Hale namiotowe i ceny: od czego zależy koszt za m2 i co kształtuje cennik takiego obiektu?

hale namiotowe i cena

Najważniejszym elementem kształtującym cennik hal namiotowych jest przyszłe przeznaczenie obiektu.

Wyróżniamy główne typy hal namiotowych:

Ostateczny koszt jest uzależniony od wybranych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Rodzaj poszyć zewnętrznych (płyty warstwowe lub blacha), ilość i rodzaj okien czy też dodatkowe instalacje sanitarne bądź telekomunikacyjne, wymiernie wpływają na cenę namiotu przemysłowego.

Jak kształtuje się koszt hali na poszczególnych etapach procesu?

Faza planowania

Na tym etapie określamy kształt przyszłej hali namiotowej, w tym rozwiązania konstrukcyjne i infrastrukturalne, które zostaną uwzględnione w projekcie. Rzetelnie przeprowadzona analiza przypadku pozwala dobrać zestaw działań odpowiadający potrzebom inwestora. Pozwala to zoptymalizować koszty wykonania, ponieważ klient płaci tylko za elementy, których rzeczywiście potrzebuje.

faza planowania a koszt hali namiotowej

W zależności od – między innymi – wybranego typu hali (izolowana lub nieizolowana), zastosowanych instalacji i zakresu prac przygotowawczych czy wykończeniowych, cena za m2 hali może się wyraźnie różnić, dlatego każdy projekt wyceniamy dopiero po szczegółowym zbadaniu potrzeb i wymagań.

Prace ziemne

Początkowy etap prac budowlanych, czyli roboty ziemne mogą w dużym stopniu wpłynąć na ostateczną cenę hali namiotowej. Obszar, który wymaga dodatkowych robót (m.in. wyrównania terenu czy dodatkowego odwodnienia) może być przyczyną wzrostu kosztów inwestycji o kilka procent. W niektórych wypadkach, specyficzne położenie działki budowlanej oraz ukształtowanie terenu, może wymagać dodatkowych ekspertyz geologicznych.

Wznoszenie konstrukcji oraz obudowa hali namiotowej

Na etapie wznoszenia konstrukcji, bardzo duży wpływ na cenę hali mają jej gabaryty. Każdy metr kwadratowy hali to większy koszt. Wiąże się to nie tylko z ilością potrzebnego materiału, ale również z wzmocnieniami wynikającymi z obciążeń statycznych i dynamicznych.

Kolejnym krokiem jest montaż dachu i obudowa hali. W tym przypadku dostępne są dwa warianty dla hal izolowanych oraz nieizolowanych. Hale nieizolowane najczęściej są obudowywane blachą, natomiast izolowane – płytami warstwowymi. Hale całoroczne, izolowane mogą być nawet do kilkudziesięciu procent droższe.

Prace wykończeniowe oraz instalacyjne

Jak zostało wspomniane, zastosowanie hali namiotowej ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu jej ostatecznej ceny.

 • Sam montaż stolarki otworowej może się różnić w zależności od tego, czy hala będzie magazynem czy też obiektem przemysłowym.
 • Podobnie sytuacja wygląda z instalacjami branżowymi i technologicznymi. Konieczność wyposażenia hali w instalacje hydrauliczne, pneumatyczne, czy też inteligentne systemy sterowania sprawi, że cena ostatecznego wykonawstwa wzrośnie.
Jako producent hal namiotowych z wieloletnim doświadczeniem, oferujemy przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji maksymalnie zoptymalizowanej pod względem kosztów, zachowując przy tym najwyższą jakość.

Należy pamiętać, że miarodajną wycenę inwestycji można przygotować dopiero po zbadaniu konkretnego przypadku. Cena hali namiotowej zależy głównie od jej przyszłego zastosowania, a co za tym idzie: specyfiki i zakresu prac budowlanych oraz rodzaju użytych materiałów. Zupełnie inaczej będzie kształtować się cena dla prostego magazynu, w którym nie zastosujemy izolacji termicznej a inaczej dla dużej hali całorocznej, z posadzkami przystosowanymi do ciężkiego transportu kołowego, z duża ilością bram i okien. Oprócz zastosowanych funkcjonalności, na ostateczny koszt wpływ ma oczywiście powierzchnia obiektu.

