Hale namiotowe dla bydła i obory: opinie, cennik i rozwiązania

hale namiotowe dla bydła i obory

Hale namiotowe dla bydła i obory to rozwiązanie cieszące się dobrymi opiniami. Wspierają nowoczesne rolnictwo, mogą powstać szybko, a koszty są optymalne.

 1. Jak powstają hale namiotowe przeznaczone dla hodowców bydła?
 2. Jakie rozwiązania stosuje się w halach namiotowych dla hodowli bydła?
 3. Zalety hal namiotowych dla bydła
 4. Cennik

Nowoczesne rolnictwo wymaga niekonwencjonalnych rozwiązań. Obecnie branża rolnicza odbiega od powszechnych wyobrażeń na temat hodowli bydła czy też uprawy zbóż. Przede wszystkim jest dziś nowocześniejsza. Infrastruktura kompleksów rolniczych jest zaawansowana pod względem technologicznym i w niczym nie przypomina tradycyjnych rozwiązań w rolnictwie. W taki obraz nowoczesnej hodowli, idealnie wpisują się hale namiotowe. Grupa Łukasiuk może się pochwalić realizacją wielu obiektów dedykowanych dla rolników i hodowców. Hale namiotowe są optymalnym rozwiązaniem dodatkowej powierzchni składowania czy też po prostu obiektów pomocniczych.

Jak powstają hale namiotowe przeznaczone dla hodowców bydła?

Hala dla bydła może powstać już do 30 dni od rozpoczęcia robót. Jako doświadczony producent hal namiotowych, wypracowaliśmy schemat działania, który pozwala na dostosowanie naszych hal do potrzeb inwestora. Tak też jest w przypadku hal namiotowych dla rolnictwa i hodowców bydła.

Proces wznoszenia takiego obiektu jest zbliżony do budowy hal o przeznaczeniu przemysłowym czy też rekreacyjnym. Jednak nasi inżynierowie zwracają szczególną uwagę na samo przeznaczenie hali, dlatego też wiaty na bydło mogą się różnić wybranymi elementami od hal o innym zastosowaniu.

Schemat działania

Przejrzysta i oparta na dialogu współpraca z klientem to dla nas priorytet. Dlatego też, dużą uwagę przywiązujemy do początkowych analiz zlecenia. Studium przypadku opiera się na wywiadzie z inwestorem, analizie lokalizacji i wizji lokalnej. W przypadku hal dla bydła opasowego, chcemy poznać wszystkie szczegóły, takie jak skala hodowli, oczekiwane zapasy żywnościowe dla hodowanych zwierząt, maszyny i infrastruktura pomocnicza (np. pojazdy rolnicze).

bydło opasowe

Po zebraniu niezbędnych informacji, nasi inżynierowie mogą przystąpić do projektowania obiektu. Każdy detal jest uwzględniany w projekcie. Głównym kryterium zawsze jest przeznaczenie hali (np. hala do składowania pasz będzie się różniła od hali do garażowania pojazdów rolniczych).

Projekt jest wykonywany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, dlatego zawiera:

 • Część opisową (m.in. układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, schematy konstrukcyjne, założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego wraz z parametrami technicznymi).
 • Część rysunkową (m.in. rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przekrycia oraz przekroje).

Po zaprojektowaniu obiektu i skompletowaniu niezbędnej dokumentacji (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, mapa do celów projektowych, wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, warunki techniczne przyłączenia mediów) składany jest wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Istnieje możliwość wzniesienia hali dla bydła mięsnego bez tego dokumentu, na czas eksploatacji nie dłuższy niż 180 dni.

