.

W halach izolowanych ściany pokrywane są płytami warstwowymi. Charakteryzują się one wysoką odpornością mechaniczną. Wśród podstawowych parametrów można wymienić wytrzymałość na ściskanie (0,095 MPa), wytrzymałość na rozciąganie (0,070 MPa) oraz wytrzymałość na ścinanie (0,075 MPa).

Nie tylko jakość komponentów świadczy o trwałości obiektów namiotowych Łukasiuk. Tym, co wyróżnia nasze hale magazynowe, jest również technologia montażu. Przez wiele lat doświadczenia udoskonaliliśmy proces budowy hal namiotowych.

proces budowy hal namiotowych

Można w nim wyróżnić kilka etapów.

Przede wszystkim cały proces opiera się na dialogu z klientem. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, podczas wywiadu z inwestorem i podczas wizji lokalnej, zbieramy wszystkie niezbędne informacje. Naszym nadrzędnym celem jest przygotowanie obiektu, który spełni wymagania danej branży. Potrzeby klienta to priorytet, dlatego stawiamy na transparentną współpracę.

Następnie przygotowywane są niezbędne dokumenty. Mowa tu m.in. o projekcie hali magazynowej (Łukasiuk dostarcza część konstrukcyjną, pozostałymi elementami zajmuje się lokalny architekt). Dopiero mając komplet dokumentów, można starać się o pozwolenie na budowę.

Wniosek o wydanie takiego pozwolenia można złożyć:

 • w starostwie powiatowym (na którego terenie znajduje się działka budowlana)
 • w urzędzie miasta,
 • w urzędzie dzielnicy,
 • do wojewody (jeśli działka znajduje się na terenie o szczególnym statusie prawnym).

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć po trzy egzemplarze:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu,
 • projektu architektoniczno-budowlanego.
Powyższe dokumenty powinny być przedłożone wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów.

Ponadto należy przygotować:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Warto wiedzieć, że w przypadku braków w dokumentacji urząd może wezwać do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę i zgłoszeniu robót można przystąpić do prac budowlanych.

Roboty budowlane rozpoczynamy od prac ziemnych (m.in. od wyrównania terenu). Jest to podstawa, aby proces wznoszenia hali namiotowej oraz jej późniejsza eksploatacja były bezpieczne. Następnie kładzione są fundamenty (w większości przypadków w formie fundamentów bezpośrednich).

Na tak przygotowanej podstawie można wznosić szkielet obiektu, czyli konstrukcję stalową (której elementy składowe oraz charakterystyka zostały przedstawione powyżej). Kiedy konstrukcja stalowa jest gotowa, przystępujemy do procesu poszyciowania.

Hale namiotowe Łukasiuk występują w dwóch wariantach: nieizolowanym oraz izolowanym. Pierwsza opcja charakteryzuje się ścianami pokrytymi blachą falistą lub trapezową oraz dachem wykonanym z pojedynczej plandeki.

Hale izolowane są nieco bardziej zaawansowane. Ich ściany są wykonane z płyt warstwowych. Natomiast pokrycie dachowe to dach pneumatyczny. Takie rozwiązania pozwalają efektywnie kontrolować warunki panujące wewnątrz obiektu. Co więcej, charakterystyka poszycia dachowego redukuje zjawisko skraplania się pary wodnej, a na jego powierzchni nie gromadzi się śnieg.

Elementy wyposażenia wnętrza, instalacje branżowe i technologiczne oraz stolarka otworowa zależą od potrzeb inwestora. Bez względu na to, w jaki sposób zostaną dobrane, muszą być wykonane zgodnie z prawem budowlanym i obowiązującymi normami.

W kontekście żywotności hali namiotowej niezwykle ważne są zabezpieczenia przeciwpożarowe. Hala namiotowa może zostać wyposażona w zaawansowane czujniki oraz alarmy. Ponadto Łukasiuk dba o to, aby podczas budowy hali handlowej materiały trudnopalne lub niepalne oraz elementy nośne konstrukcji były odizolowane od stref szczególnie narażonych na wybuch pożaru.

