Hale namiotowe: magazynowe, przemysłowe i dla rolnictwa od producenta — Grupa Łukasiuk

hale namiotowe

JAKIE WYRÓŻNIAMY RODZAJE HAL NAMIOTOWYCH? JAKIE FUNKCJE MOGĄ SPEŁNIAĆ?

Hale namiotowe to obiekty budowlane, najczęściej o przeznaczeniu magazynowym, rolniczym lub przemysłowym. Łatwość montażu i relatywnie niska cena sprawiają, że są dobrą alternatywą dla tradycyjnych budynków murowanych.

Klienci cenią sobie hale namiotowe za:

 • lekką (a przy tym wytrzymałą) konstrukcję,
 • możliwość dostosowania do potrzeb,
 • mobilność,
 • krótki czas budowy
 • i niewielkie koszty.

Wszystko to sprawia, że współczesne budownictwo przemysłowe zdominowały obiekty, których podstawą jest konstrukcja stalowa.

Specyfika hal namiotowych

hale Grupy Łukasiuk

Dla każdej inwestycji dobieramy indywidualny zakres prac, który dostosowujemy do wymagań i potrzeb inwestora (zarówno w kwestii funkcjonalności jak i wykończenia). Bardzo istotne jest przyszłe przeznaczenie hali, które determinuje, jakie rozwiązania zastosujemy (np. ocieplenie dla hal całorocznych czy większe niż standardowe rozmiary bram dla firm magazynujących produkty o większych niż standardowe gabarytach).

Jednocześnie proces powstawania hali namiotowej przebiega według dokładnie określonych zasad, wspólnych dla wszystkich obiektów tego typu, niezależnie od ich wielkości czy przeznaczenia.

Jednym z najważniejszych etapów jest opracowanie projektu hali, który składa się z dwóch części:

 1. opisu technicznego,
 2. części rysunkowej.

Opis techniczny zawiera przede wszystkim informacje o przeznaczeniu obiektu i program użytkowy hali (wraz z parametrami technicznym oraz kubaturą i powierzchnią). W tej części uwzględnia się  także część prac związana z dostosowaniem do krajobrazu i sąsiedniej zabudowy, czyli do warunków zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Newralgicznym elementem opisu technicznego są wszelkie obliczenia obciążeń statycznych i dynamicznych konstrukcji. W zależności od zastosowania hali namiotowej, w projekcie muszą zostać wyróżnione urządzenia techniczne, które będą funkcjonowały wewnątrz obiektu oraz jak to wpłynie na środowisko (wraz z charakterystyką energetyczną hali).

Część rysunkowa projektu zawiera:

 • wszystkie rzuty elewacji,
 • rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przekroje,
 • podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych oraz inne elementy wyposażenia technicznego,
Aby inwestor mógł dokładnie wyobrazić sobie, jak będzie wyglądała jego nowa hala namiotowa, w Grupie Łukasiuk dla każdego projektu przygotowujemy wizualizację 3D obiektu.

Wizualizacja obejmuje wygląd hali wewnątrz i na zewnątrz, elementy wykończenia i kolorystykę. Dzięki temu nasi klienci wiedzą dokładnie, jaki będzie rezultat prac budowlanych. Mają również możliwość wprowadzenia modyfikacji (np, w zakresie użytych kolorów czy umiejscowienia okien i bram) jeszcze na etapie projektowym,  co po zrealizowaniu budowy wiązałoby się z dużymi kosztami.

Prace ziemne

Pierwszym etapem działań, jakie prowadzimy na miejscu inwestycji (po wcześniejszej wizji lokalnej) są prace ziemnie. Odpowiednie przygotowanie gruntu jest konieczne do wydajnego i przede wszystkim bezpiecznego funkcjonowania hali.

W zależności od stanu powierzchni gruntu, prace te mogą obejmować:

 • zerwanie warstwy organicznej,
 • wymianę i stabilizację gruntu,
 • wykonanie odwodnienia terenu, wykopy,
 • utylizację nieużytków.

Fundamenty

Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem gruntu, możemy przystąpić do budowy fundamentów. Konstrukcję hali namiotowej montujemy na fundamentach bezpośrednich. Charakteryzują się one posadowieniem na niewielkiej głębokości (stąd potoczna nazwa – fundamenty płytkie).

W skład tego rodzaju podstawy wchodzą:

 • stopa fundamentowa,
 • płyta fundamentowa.

