Kotwienie hali namiotowej do podłoża – jak i czym zamocować halę, aby była odporna na warunki otoczenia?

kotwienie hali namiotowej

Kotwienie hal namiotowych w pigułce. Jakie są normy, rozwiązania i sposoby mocowania do podłoża? Sprawdź więcej!

  1. Kotwy do hal namiotowych a normy
  2. Jak kotwione są hale namiotowe?
  3. Jak zamocować halę namiotową? Dobór rozwiązania
  4. Podsumowanie

Hale namiotowe składają się z wielu elementów, które mają pośredni lub bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo podczas eksploatacji obiektu. W tym kontekście połączenie hali z podłożem jest newralgiczne. To ono zapewnia hali stabilność. Hale namiotowe mogą być kotwione na kilka sposobów. Rodzaj użytej kotwy zależy przede wszystkim od rodzaju podłoża i indywidualnych warunków panujących na danym obszarze. Poniżej przedstawiamy dostępne rozwiązania dotyczące kotwienia hal namiotowych wraz z ich charakterystyką.

Kotwy do hal namiotowych a normy

kotwy do hal namiotowych a normy

Tematyka kotwienia hali jest bezpośrednio związana z zagadnieniami obejmującymi szeroko pojęte przygotowanie podłoża i wykonawstwo fundamentów. Techniki mocowań i podłoże, w którym dane mocowanie jest wykonywane – to nierozłączne tematy.

Gdy w firmie Łukasiuk dobieramy system kotwienia hali namiotowej, chcemy, aby gwarantował on  bezpieczną eksploatację . Dlatego polegamy na licznych normach, zawierających usystematyzowaną wiedzę w tym zakresie.

Tematyka fundamentowania jest przedmiotem trzech grup norm europejskich, obejmujących:

  • projektowanie: Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne – PN-EN 1997-1 i 2;
  • wykonywanie: 13 norm EN Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych;
  • badanie podłoża: ponad 30 norm ISO i EN-ISO rozpoznania podłoża, badania gruntów i konstrukcji oraz instrukcje ISO/TS.

Tematykę związaną z fundamentowaniem można znaleźć także w innych normach, takich jak PN-EN 1992 Eurokod 2 Konstrukcje betonowe lub PN-EN 206 Beton.

Ponadto istnieje szereg norm traktujących o kotwieniu nieco konkretniej. Mowa tu o następujących dokumentach:

  • norma EN-ISO 22477-5,
  • rozdział 8 normy EN 1997-1,
  • norma EN 1537:2013.

Jak kotwione są hale namiotowe

W halach namiotowych najczęściej wykorzystuje się kotwy mechaniczne bądź chemiczne. Oba sposoby są skuteczne w określonych warunkach.

Kotwienie mechaniczne

W kotwieniu mechanicznym wykorzystuje się przede wszystkim kotwy palikowe lub połączenie z gruntem za pośrednictwem szpil. Jest to rozwiązanie szczególnie skuteczne w przypadku podłoża betonowego, czyli dokładnie takiego, jakie występuje podczas montażu hal namiotowych.

Taki sposób mocowania hali namiotowej do podłoża cechuje się szybkim montażem, łatwą aplikacją i wysoką nośnością. Wśród najważniejszych cech kotew mechanicznych należy również wymienić możliwość obciążenia zaraz po montażu. Jest to szczególnie ważne, jeśli chce się zachować płynność procesu montażowego.

Głębokość zakotwienia zależy od wielu czynników i musi zostać określona przez konstruktora. To, jak głęboko będzie zakotwiony obiekt, zależy między innymi od jego masy i gabarytów, a także od gęstości rozłożenia punktów kotwiących. Warto podkreślić, że kotwy mechaniczne spełnią swoją funkcję tylko w przypadku kotwienia wielopunktowego. Nie zaleca się stosowania tego typu rozwiązań w pobliżu krawędzi gruntu.

Do kotew mechanicznych można zaliczyć również takie rozwiązania jak kotwy opaskowe lub tulejowe. Te warianty jednak nie są wykorzystywane jako mocowanie hal namiotowych.