Rozbieżności w zakresie ceny mogą być spore. Wzrost kosztów ściśle wiąże się z dobranymi komponentami i ich jakością. Aby dobrze zobrazować jak poszczególne elementy wpływają na całościowy koszt, przeanalizujmy proces powstawania hal namiotowych i ich specyfikację techniczną.

Forma współpracy i jej wpływ na cenę

Każdą inwestycję możemy zrealizować na dwa sposoby:

 1. Forma standardowa – w tym przypadku udział inwestora jest relatywnie duży. Podczas realizacji projektu, klient jest odpowiedzialny za kompletowanie dokumentów, formułowanie wniosków, uzyskanie pozwoleń, nadzór inwestycji, wykonanie prac ziemnych i fundamentów, posadzek, instalacji branżowych i zagospodarowanie terenu. Natomiast do obowiązków Grupy Łukasiuk należy opracowanie koncepcji i projektów oraz wykonawstwo inwestycji powyżej ziemi.
 2. Forma kompleksowa – nie wymaga tak dużego zaangażowania inwestora. Zakres prac klienta to najczęściej: kompletowanie dokumentów, formułowanie wniosków, uzyskanie pozwoleń, nadzór inwestycji, wykonanie instalacji branżowych oraz zagospodarowanie terenu. Resztą prac zajmuje się Grupa Łukasiuk.

Wymieniony wyżej podział prac nie jest taki sam w każdym przypadku. W zależności od indywidualnych potrzeb inwestora, zakres możemy modyfikować, np. w ramach kompleksowej współpracy, wyręczamy naszych klientów w skompletowaniu dokumentacji formalno-prawnej.

Obie wymienione formy współpracy różnią się ceną, ze względu na zakres robót, który wykonujemy jako Grupa Łukasiuk, a które pozostają po stronie klienta (najczęściej w zakres działań klienta wchodzą prace ziemne, wykonanie fundamentów oraz posadzek). Dysponujemy odpowiednimi zasobami oraz doświadczeniem, aby wykonać wskazane prace w imieniu inwestora. To nie tylko gwarancja jakości ale również wyraźne odciążenie klienta (samodzielne zatrudnianie podwykonawców wymaga czasu i zaangażowania).

Wywiad potrzeb, koncepcja i projekt

To na tych etapach podejmowane są kluczowe decyzje, wpływające na ostateczny kształt kosztorysu. Na podstawie wizji klienta dotyczącej przeznaczenia hali, ustalane są szczegóły techniczne (preferencje klienta dotyczące dodatkowego osprzętu czy też kubatury). Ponadto, ustalana jest forma współpracy oraz termin oddania hali do użytku. Możliwości projektowych jest wiele, dlatego duży wpływ na cenę mają preferencje klienta.

wywiad potrzeb i koncepcja

Jednak nadrzędnym elementem, który determinuje wybór rozwiązań jest przyszłe przeznaczenie hali. Komponenty są dobierane w taki sposób, aby hala namiotowa jak najlepiej spełniała określoną funkcję.

Wpływ prac ziemnych na cenę: stan obszaru jest kluczowy

Prace ziemne to wstępny etap robót budowlanych. Jaki będzie jego koszt, zależy głównie od stanu obszaru, który ma służyć jako plac budowy. By określić konieczny zakres prac, przeprowadzamy wcześniej wizję lokalną.

Najczęstsze działania, które wykonujemy w ramach przygotowania gruntu, to:

 • zrywanie warstwy organicznej,
 • wymiana i stabilizacja gruntu,
 • odwodnienie terenu,
 • wykopy i utylizacja nieużytków.

Jaki wpływ te roboty mają na cenę inwestycji? Najczęściej największy koszt generowany jest przez pracę maszyn, np. koparki czy równiarki. Im więcej nasypów czy wykopów do wykonania, tym więcej trzeba zapłacić za taką usługę.

Warto jednak pamiętać, że dobrze przygotowany grunt to konieczność, by prawidłowo przeprowadzić proces wznoszenia hali namiotowej.