Budując hale namiotowe, wykorzystujemy stopy fundamentowe i płyty fundamentowe (pod słupami). Stopy fundamentowe są wykonywane z betonu lub żelbetu (w przypadku słabego gruntu lub dużych obciążeń). Stopy o wymiarach wyznaczonych przez konstruktora, wylewa się w wykopie, po uprzednim wykonaniu zbrojenia prętami stalowymi.

Główna różnica między stopami a płytami fundamentowymi polega na ich umiejscowieniu. Płyty są wylewane na całej powierzchni budynku, natomiast stopy – jedynie pod ścianami. Oba te warianty są stosowane głównie pod słupy, które przekazują obciążenia całego budynku na fundamenty. Stopy są powszechnie używane ze względu na łatwość wykonania, natomiast płyty są projektowane przede wszystkim w przypadku niejednorodnych gruntów (ponieważ gwarantują stabilność takiego podłoża).

Konstrukcja stalowa

Jesteśmy producentem hal namiotowych z dużym doświadczeniem, dzięki czemu współpracujemy tylko ze sprawdzonymi dostawcami materiałów i wykorzystujemy komponenty najwyższej jakości. Jednym z najbardziej istotnych elementów każdej hali jest konstrukcja stalowa.

konstrukcja stalowa hali

Konstrukcje stalowe tworzą:

 • słupy,
 • belki,
 • dźwigary,
 • płatwie,
 • rygle,
 • stężenia,
 • elementy złączne.

W halach o zastosowaniu przemysłowym, magazynowym czy też rolniczym, jako szkielet konstrukcji stosujemy profile zimnogięte lub gorącowalcowane.

Walcowanie na gorąco to obróbka stali w temperaturze sięgającej nawet 1700 F, natomiast gięcie na zimno jest realizowane za pomocą takich maszyn jak prasy lub walce. Dzięki temu zapewniamy odpowiednią wytrzymałość.

Co więcej, elementy konstrukcji – poprzez cynkowanie – zabezpieczamy przed korozją i działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wszystko to gwarantuje niezawodność przez wiele lat użytkowania.

Charakterystyka konstrukcji może być zróżnicowana gabarytowo, co najczęściej wynika z zastosowania hali. Połączenia poszczególnych rygli ze słupami mogą być sztywne lub przegubowe. W szkielecie stosuje się stal konstrukcyjną S235, S355 oraz S235JR (2 klasa stali i klasa C jakości spoin) oraz blachę o grubości 0,5 mm. Klasa stali określa jej wytrzymałość, natomiast gatunek jej właściwości technologiczne (np. skład chemiczny). Wyżej wymienione parametry, są dedykowane konstrukcjom stalowym, zapewniając im długą żywotność.

Dach

Po wzniesieniu konstrukcji stalowej, możemy przejść do kolejnego etapu budowy hali, jakim jest montaż dachu. Dach w halach namiotowych występuje w dwóch wariantach: wykonany z pojedynczej plandeki lub podwójnej (ten drugi nazywany dachem pneumatycznym).

dach hali namiotowej

Pierwszą opcję stosujemy dla hal nieizolowanych (bez ocieplenia), w których nie jest wymagane utrzymywanie odpowiedniej temperatury (np. w magazynach prefabrykatów dla przemysłu ciężkiego). Drugie rozwiązanie jest bardziej zaawansowane technologicznie i przynosi konkretne  korzyści. Przede wszystkim zapewnia lepszą izolacyjność hali, dzięki czemu może ona funkcjonować przez cały rok, ułatwia jednocześnie sterowanie temperaturą wewnątrz obiektu.

Izolowany wariant dachu stosujemy m.in. w namiotach magazynowych całorocznych, przeznaczonych do składowania żywności. Ponadto, dach pneumatyczny eliminuje proces skraplania się pary wodnej wewnątrz obiektu przy gwałtownych zmianach temperatury. Wariant dwuplandekowy zapobiega także gromadzeniu się śniegu na dachu hali (dzięki możliwości wtłaczania ciepłego powietrza między dwie warstwy plandeki). Za pomocą wentylatora, między plandeki, wtłaczane jest powietrze pod ciśnieniem większym niż lokalne ciśnienie atmosferyczne, co zabezpiecza przed niepożądanym  utrzymywaniem się pokrywy śnieżnej.

Użytkowanie dachu pneumatycznego generuje niewielkie koszty, na które składa się jedynie energia pobrana przez energooszczędny wentylator, który utrzymuje stałe ciśnienie w dachu.