Ciekawym wariantem są  kotwy hakowe , które mogą być wykorzystane w obszarach szczególnie narażonych na występowanie intensywnych wiatrów lub nawet tornad. Zasada działania kotwy hakowej jest oparta na ruchomych haku, który po wbiciu kotwy na obliczoną głębokość jest odchylany o 90 stopni z pozycji umożliwiającej wbicie do pozycji „zahaczającej”. Po zahaczeniu na odpowiedniej głębokości kotwa charakteryzuje się doskonałą odpornością na wyrwanie. Według niektórych producentów rozwiązanie to może przenieść siłę wyrywającą do 450 kN.

Kotwy chemiczne

Kotwy chemiczne wykorzystują proces adhezji, czyli powierzchniowego łączenia się dwóch substancji. Wykorzystanie takiego zjawiska – a nie sił rozporu – w procesie mocowania sprawia, że kotwy chemiczne nie wprowadzają naprężeń do podłoża w momencie kotwienia hali.

Takie rozwiązania wykorzystuje się w podłożach pełnych mocnych (beton), pełnych słabych (np. cegła, beton komórkowy) oraz w podłożach z pustkami (np. cegła dziurawka, pustaki). Jak widać, jest to uniwersalna technologia, dlatego znalazła zastosowanie również podczas montażu hal namiotowych.

Szczególnie często wykorzystuje się kotwy chemiczne podczas mocowania obiektu na krawędziach podłoża. W takich przypadkach są doskonałymi zamiennikami kotew mechanicznych. Dzięki temu unika się takich skutków jak oderwanie fragmentu podłoża lub pokruszenie podłoża.

Niewątpliwą zaletą kotwy chemicznej jest szczelność mocowania. Materiał kotwiący szczelnie wypełnia otwór, co zabezpiecza podłoże przed pęknięciami. Kotwienie chemiczne wykonuje się na większą głębokość niż w przypadku kotew mechanicznych.

Po wykonaniu mocowania za pomocą kotwy chemicznej konieczne jest odczekanie określonego czasu, podczas którego następuje wiązanie materiału. To, ile będzie trwał ten proces, zależy m.in. od warunków atmosferycznych a przede wszystkim od temperatury zewnętrznej.

Kotwy chemiczne występują w kilku wariantach. Do najbardziej popularnych należą  kotwy epoksydowe i poliestrowe .

Jak zamocować halę namiotową? Dobór rozwiązania

jak zamocować halę namiotową?

Rodzaj kotwy do hali namiotowej zależy od kilku czynników. Pierwszy z nich to warunki atmosferyczne, które występują na danym obszarze. Mocowane elementy są narażone na korozję galwaniczną i atmosferyczną. Jak sama nazwa wskazuje, warunki atmosferyczne mają szczególnie duży wpływ na tę drugą. Aby stawiane przez nas hale umożliwiały wieloletnią eksploatację, każdy newralgiczny element, wykorzystywany przy ich budowie, jest cynkowany ogniowo, co jest gwarancją odporności na niekorzystne warunki.

Kolejnym warunkiem, który odgrywa ważną rolę w doborze rodzaju kotwienia danego obiektu, jest rodzaj podłoża. W przypadku hal namiotowych sytuacja jest w większości przypadków powtarzalna, ponieważ podłożem są fundamenty betonowe.

Następnie należy zwrócić uwagę na zaprojektowaną odległość między kotwami oraz odstęp od krawędzi podłoża. Szczególnie drugi warunek jest ważny i determinuje wybór między kotwami chemicznymi a mechanicznymi.

Trzeba również zwrócić uwagę na obciążenia, jakie będzie generowała hala namiotowa oraz to, jaki będzie ich kierunek.

Podsumowanie

Projektując proces wznoszenia hali namiotowej, naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i wydajność obiektu i to niezależnie od jego przeznaczenia. Na podstawie wieloletniego doświadczenia zoptymalizowaliśmy każdy etap tego procesu, nie zapominając o tak newralgicznym punkcie, jak mocowanie obiektu do podłoża. Rozwiązania dobieramy w sposób indywidualny, dostosowany do potrzeb każdego klienta i warunków, w jakich będzie funkcjonował obiekt.

Napisz do nas

Napisz do nas