Koszt budowy hali z płyty warstwowej — jakie czynniki kształtują cenę?

koszty budowy hali z płyty warstwowej

Hale namiotowe typu Thermo dają szereg korzyści. Użytkownik może przez cały rok efektywnie kontrolować temperaturę i wilgotność panujące wewnątrz obiektu. W wielu branżach jest to nieodzowna cecha. Cena wzniesienia hali z płyty warstwowej zależy od różnych czynników. Poniżej przeanalizowaliśmy koszty takiego obiektu wraz z wszystkimi składowymi ceny.

Powierzchnia obiektu

powierzchnia hali a cena

Pierwszym czynnikiem wpływającym na koszt budowy hali namiotowej z płyty warstwowej są jej gabaryty. W portfolio firmy Łukasiuk mamy zarówno niewielkie hale namiotowe (np. o powierzchni 200 m2), jak i obiekty mierzące kilka tysięcy metrów kwadratowych. Dzięki temu doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak powierzchnia hali wpływa na jej ostateczną ceną.

Hala o powierzchnii 500 m2 wymaga konstrukcji o innej specyfice niż dziesięciokrotnie mniejszy obiekt. Wiąże się to oczywiście z większym wykorzystaniem materiału. Na konstrukcję stalową hali namiotowej składają się takie elementy jak słupy, rygle, stężenia czy dźwigary. Liczba i charakterystyka tych elementów zmienia się wraz z powierzchnią. Oprócz kosztów materiałowych (tu ważną rolę odgrywa cena za m2 płyty warstwowej) rośnie pracochłonność procesu montażowego. Niemniej jednak wraz ze wzrostem powierzchni hali jej koszt za m2 spada z uwagi na możliwość większego rozłożenia kosztów jednostkowych na powierzchnię całej hali.

Warto pamiętać o tym, że cena nie rośnie wykładniczo wraz z powierzchnią obiektu. Koszt budowy hali 1000 m2 z płyty warstwowej nie zawsze jest dwukrotnie większy niż koszt budowy hali 500 m2 z płyty warstwowej. Wynika to z wielu czynników, które opisujemy poniżej.

Rodzaj współpracy

Każdy inwestor może wybrać sposób współpracy z firmą Łukasiuk przy danym projekcie. W naszej ofercie znajdują się dwa warianty:

  • Forma standardowa – do obowiązków inwestora należy między innymi skompletowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę. Po stronie wykonawcy pozostaje wykonanie prac budowlanych powyżej gruntu oraz przygotowanie projektu technicznego.
  • Forma kompleksowa – realizacja inwestycji w tej formie rozpoczyna się od wspólnego opracowania koncepcji obiektu. Firma Łukasiuk opracowuje całą dokumentację projektową i wyręcza inwestora w składaniu wniosków formalnych. Ponadto po naszej stronie jest wykonanie prac budowlanych w pełnym zakresie (łącznie z wykonaniem fundamentów).

Decydując się na kompleksową formę współpracy, inwestor musi się liczyć z wyższymi kosztami całego przedsięwzięcia. Biorąc jednak pod uwagę doświadczenie firmy Łukasiuk, może być pewien, że w takiej sytuacji cały proces, począwszy od formalności zostanie przeprowadzony sprawnie i profesjonalnie.

Stolarka otworowa

Stolarka otworowa, a w szczególności bramy, jest często elementem, który ma wpływ na funkcjonalność obiektu. W zależności od tego jaką funkcję będzie pełniła hala namiotowa, inwestor może dobrać konkretny rodzaj okien i bram.

bramy w hali z płyty warstwowej

W przypadku okien inwestor może wybrać takie warianty, jak: stałe, rozwieralne, uchylne lub rozwierno-uchylne. Cena każdej z tych opcji jest inna i inaczej wpływa na finalne koszty projektu. Duże znaczenie ma oczywiście liczba okien w danym obiekcie.

halach magazynowych ważnym wyposażeniem są bramy. To one mają ułatwiać sprawny przepływ towarów, które często są transportowane wózkami widłowymi lub dedykowanymi pojazdami. Wymiary i rodzaj bram muszą być dopasowane do gabarytów magazynowanych towarów. W halach magazynowych z płyty warstwowej najczęściej występują bramy w formie przesuwnej, harmonijkowej lub segmentowej. Podobnie jak koszty okien, zakup bram może mieć zróżnicowany wpływ na końcową cenę obiektu.

Rodzaj posadzki

Na koszt hali namiotowej wpływa także rodzaj posadzki, dobieranej pod kątem przeznaczenia i funkcji obiekt. Najtańszym wariantem są posadzki betonowe. Popularność tego rodzaju posadzek przemysłowych jest nie tylko efektem atrakcyjnej ceny, ale również ich uniwersalności. Najczęściej stosuje się je w magazynach, w których składuje się materiały niewymagające paletowania i regałów. Nieco droższą alternatywą są posadzki betonowe ze zbrojeniem. Znalazły one zastosowanie w magazynach przeznaczonych do przechowywania materiałów o dużej wadze i gabarytach.

Powyższe warianty dobrze spełniają swoją funkcję, jednak pozostawiają wiele do życzenia pod względem estetycznym. W przypadku posadzki betonowej nigdy nie uda się uzyskać jednolitej powierzchni.