Wykończenie i obudowa ścian

Podobnie jak w przypadku dachu, ściany hali możemy wykonać w dwóch wariantach: nieizolowanym i izolowanym.

W pierwszej opcji ściana jest wykonana z blachy falistej bądź trapezowej, natomiast drugiej – z płyt warstwowych (ten wariant przeznaczony jest dla hal namiotowych całorocznych).

Zastosowane płyty mają grubość 60 mm oraz współczynnik przenikania ciepła wynoszący 0,38 W/(m2·K). Dzięki temu, płyty zapewniają izolacyjność a hale z nich zbudowane mogą funkcjonować przez cały rok.

Stolarka

Po wybudowaniu ścian, możemy przystąpić do wyposażenia hali w stolarkę. Zakres prac jest w dużej mierze uzależniony od finalnego przeznaczenia obiektu. Podstawowe wyposażenie hali namiotowej to okna, drzwi oraz bramy.

okna hali

Szacuje się, że straty ciepła przez źle dobraną stolarkę okienną mogą wynosić nawet 45%. Dlatego też, budując hale całoroczne, zwracamy szczególną uwagę na izolacyjność okien.

Standardowy współczynnik przenikania ciepła okien wynosi 1,1 W/(m2·K). Dla obiektów izolowanych, całorocznych, parametr powinien być niższy, co pozwala na kontrolę temperatury wewnątrz hali namiotowej. Dla hal nieizolowanych, w których magazynuje się towary niewrażliwe na zmiany temperatury i wilgotność, współczynnik przenikania ciepła nie ma aż tak dużego znaczenia.

Jako producent hal namiotowych z wieloletnim doświadczeniem, pamiętamy, że bardzo ważny jest odpowiedni dobór wielkości i rozmieszczenie stolarki okiennej. Istotną kwestią jest również zabezpieczenie przeciwwłamaniowe. Dotyczy to zarówno hal namiotowych magazynowych, przemysłowych, jak i rolniczych.

Podstawowe rodzaje okien montowanych w halach to:

 • stałe,
 • rozwieralne,
 • uchylne,
 • rozwieralno-uchylne,
 • otwierane ręcznie,
 • automatycznie.

Dobierając bramę do hali namiotowej, należy kierować się podobnymi priorytetami, co w przypadku okien. Dla hal całorocznych, bardzo ważny jest oczywiście współczynnik przenikania ciepła. Dostępne dziś na rynku bramy przemysłowe charakteryzują się dobrą izolacją akustyczną. Najczęściej stosujemy bramy stalowe bądź aluminiowe.

W zależności od możliwości infrastrukturalnych, bramy w halach namiotowych występują w trzech wariantach:

 • bramy przesuwne (poruszające się po prowadnicach po zewnętrznej stronie budynku),
 • bramy harmonijkowe (pionowe moduły, podczas otwierania i zamykania, składają się tworząc harmonijkę),
 • bramy segmentowe (segmenty poziome, podczas otwierania bramy, chowają się pod sufitem).

Jeśli inwestor dysponuje dużą ilością miejsca na konstrukcję bramy, najczęściej montujemy wariant przesuwny (lub rzadziej: bramy harmonijkowe). Natomiast bramy segmentowe nie zajmują dodatkowej przestrzeni na zewnątrz budynku. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest zastosowanie bram z wbudowanymi drzwiami. Dzięki temu, nie ma konieczności montażu dodatkowych drzwi oraz otwierania całej bramy podczas wchodzenia lub wychodzenia z hali.

magazynach namiotowych często montujemy również doki załadunkowe. Ułatwia to przepływ towarów oraz zwiększa bezpieczeństwo podczas załadunku.

Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie dzielimy na przyposadzkowe i ścienne. Polegają one na uszczelnieniu oraz estetycznym wykończeniu odpowiednich elementów (np. kominków wentylacyjnych, pasów nadrynnowych czy obrzeży okien) narażonych na działanie wilgoci.

obróbki blacharskie

Są to niezwykle precyzyjne prace, do których używa się m.in. masy dekarskiej.

Posadzki

Przygotowanie posadzki to ostatni etap prac stricte budowlanych. Posadzki wykonujemy w jednej z trzech opcji:

 • cementowe,
 • przemysłowe betonowe,
 • epoksydowe.