Fundamenty

Podstawą hal namiotowych są fundamenty bezpośrednie (przekazujące całość obciążeń hali na podłoże gruntowe). Fundamenty te mogą być oparte na warstwie z chudego betonu, żwiru czy też piasku, co pozwala je ustabilizować. Fundamenty tworzą takie elementy jak ławy (zbrojone elementy betonowe lub żelbetowe o przekroju prostokątnym), stopy (wylewane z betonu lub żelbetu oraz zbrojone, podstawy pod słupy fundamentowe) czy też płyty fundamentowe (analogiczne do płyt fundamentowych, lecz wylewane na powierzchni całej budowli). Koszt fundamentów w dużej mierze zależy od planowanej powierzchni hali (a więc ilości potrzebnego betonu czy stali).

Ilość potrzebnego betonu można wyliczyć za pomocą rysunków zawartych w projekcie, w którym określa się również informację o zbrojeniu (zbrojenie to wkładki, wykonane najczęściej z prętów stalowych, umieszczane w betonie konstrukcyjnym, w celu zwiększenia jego wytrzymałości na rozciąganie). Grubość zastosowanej stali i jej ilość wynika z obliczeń obciążeń (na które składa się m.in ciężar elementów składowych hali).

Cenę na etapie przygotowywania fundamentów determinuje również czas pracy koparki oraz konieczność wykorzystania desek szalunkowych (lub szalunków kompozytowych).

Konstrukcja stalowa

Konstrukcja stalowa hali namiotowej jest newralgicznym elementem, który pozwala na budowę ścian i dachu. Oczywiście i w tym przypadku największy wpływ na cenę mają gabaryty hali.

Jej długość, szerokość oraz wysokość determinują ilość zużytej stali. Co ważne, każdy centymetr konstrukcji namiotowej zabezpieczamy antykorozyjnie.

Choć dla wielu, może się to wydać nieistotne, duży wpływ na koszt konstrukcji stalowej ma lokalizacja. Wynika to z konieczności zachowania wytrzymałości konstrukcji na obciążenia wiatrem i śniegiem.

Na koszt wpływają również rodzaje połączeń między elementami konstrukcji (sztywne lub przegubowe). Każdy dodatkowy kilogram konstrukcji wymiernie wpływa na ostateczną cenę projektu.

Jako producent hal namiotowych z wieloletnim doświadczeniem, działamy w sposób pozwalający maksymalnie zoptymalizować koszty, zachowując przy tym najwyższą jakość. Wszystkie nasze hale powstają zgodnie z obowiązującymi normami.

Obudowa dachu

dach hali namiotowej a cena

Dach hali namiotowej, może być wykonany w dwóch technologiach:

 • pojedyncze pokrycie plandekowe,
 • dach pneumatyczny (podwójna plandeka).

Najpopularniejszym rozwiązaniem są dachy dwuspadowe. Wybór jednego z powyższych rozwiązań, jest uwarunkowany przyszłym zastosowaniem hali.

Dach nieizolowany (z pojedynczej plandeki) doskonale chroni składowany materiał przed warunkami atmosferycznymi, jednak nie zapewnia stabilnej temperatury powietrza. Dachy te są napięte specjalnymi pasami lub napinaczami.

Droższą alternatywą są dachy pneumatyczne. Wraz z  wyższą ceną, otrzymuje się jednak szereg zalet, które wynikają z zastosowania takiego dachu. Jest to przede wszystkim dobra izolacja termiczna, która pozwala na utrzymywanie wymaganej temperatury wewnątrz hali (np. w magazynach warzyw i owoców).

Ponadto, zastosowanie dachu pneumatycznego zmniejsza prawdopodobieństwo zalegania śniegu oraz redukuje skraplanie się wody w hali, przy zmianie temperatur. W tym przypadku na ostateczny koszt m2 hali namiotowej wpływa również zastosowanie wentylatora, która utrzymuje stałe ciśnienie między dwoma warstwami plandeki, które tworzą dach.

Wykończenie i obudowa ścian

Tak jak w przypadku dachu, ściany mogą być wykonane na dwa sposoby:

 • ściany z blach falistych bądź trapezowych,
 • ściany z płyt warstwowych.