Zastosowanie hal namiotowych w handlu

pokrycie hali
 • Hale namiotowe już od wielu lat są powszechnie stosowane jako obiekty magazynowe przy supermarketach. Zazwyczaj są to powierzchnie zagospodarowane jako ekspozycje artykułów ogrodowych. Tego typu obiekty często występują sezonowo. Markety chętnie korzystają z hal usługowych i handlowych (jako powierzchni magazynowych) ze względu na ich mobilność oraz krótki czas wznoszenia.
 • Idąc tym tropem, hale namiotowe są wykorzystywane również przy składach budowlanych. Pełnią funkcję magazynów, w których przechowywane są materiały wymagające ochrony przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.
 • Hale namiotowe to doskonałe rozwiązanie także dla targowisk. Branża w tym przypadku nie ma znaczenia. W halach targowych magazynowych można przechować każdego rodzaju produkty – od maszyn rolniczych po rękodzieło.
 • Z analogicznych względów tego typu obiekty można też spotkać na rozmaitych targach branżowych. Hale namiotowe magazynowe to udogodnienie dla organizatorów i odwiedzających. Można w nich przechowywać infrastrukturę pomocniczą dla tego typu wydarzeń bez względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (np. deszcz).
 • Najczęstszym rozwiązaniem jednak jest zagospodarowywanie hali namiotowej jako magazynu w firmie zajmującej się handlem (hale magazynowe handlu hurtowego). Takie rozwiązanie szczególnie efektywnie sprawdza się w branży e-commerce. Hale namiotowe mogą być nowoczesnymi magazynami wysokiego składowania, wyposażonymi w automatykę i rozwinięte systemy zarządzania składowanymi materiałami.
 • Co więcej, po hale namiotowe coraz częściej sięgają właściciele największych firm handlowych. W takich przypadkach namioty mogą pełnić funkcję obiektów logistycznych i przeładunkowych, wykorzystywanych podczas transportu produktów między magazynami i oddziałami sklepu.

Rozwiązanie dla nowoczesnego biznesu

Czym się charakteryzuje nowoczesny biznes? Przede wszystkim współczesne rozwiązania powinny być funkcjonalne i efektywne. Ponadto dziś w nowoczesnym biznesie – jak nigdy wcześniej – liczy się czas. Przedsiębiorcy muszą działać szybko i pewnie. Nadrzędnym celem jest też oczywiście generowanie zysków (poprzez oszczędności i zwiększanie sprzedaży).

Wszystkie powyższe warunki spełniają właśnie hale namiotowe. W porównaniu do tradycyjnych, murowanych budynków powstają one znacznie szybciej. Czas realizacji takiej hali może być nawet dwukrotnie krótszy niż w przypadku budynku wznoszonego tradycyjnym sposobem.

Ponadto to, co wyróżnia hale namiotowe, to z pewnością mobilność. Ewentualne przeniesienie obiektu nie wymaga dużych nakładów pracy. Warto zaznaczyć, że w przypadku budynku murowanego relokacja jest praktycznie niemożliwa.

nowoczesny biznes

Hala namiotowa magazynowa to – porównaniu z tradycyjnym budynkiem – także znacznie niższe koszty budowy i eksploatacji. Tutaj warto podkreślić, że niższa cena hali idzie w parze z wysoką funkcjonalnością. Wybierając halę namiotową zamiast budynku murowanego, otrzymujemy w pełni wydajny obiekt, przystosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji.

 

Dzięki halom namiotowym z wydzielonymi powierzchniami administracyjnymi możemy scentralizować zarządzanie naszym biznesem. W ten sposób zyskujemy bezpośrednią kontrolę nad procesami, które zachodzą w przedsiębiorstwie oraz ułatwiamy komunikację między poszczególnymi poziomami zarządzania.

 

Współczesny biznes też zmienia się bardzo dynamicznie. W tym kontekście hale namiotowe to idealne rozwiązanie, ponieważ umożliwiają sprawną adaptację obiektu i szybkie dostosowanie się do nowych gospodarczych wymogów. Jest to ważne szczególnie w handlu, gdzie istotna jest elastyczność. Nagła zmiana w ofercie produktowej? Hala namiotowa jest uniwersalna i pozwala niemal błyskawicznie zmienić sposób zagospodarowania swojej powierzchni.

 

Podsumowując, hale namiotowe Łukasiuk to ogrom możliwości dla każdego przedsiębiorstwa. Mowa zarówno firmach, które rozpoczynają swoją działalność, jak i tych z większym doświadczeniem, które pragną dostosować się do współczesnych warunków biznesowych.

Napisz do nas

Napisz do nas