Najpopularniejsze są posadzki betonowe. Charakteryzują się dużą wytrzymałością na ściskanie i zginanie. Mogą zawierać dodatki, takie jak środki przeciwskurczowe, tworzywa sztuczne czy włókna stalowe. Zwiększają one odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Posadzki betonowe utwardzane są powierzchniowo (czyli za pomocą rozsypywania i zacierania mineralnej posypki).

Posadzki cementowe zaś są bardzo odporne na transport kołowy oraz uderzenia.

Posadzki epoksydowe odznaczają się odpornością na działanie związków chemicznych, lecz ich wadą może być tendencja do pękania i łuszczenia się (dlatego zalecane są dla lekkich konstrukcji).

Dodatkowy osprzęt

Jako producent hal namiotowych, przeprowadzamy proces budowy hali od A do Z, co oznacza że dla naszych klientów przygotowujemy również infrastrukturę pod uzbrojenie hali.

W zależności od przeznaczenia, obiekty wyposażą się między innymi w instalacje ogrzewczeczy też wentylację grawitacyjną.

Zastosowanie

Konstrukcje namiotowe znalazły zastosowanie jako:

 • hale namiotowe magazynowe,
 • hale namiotowe przemysłowe (m.in. hale produkcyjne),
 • hale namiotowe dla rolnictwa.

Wysoka funkcjonalność i możliwość dostosowania do potrzeb sprawia, że hale namiotowe wykorzystuje się w prawie wszystkich branżach. Poniżej opisaliśmy krótko najczęściej wybierane rozwiązania.

Hale magazynowe

Możliwości konstrukcyjne pozwalają na wykorzystywanie hali namiotowej jako magazynu wysokiego składowania. To doskonała opcja dla każdego inwestora, który ceni sobie gospodarność, ponieważ takie rozwiązanie pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni. Ułatwia także ewidencję składowanych materiałów. Wykorzystanie hali całorocznej pozwala na składowanie towarów wrażliwych (np. żywność, leki).

Dzięki wiedzy i doświadczeniu potrafimy dostosować obiekt do wymagań każdej branży. Dlatego też, nasze hale z powodzeniem funkcjonują jako namioty magazynowe w skrajnych branżach, od przemysłu ciężkiego, przez militaria, po hurtownie zabawek. Niewielkie obiekty mogą być także wykorzystywane przez osoby prywatne, np. jako magazyny ogrodnicze.

Gdzie jeszcze spotkamy hale namiotowe? Wraz z nadejściem wiosny, przy marketach można zaobserwować hale, w których składuje się i sprzedaje wszelkie materiały ogrodnicze i budowlane. Hale namiotowe mogą także pełnić funkcję garaży i przechowalni sprzętu ciężkiego (np. dla jednostek straży pożarnej czy firm budowlanych).

Hale namiotowe znajdują również zastosowanie jako powierzchnie magazynowe w dynamicznie rozwijającej się branży e-commerce, która przeżywa swój rozkwit szczególnie teraz – w dobie pandemii koronawirusa. W e-commerce liczy się uniwersalność i efektywność, a to cechy, którymi charakteryzują się także hale namiotowe. Co to oznacza? Przede wszystkim obiekty te można dostosować do zróżnicowanej specyfiki handlu elektronicznego. Wystarczy odpowiednio dobrać rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne.

Hale namiotowe to rozwiązanie o charakterze modułowym. Mogą być w bardzo prosty sposób rozbudowane o nowe segmenty (moduły). Jest to bardzo ważne w planowaniu długofalowej działalności sklepu internetowego, a tania i szybka rozbudowa hali daje w efekcie szeroki wachlarz możliwości. Coraz częściej można też spotkać hale namiotowe wzbogacone o część administracyjną (murowaną). Taki sposób zagospodarowania przestrzeni pozwala scentralizować zarządzanie procesami, które zachodzą w magazynie.

Szybki montaż oraz brak ograniczeń powierzchniowych to cechy, które determinują wykorzystanie magazynów namiotowych w logistyce i transporcie. Dla firm kurierskich i spedycyjnych to idealne rozwiązanie umożliwiające połączenie przestrzeni magazynowej i przeładunkowej. W hali namiotowej można zorganizować sprawnie działające przedsiębiorstwo oparte o zautomatyzowane procesy i niezbędne wyposażenie (np. doki i rampy załadunkowe).