Następnie zgłaszane jest rozpoczęcie prac budowlanych. Po tym można przystąpić do robót. Grupa Łukasiuk oferuje dwa warianty współpracy z klientem:

 1. Forma standardowa – z większym udziałem inwestora. Opracowaniem koncepcji, projektów i wykonawstwem inwestycji powyżej ziemi zajmuje się Grupa Łukasiuk, natomiast kompletowaniem dokumentów, formułowaniem wniosków, uzyskaniem pozwoleń, nadzorem inwestycji, wykonaniem prac ziemnych, fundamentów, posadzek, instalacji branżowych i zagospodarowania terenu zajmuje się inwestor.
 2. Forma kompleksowa – z mniejszym udziałem inwestora. Opracowaniem koncepcji, projektów i wykonawstwem inwestycji zajmuje się Grupa Łukasiuk, natomiast kompletowaniem dokumentów, formułowaniem wniosków, uzyskaniem pozwoleń, nadzorem inwestycji, wykonaniem instalacji branżowych i zagospodarowania terenu zajmuje się inwestor.

Zakres robót, które należy wykonać podczas wznoszenia wiaty dla bydła opasowego kształtuje się następująco:

 • Prace ziemne.
 • Wykonanie fundamentów.
 • Wznoszenie konstrukcji hali.
 • Obudowa dachu.
 • Obudowa ścian.
 • Montaż i wykonanie stolarki otworowej.
 • Obróbki blacharskie.
 • Wykonanie posadzek.

Wszelkie prace są uwieńczone zgłoszeniem zakończenia budowy i otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie.

Jakie rozwiązania stosuje się w halach namiotowych dla hodowli bydła?

rozwiązania do hodowli bydła

Jak już wcześniej wspomniano, pod wieloma względami, hale przeznaczone na magazyny pasz czy też garaże dla pojazdów rolniczych, są takie same jak hale przemysłowe czy też rekreacyjne. Elementem wspólnym są z pewnością wszelkie prace ziemne. Mowa tu o zrywaniu warstwy organicznej, wymianie i stabilizacji gruntu, odwodnieniu terenu, wykopach i utylizacji nieużytków. Tak przygotowany plac budowy jest gotowy na kolejne prace. W halach namiotowych zazwyczaj wykonywane są fundamenty bezpośrednie. Czyli takie, które przekazują obciążenie na grunt.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie konstrukcji stalowej wiaty dla bydła mięsnego. Tutaj przeznaczenie obiektu ma bardzo duży wpływ. Głownie w kontekście gabarytów hali. Nasi inżynierowie dobierają rozwiązania konstrukcyjne uwzględniając wysokość i powierzchnię hali. Jeśli mamy do czynienia z hodowlą na szeroką skalę, z pewnością niezbędne będzie przygotowanie dużego magazynu na paszę czy też słomę. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli przeznaczeniem hali będzie przetrzymywanie maszyn i pojazdów rolniczych wspomagających hodowlę. Gabaryty obiektu, muszą umożliwić funkcjonalną i komfortową eksploatację hali. Podstawowe elementy stanowiące konstrukcję to: słupy, belki, dźwigary, płatwie, rygle, stężenia i elementy złączne.

Można śmiało stwierdzić, że wraz z postępem prac, wzrasta znaczenie wybranych wariantów w kontekście przeznaczenia hali. Po montażu konstrukcji, przychodzi czas na zabudowę dachu. Jeśli inwestor planuje przetrzymywać w hali słomę lub paszę dla byków, niezbędna jest możliwość kontrolowania temperatury wewnątrz obiektu. Umożliwi to montaż pneumatycznego dachu z podwójną plandeką. Takie rozwiązanie zwiększa termoizolacyjność całego obiektu. Jeśli hala namiotowa dla hodowli bydła ma pełnić funkcję pomocniczą w postaci garażu na sprzęt i maszyny rolnicze, można zdecydować się na dach nieizolowany. W takim przypadku jest on wykonywany z pojedynczej plandeki. Maszyny rolnicze nie potrzebują określonej temperatury. Wyjątek może stanowić sytuacja, gdy sprzęt jest poddawany konserwacji i drobnym naprawom. W takim przypadku, hala powinna być izolowana, tak, aby zapewnić komfort cieplny pracownika.