Pierwsza wymieniona opcja to wariant nieizolowany. Zdecydowanie tańszy niż ściany z płyt warstwowych, które cechują się izolacyjnością termiczną. Również w tym przypadku, wraz z wyższą ceną, inwestor otrzymuje wymierne korzyści. Płyty warstwowe ułatwiają zarządzanie temperaturą, dzięki czemu hala może służyć jako miejsce składowania towarów wymagających specjalnych warunków (np. produktów spożywczych czy płodów rolnych w okresie zimowym).

Stolarka

Na stolarkę stosowaną w halach namiotowych, składają się takie komponenty jak: drzwi, bramy przesuwne, segmentowe i harmonijkowe, doki załadunkowe, okna oraz witryny. Jak widać, przy takiej ilości elementów, rozbieżności cenowe mogą być naprawdę duże. Bramy, podobnie jak większość elementów, dobieramy do późniejszego przeznaczenia hali. Podczas doboru odpowiedniej bramy uwzględniamy takie czynniki jak wilgotność pomieszczenia w którym będzie działała, temperaturę, sposób otwieranie się oraz dodatkowe zabezpieczenia.

O zastosowaniu konkretnej bramy przesuwnej, segmentowej lub harmonijkowej, często decydują uwarunkowania infrastrukturalne, takie jak dostępność powierzchni na zamontowanie osprzętu bramy lub jej otwieranie. Dużą popularność w ostatnich latach zyskały bramy szybkobieżne, których prędkość otwierania może wynosić nawet 4 m/s. Ponadto bramy które stosujemy, mogą być wyposażone w systemy automatycznego sterowania, detektory ruchu, nadajniki radiowe, pulpit sterowniczy czy też dodatkowe okna. Wszystkie niestandardowe elementy, wpływają oczywiście wymiernie na cenę bramy.

By zoptymalizować koszty, często proponujemy naszym klientom zastosowanie bramy z wbudowanymi drzwiami. W takim wypadku nie ma potrzeby montażu tradycyjnych drzwi obok bramy, co generuje oszczędności. Najczęściej stosowaną stolarką okienną w halach namiotowych są okna aluminiowe bądź plastikowe. Ilość otworów okiennych zależy od preferencji inwestora. Wariant aluminiowy jest zdecydowanie droższy od okien plastikowych. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo składowanych towarów jest najważniejsze, dlatego okna, które montujemy zawierają zabezpieczenia przeciwwłamaniowe.

Dodatkowo, duży wpływ na cenę mają wymagania klienta dotyczące doświetlenia wnętrza hali światłem naturalnym (im więcej okien, tym większy koszt). W przypadku hal namiotowych magazynowych, bardzo często montujemy również doki załadunkowe. Jest to bardzo duże udogodnienie, jednak wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Na cenę doków składają się takie rozwiązania jak:

 • połączenie powierzchni magazynu z podłogą samochodu dostawczego,
 • ochrona strefy przeładunku przed warunkami atmosferycznymi,
 • śluza uszczelniająca oraz kompatybilna brama przemysłowa.

Koszty poniesione podczas montażu doków rekompensuje szybszy czas przeładunku towarów oraz większe bezpieczeństwo.

Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie można podzielić na: przyposadzkowe, dachowe i ścienne. Polegają na uszczelnieniu i izolowaniu miejsc narażonych na działanie wilgoci. Wszystkie takie miejsca muszą być zabezpieczone i co istotne, wykonanie powinno być przeprowadzone estetycznie. Są to konieczne do wykonania prace, które uwzględniamy  w cenniku hal namiotowych.

Posadzki

Posadzki w halach namiotowych dostosowujemy do przyszłego zastosowania obiektu.

Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami są:

 • tradycyjne cementowe,
 • przemysłowe betonowe,
 • epoksydowe.