Przykładowe zrealizowane hale namiotowe magazynowe:

Hala namiotowa magazynowa w Kolbuszowej
Hala namiotowa magazynowa w Kotlinie
Hala namiotowa magazynowa w Piotrowicach — widok z zewnątrz
O pełnej specyfice hal magazynowych możesz też przeczytać w naszym dedykowanym wpisie.

Hale przemysłowe

Halom namiotowym zaufał również przemysł, w najróżniejszych postaciach. Szereg zalet konstrukcji namiotowych (mobilność, krótki czas budowy, lekkość) sprawia, że są one wykorzystywane na przykład jako garaże Ponadto, sprawdzają się jako narzędziownie, usytuowane przy zakładach przemysłowych. Dotyczy to również branży budowlanej. W halach namiotowych, bardzo często składowane są narzędzia, maszyny ciężkie i pojazdy (np. koparki).

Krótki czas montażu i późniejszego demontażu sprawia, że hale namiotowe mogą służyć jako obiekty pomocnicze podczas wykonywania dużych inwestycji budowlanych. W halach organizowane są również pola odstawcze dla półproduktów, które oczekują na dalszy proces produkcji.

Zalety hal namiotowych są dobrze widoczne, gdy wykorzystywane są one w zakładach produkcyjnych. Obiekty te są bowiem w stanie dopasować się do każdego procesu. Przepływ produktu wymaga często – pomiędzy poszczególnymi etapami produkcji – magazynów buforowych (wykorzystywanych nie tylko na wyroby gotowe). W tym przypadku dużą zaletą jest mobilność i modułowość hal namiotowych. Mogą one zmieniać się wraz z procesem produkcyjnym, a krótki czas montażu pozwala na szybkie reagowanie na potrzeby rynku.

To samo dotyczy przemysłu sezonowego. Dobrym przykładem są tu zakłady przetwórcze owoców i warzyw. Hala namiotowa jako mobilny obiekt może zostać szybko wzniesiona i zagospodarowana jako magazyn na zbiory i przetwory. Po sezonie demontaż konstrukcji namiotowej przebiega równie sprawne.

Hale namiotowe funkcjonują dobrze przy tak specyficznych zakładach jak sortownie śmieci. W namiotach można składować śmieci i odpady z podziałem na odpowiednie frakcje. Magazyny namiotowe mają zastosowanie także w innych wymagających i specyficznych branżach. Warto wspomnieć chociażby o tym, że są coraz częściej stosowane w przemyśle militarnym i służbach publicznych (np. jako garaże dla straży pożarnej).

Przykładowe zrealizowane hale namiotowe przemysłowe:

Hala namiotowa przemysłowa w miejscowości Goleniów
Obiekt przemysłowy — Kadzidło
Hala dla przemysłu — Gostynin
Więcej informacji o namiotowych halach przemysłowych znajdziesz tutaj.

Hale dla rolnictwa

Hale namiotowe w rolnictwie wykorzystywane są przede wszystkim, jako magazyny płodów rolnych. Duża przestrzeń oraz możliwość montaży szerokich bram, ułatwia składowanie i przepływ towarów w sezonie zbiorów.

Co więcej, hale namiotowe mogą być wykorzystywane jako garaże dla maszyn rolniczych, niezależnie od ich gabarytów. Coraz częściej spotykamy hale funkcjonujące jako tymczasowe stodoły, które swoją solidnością i praktycznością zdecydowanie przewyższają te tradycyjne.

Namioty rolnicze umożliwiają wygodne przechowywanie pojazdów i sprzętów rolniczych. Pozwala na to m.in. dobór odpowiedniej stolarki otworowej, czyli możliwość zastosowania szerokiej i wysokiej bramy. W ofercie firmy Łukasiuk występują bramy przesuwne, harmonijkowe oraz segmentowe. Wymiary bram dostosowywane są do gabarytów magazynowanego sprzętu. Dzięki temu nie ma problemu z szybkim wyjazdem lub wjazdem czy to kombajnem czy ciągnikiem.

Oprócz tego popularnym rozwiązaniem jest wykorzystanie hal namiotowych jako stadnin i ujeżdżalni koni. Obiekty namiotowe charakteryzują się dużych możliwościami projektowymi pod względem gabarytów, co z pewnością ułatwia organizację takiego przedsięwzięcia.

Przykładowe zrealizowane hale namiotowe rolnicze:

Hala namiotowa rolnicza — Kopanie
Hala rolnicza w miejscowości Mamlicz
Hala namiotowa dla rolnictwa w Habdzinie
Chcesz wiedzieć więcej o halach rolniczych? Sprawdź ten adres.