Analogicznie sytuacja wygląda z obudową ścian. Jeśli hala ma być magazynem pasz, słomy czy też siana, konieczne będzie wykończenie ścian za pomocą płyt warstwowych. Cechują się one dobrym współczynnikiem przenikania ciepła, przez co użytkownik jest w stanie utrzymać optymalną temperaturę wewnątrz wiaty na opasy. Alternatywą jest poszyciowanie ścian blachą falistą. Jednak to rozwiązanie nie zapewnia dobrej termoizolacyjności.

Dla zapewnienia odpowiedniej termoizolacji hali namiotowej, trzeba także wybrać optymalną technologię stolarki otworowej. Okna oraz bramy powinny posiadaj jak najniższy współczynnik przenikania ciepła. Straty ciepłą przez te elementy mogą wynosić nawet do kilkudziesięciu procent. Zwracamy uwagę też na doświetlenie wnętrza obory dla bydła mięsnego. Dobra termoizolacja to pożądana cecha stolarki otworowej, jednak głównym zastosowaniem tych komponentów jest umożliwienie ergonomicznej eksploatacji obiektu.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom inwestorów zajmujących się hodowlą bydła, w naszej ofercie znajdują się okna:

 • stałe,
 • rozwieralne,
 • uchylne,
 • rozwieralno-uchylne,
 • otwierane ręcznie,
 • automatycznie.

Ponadto, również bramy mogą występować w trzech wariantach jako:

 • bramy przesuwne
 • bramy harmonijkowe,
 • bramy segmentowe.

Ważne jest uwzględnienie rozmiaru bram, biorąc pod uwagę gabaryty i częstotliwość przepływu towarów. Dla hal namiotowych, które będą spełniały funkcję garażu na maszyny, bramy powinny cechować się większymi rozmiarami niż dla standardowego magazynu.

Warunki przechowywania pasz są jasno określone przez specjalistów w dziedzinie rolnictwa. Dla przykładu, przechowywanie kukurydzy jest najefektywniejsze w temperaturze niższej niż 10°C. Efektem tego jest konieczność zastosowania agregatów chłodzących w halach oraz instalacji wentylacyjnych, które wspomogą utrzymanie optymalnej wilgotności.

Zalety hal namiotowych dla bydła

Wykonaliśmy już wiele inwestycji o przeznaczeniu rolniczym. Opinie o halach namiotowych dla bydła zawsze są bardzo podobne.

 • Inwestorzy cenią sobie  krótki czas realizacji  obory dla krów lub innych zwierząt hodowlanych. Wykonanie takiego obiektu jest o wiele szybsze niż w przypadku tradycyjnych budynków murowanych.
 • Zadowalający jest także  koszt przedsięwzięcia .
 • Hale namiotowe dla bydła mięsnego są równie  funkcjonalne i jednocześnie tańsze  niż obiekty murowane.

Dla wielu, dużą zaletą może być możliwość wzniesienia hali namiotowej bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. W dzisiejszym przemyśle rolniczym dużą rolę odgrywa czas, dlatego też wzniesienie obiektu bez czekania na wydani pozwolenia, jest dużą udogodnieniem. Ponadto, wiaty namiotowe na bydło są mobilne. Niewielkim nakładem pracy można je przenosić w dowolne miejsce.

Cennik

Cennik hal jest bardzo zróżnicowany. Podczas wyceny bierze się pod uwagę takie aspekty jak forma współpracy, gabaryty obiektu czy też wszelkie dodatkowe wymagania klienta.

Nasi specjaliści są w stanie zoptymalizować koszt wzniesienia wiaty na bydło, z jednoczesnym spełnieniem wszystkich wymagań klienta. Po szczegóły oraz wycenę hali namiotowej zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i przedstawimy ofertę, którą możemy przygotować nawet w 48h.

Napisz do nas

Napisz do nas