Bardziej zaawansowanym wariantem są posadzki betonowe zbrojone o nawierzchni nieutwardzanej, przeznaczone pod wykończenie żywicami polimerowymi lub epoksydowymi. Są to tak zwane posadzki hybrydowe. Wariant polimerowy charakteryzuje się dużą odpornością na czynniki chemiczne, natomiast podłoga epoksydowa to rozwiązanie cechujące się bardzo wysoką odpornością na ścieranie. Są to droższe technologie niż zwykłe posadzki betonowe.

Wśród niestandardowym rozwiązań należy wymienić posadzkę z powłoką metakrylową. Jest ona polecana inwestorom, którym zależy na szybkiej realizacji projektu. Charakteryzuje się najkrótszym czasem oczekiwania na dostępność po wylaniu.

Wyposażenie

Wyposażenie hali namiotowej to etap prac, który jest prowadzony wyłącznie przez inwestora. Nie można jednak zapominać, że wpływa on na koszt całego przedsięwzięcia.

Do funkcjonowania hali magazynowej potrzebne są przyrządy związane z przeładunkiem, segregacją i transportem towaru. Zalicza się do nich wózki, drabiny czy też suwnice. Podstawą są oczywiście regały, stojaki i palety umożliwiające składowanie towarów. Do tego należy dodać wszelkie obiekty pomocnicze (np. oznakowanie BHP czy też rampy załadunkowe).

Instalacje branżowe i technologiczne

Hale namiotową z płyty warstwowej zazwyczaj wyposaża się w podstawową instalację elektryczną i sanitarną. Tego typu obiekty dają jednak znacznie więcej możliwości. Coraz częściej spotyka się obiekty wyposażone w instalacje pneumatyczne czy dodatkową wentylację.

Projektując wentylację należy przestrzegać między innymi takich norm, jak:

  • PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych.
  • PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
  • PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczanie.
  • PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
  • PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

Magazyny potrzebują często dodatkowego oświetlania (oprócz standardowego), aby procesy wewnętrzne mogły przebiegać efektywnie i bezpiecznie. W przypadku oświetlenia magazynu Norma Europejska PN-EN 12464-1 dokładnie nakazuje: W magazynach niskiego składowania natężenie powinno wynosić od 100 do 200 luksów (lx). Jeśli chodzi o strefy wysokiego składowania optymalnym natężeniem będzie 200 luksów (lx).

oświetlenie hali Thermo

Hale typu Thermo dają możliwość kontrolowania temperatury wewnętrznej. W efekcie konieczna może być klimatyzacja i instalacja grzewcza. Hale namiotowe mogą być zagospodarowane jako magazyny wysokiego składowania. W tym przypadku niezbędne będą systemy automatyzujące przechowywanie i ewidencję towarów.

Do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji hali namiotowej potrzeba jest także instalacja przeciwpożarowa. Obowiązkiem właścicieli oraz osób zarządzających magazynem jest utrzymanie urządzeń przeciwpożarowych oraz wyposażenie magazynu w przeciwpożarowe wyłączniki prądu. Ponadto wymagane jest umieszczenie znaków zgodnych z Polskimi Normami PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa – ochrona ppoż. i PN-N-01256-4:1997 + Az1:2003 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

Prace wstępne

Pamiętajmy o tym, że przed przystąpieniem do wznoszenia hali namiotowej, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie terenu. Nierzadko plac budowy wymaga wielu prac, które również generują koszty.

Podstawą jest wyrównanie i utwardzenie terenu. W niektórych sytuacjach konieczne może być wykonanie dodatkowego odwodnienia, a nawet utylizacja nieużytków. Prace ziemne prowadzone przed wylaniem fundamentów są jednymi z najważniejszych w kontekście bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Porównanie kosztów hali Thermo i Classic

porównanie kosztów

W ofercie firmy Łukasiuk, oprócz hal z płyty warstwowej znajdują się również hale typu Classic. Do ich obudowy wykorzystuje się blachę trapezową (na ściany) oraz pojedynczą plandekę (dach).

 

Jakie są zalety płyt warstwowych i obiektów, w których są wykorzystywane? Hale z płyty warstwowej są droższym wariantem niż obiekty typu Classic, jednak w zamian inwestor otrzymuje halę, która może być efektywnie eksploatowana przez cały rok i umożliwia kontrolę temperatury wewnętrznej.

 

Takie rozwiązanie sprawdzi się w każdej branży, a w szczególności tam, gdzie chodzi o magazynowaniu towarów, które wymagają specjalnych warunków (np. żywność, leki, chemikalia).

 

Ile kosztuje hala z płyty warstwowej, a ile z blachy trapezowej? Niestety nie da się katalogowo porównać tego jaki jest koszt budowy hali z płyty warstwowej i obiektu typu Classic. Wyżej wymienione czynniki mogą w zróżnicowany sposób wpływać na koszt budowy hali magazynowej z płyty warstwowej, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie koncepcji wraz z naszymi specjalistami i uzyskanie indywidualnej wyceny.

 

W internecie są również dostępne kalkulatory kosztu budowy hali namiotowej z płyty warstwowej.

Napisz do nas

Napisz do nas