Korzyści płynące z zastosowania hal namiotowych

Jak już wspomniano, hale namiotowe mają szereg zalet. Zalicza się do nich między innymi:

 • krótki czas realizacji,
 • mobilność,
 • uniwersalność,
 • niski koszt inwestycji.

Dzięki wiedzy doświadczeniu naszego zespołu oraz skutecznej optymalizacji procesu budowy,  możemy wznieść halę nawet w 30 dni od rozpoczęcia inwestycji  (czas ten nie obejmuje  przygotowania gruntu i wyposażenia w dodatkowe instalacje branżowe).

Dzięki temu naszymi klientami bardzo często są przedsiębiorcy, którzy potrzebują powierzchni magazynowej na już (co zazwyczaj jest spowodowane zwiększeniem lub dywersyfikacją produkcji).

Dla inwestorów, którym zależy na czasie, przeprowadzamy proces przygotowania i budowy hali w możliwie najkrótszym terminie. Warto dodać, że halę można wybudować w oparciu, jedynie o zgłoszenie budowy (tymczasowe hale bez pozwolenia), co jeszcze bardziej przyspiesza proces realizacji, ograniczając formalności do minimum.

Dodatkowym czynnikiem, który powoduje, że inwestorzy decydują się na budowę hali namiotowej są niskie koszty inwestycji. Zależą one głównie od zastosowania hali, jednak zawsze cena wzniesienia takiego obiektu jest niższa niż w przypadku budynku murowanego. Klienci, którzy zdecydowali się na namiot przemysłowy, cenią sobie także mobilność takiego rozwiązania. Stosunkowo niewielkim nakładem pracy można przemieścić obiekt w inne miejsce.

Na rosnącą popularność hal namiotowych wpływ ma przede wszystkim ich ogromna uniwersalność. Zakres prac, wyposażenia, wygląd i funkcjonalności dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta i wymagań branży, w której działa. Dzięki temu z powodzeniem budujemy hale mogące pełnić nawet najbardziej nietypowe funkcje (np. stadniny koni czy też nowoczesne obory).

FAQ

1. Czym się różni hala izolowana od nieizolowanej?

 

Główną różnicą między halą izolowaną i nieizolowaną jest rodzaj poszycia dachu i ścian. Hala izolowana typu Thermo jest wyposażona w dach pneumatyczny (podwójna plandeka wypełniona powietrzem), a ściany są obudowywane za pomocą płyt warstwowych. W przypadku hal nieizolowanych poszycie ścian stanowi blacha falista lub trapezowa a dach jest pokryty pojedynczą plandeką.

 

Hale izolowane charakteryzują się lepszymi parametrami przenikania ciepła. Dzięki temu z łatwością możemy kontrolować warunki panujące wewnątrz obiektu (bez względu na porę roku).

 

2. Z czego składa się konstrukcja stalowa hali?

 

Podstawowe elementy wchodzące w skład konstrukcji stalowej to: słupy, belki, dźwigary, płatwie, rygle, stężenia, elementy złączne.

 

W szkielecie stosuje się stal konstrukcyjną S235, S355 oraz S235JR oraz blachę o grubości 0,5 mm. Poszczególne elementy są cynkowane metodą zanurzeniową.

 

3. Co wyróżnia hale namiotowe na tle budynków murowanych?

 

Podstawowe cechy hal namiotowych to mobilność, modułowość i uniwersalność. W każdym z tych obszarów są to obiekty przewyższające budynki murowane. Przeniesienie budynku tradycyjnego jest wręcz niemożliwe a rozbudowa czasochłonna i droga. W halach namiotowych obie te rzeczy możemy zrobić szybko i tanio.

 

Nie można zapomnieć o tym, że hala namiotowa to tańsza alternatywa dla budynku murowanego. Za niższą cenę otrzymujemy obiekt, który zostaje wzniesiony znacznie szybciej, a jednocześnie charakteryzuje się porównywalną funkcjonalnością.

 

Chcesz wybudować halę namiotową? Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści odpowiedzą na każde pytanie a wstępną ofertę otrzymasz już w 48 godzin. Jako producent hal namiotowych z bogatym portfolio, halę w podstawowym zakresie (bez przygotowania gruntu i instalacji branżowych) możemy wybudować już w 30 dni.

 

Napisz do nas

Napisz do nas