Najmniej kosztowne są posadzki betonowe, co jest przyczyną ich sporej popularności. Odznaczają się bardzo dużą wytrzymałością na ściskanie i zginanie. Co więcej, mogą być modyfikowane poprzez dodawanie do beton środków przeciwskurczowych, tworzyw sztucznych czy włókien stalowych. Dzięki temu zwiększa się odporność na ścieranie czy działanie sił udarowych. Należy jednak pamiętać, że każde ulepszenie betonu wiąże się ze wzrostem kosztów budowy hali. Dlatego też jest stosowane jest na życzenie inwestora lub rekomendujemy je klientom w uzasadnionych przypadkach (np. dopuszczenie ciężkiego transportu lub przechowywanie materiałów o dużej wadze).

Cena za m2 hali namiotowej nieco wzrośnie, jeśli wybierzemy posadzkę cementową. Posadzki cementowe wyróżniają się dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na uderzenia oraz na ciężki transport kołowy. Konieczność uzyskania takich cech wynika z profilu działalności prowadzonej w hali. Najdroższym wariantem są posadzki epoksydowe. Głównie dlatego, że odporne na działanie związków chemicznych. Ponadto mają atrakcyjny i estetyczny wygląd. Nie rekomendujemy ich jednak dla wszystkich inwestycji, ponieważ nie są odporne na ścieranie czy działanie sił udarowych, a także mogą mieć tendencję do łuszczenia się.

Obsługa oraz badania

Na przygotowany cennik hali namiotowej nie składają się tylko materiały, ale również wiedza niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia całego procesu.

 

Nasi konstruktorzy oraz projektanci mogą się pochwalić wieloletnim doświadczeniem i wiedzą niezbędną do sprawnego przeprowadzenia inwestycji. Dzięki temu skutecznie optymalizujemy koszty budowy nowej hali namiotowej oraz gwarantujemy jej idealne dostosowanie do preferencji klienta.

 

Kompetencje całego zespołu (od doradców handlowych po kierownika budowy) są nieocenione na każdym etapie prowadzenia inwestycji. Ponadto, przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu budowy, niezbędna jest obsługa geodezyjna (wznowienie granic, wytyczenie obiektu budowlanego, pomiary kontrolne i powykonawcze) i geotechniczna (badania kontrolne), w czym również wspieramy naszych klientów.

 

Jako producent hal namiotowych z dużym doświadczeniem w realizacji zróżnicowanych projektów, możemy zapewnić optymalizację w zakresie kosztów (również dzięki sprawdzonym, stałym dostawcom materiałów) oraz czasu wykonania inwestycji (wypracowaliśmy własne metody usprawniania poszczególnych etapów powstawania hali).

 

Uogólniając, na ostateczną cenę hali namiotowej mają wpływ głównie dwa czynniki: jej przyszłe zastosowanie oraz gabaryty. Z pewnością ceny namiotów magazynowych będą się różniły od cen namiotów przemysłowych. To, do czego wykorzystamy halę, warunkuje montaż dodatkowego osprzętu (takiego jak np. doki załadunkowe) oraz przede wszystkim wybór stopnia izolacji termicznej dachu i ścian. W zależności od tego, czy zostanie wykonana z płyt warstwowych czy też z blachy falistej, cena m2 hali będzie się różnić. Duży wpływ na cenę mają również zastosowane instalacje technologiczne (szczególnie w przypadku hal przemysłowych). Bierzemy również pod uwagę niestandardowe życzenia klienta (wynikające zazwyczaj ze specyfiki działalności), które mogą generować dodatkowe koszty. Natomiast gabaryty obiektu powodują przede wszystkim większe zużycie materiałów, co w prostej linii przekłada się na wyższą cenę za m2 hali.

 

Jak widać, istnieje wiele konfiguracji głównych i dodatkowych elementów obiektu, których kombinacja kształtuje ostateczny cennik inwestycji. Dlatego też, cena za m2 hali zawsze ustalamy indywidualnie dla każdego projektu. W każdym przypadku naszym priorytetem jest dostosowanie obiektu do wymagań inwestora.

 

Dzięki dziesiątkom projektów realizowanych każdego roku, gwarantujemy najlepszą możliwą cenę i najlepszą możliwą jakość. Jeśli chcesz wycenić halę namiotową, skontaktuj się z nami. Wstępną wycenę inwestycji przygotowujemy do 48 godzin.

Zator - portfolio 18Zabrze II - portfolio 21Toruń - portfolio 27
Napisz do nas

Napisz do nas