Posadzki i podłogi do hal magazynowych: jakie rozwiązania stosuje się w obiektach namiotowych?

posadzki i podłogi do hal magazynowych

Jakie wyróżniamy posadzki i podłogi w halach magazynowych? Jakie zalety i wady mają poszczególne rozwiązania? Co warto wiedzieć o nawierzchniach?

 1. Jaka powinna być posadzka w hali magazynowej?
 2. Nośność posadzki w hali magazynowej
 3. Rodzaje posadzek stosowanych w halach namiotowych
 4. Podsumowanie

Hale namiotowe to obiekty, które charakteryzują się wysoką funkcjonalnością. Jednak, aby w pełni korzystać z zalet hali magazynowej, należy przy jej stawianiu zadbać o każdy szczegół – zarówno pod względem technologii wznoszenia, jak i doboru poszczególnych rozwiązań. Jednym z elementów hali magazynowej, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę, jest posadzka. Wykonawstwo posadzki do hal magazynowych oraz sam dobór podłogi mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i wydajność obiektu.

Jaka powinna być posadzka w hali magazynowej?

Posadzka w hali magazynowej powinna mieć kilka podstawowych cech, aby dobrze spełniać swoje zadanie.

Posadzki do hal magazynowych a odporność na ścieranie

Na rynku bardzo ciężko znaleźć posadzkę, która byłaby w 100% odporna na ścieranie. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim posadzek cementowych i betonowych. Podatność betonu na ścieranie, zależy m.in. od właściwości kruszywa, rodzaju i ilości stosowanego cementu, sposobu wykończenia powierzchni oraz zastosowanych utwardzaczy lub powłok. Im większa wytrzymałość betonu na ściskanie i rozciąganie, tym mniejsza podatność na ścieranie.

To, jak mocno będzie ścierała się dana posadzka, wpływa bezpośrednio na jakość eksploatacji całego obiektu, jego niezawodność i żywotność. Wymiana całej posadzki, gdy nie nadaje się już ona do użytku, to kosztowne i pracochłonne przedsięwzięcie. Aby upewnić się, że posadzka betonowa ma odpowiednią jakość, można skorzystać z jednej z metod badania ścieralności:

 • wg Boehmego, zgodnie z normą PN-EN 13892-3;
 • wg BCA (British Cement Association), zgodnie z PN-EN 13892-4;
 • pod naciskiem toczącego się koła (Rolling Wheel Abrasion – RWA), zgodnie z PN-EN 13892-5.

Odporność chemiczna i łatwość w utrzymaniu czystości

halach namiotowych z podłogą mogą być składowane różnorodne materiały, również te w postaci ciekłej. Składując substancje żrące (w mniejszym lub większym stopniu) trzeba być pewnym, że posadzka będzie odporna na ewentualne rozlanie cieczy (np. podczas transportu).

To, jak mocno posadzka jest narażona na działanie danej substancji zależy m.in. od stężenia środka agresywnego, współczynnika pH, przepuszczalności posadzki oraz tego, jak długo była ona wystawiona na kontakt z daną substancją.

Warto dodać, że w tym kontekście występuje nie tylko aspekt funkcjonalny, ale również estetyczny. Dobrym przykładem są magazyny z artykułami spożywczymi. Mimo że wino czy soki nie są substancjami żrącymi, to ich rozlanie na posadzkę betonową najprawdopodobniej zostawi niezmywalny ślad. Łatwość w utrzymaniu czystości gwarantują posadzki epoksydowe.

Antypoślizgowość

antypoślizgowość posadzki

Posadzka musi gwarantować ergonomiczne i przede wszystkim bezpieczne warunki pracy w hali magazynowej. Mimo automatyzacji, wiele procesów w magazynie nadal jest wykonywanych ręcznie (od etykietowania po przenoszenie lub wydawanie niektórych towarów). Magazynierzy muszą się czuć na posadzce pewnie, nawet w przypadku wilgoci bądź rozlanego płynu. Jest to kluczowe dla bezpieczeństwa i z pewnością każdy inspektor BHP zwróci na to uwagę.

Pod tym względem zarówno posadzki betonowe, jak i epoksydowe wypadają zadowalająco.

Nośność posadzki w hali magazynowej

Rozważając o bezpieczeństwie i ergonomii pracy, nie można nie wspomnieć o nośności posadzki w hali magazynowej. Posadzka najczęściej dobierana jest przez architekta projektującego halę magazynową. Jej nośność jest określana na podstawie obciążeń – ciężaru palet i liczby poziomów postawionych regałów. W czasach, kiedy magazyny są coraz częściej i coraz bardziej zautomatyzowane, dobierając posadzkę, uwzględnia się nie tylko wymagania pod względem nośności, ale również pod względem maksymalnych różnic w wysokościach poszczególnych pól, oddzielonych dylatacjami oraz pod względem warstwy wierzchniej.

Czym jest nośność posadzki? Jest to całkowity maksymalny ciężar, jaki podłoga w hali może utrzymać na ściśle zdefiniowanym obszarze. Jej wartość zależy od zastosowanego materiału, grubości posadzki oraz stopnia ściskania gruntu pod płytą. Rozróżnia się obciążenia statyczne i dynamiczne. Obciążenia statyczne obejmują m.in systemy regałów magazynowych. Obciążenia dynamiczne obejmują sprzęt do obsługi towarów i wszystkie urządzenia będące w ruchu. Posadzka przemysłowa musi być dostosowana do przenoszenia obu wymienionych rodzajów obciążeń. Często wylewka pod halę musi również być wykonana z uwzględnieniem rodzaju przyszłej posadzki.

W Polsce obowiązują  normy PN-EN 15620, 15620, 15635 oraz FEM 10.2.14 . Wskazują one, jakie maksymalne obciążenia powinna unieść posadzka bez jednoczesnego odkształcenia (i decydują m.in. o tym, jaka powinna być grubość i poszczególne warstwy posadzki przemysłowej oraz jaki beton wybrać na posadzkę w magazynie). Warto pamiętać o tym, że to jaką nośność ma dana posadzka jest informacją, którą powinni mieć przede wszystkim dostawcy wyposażenia magazynu. Regały, wózki widłowe czy też inne sprzęty powinny być dostosowane do warunków panujących w obiekcie (na etapie dobierania wyposażenia i sprzętu, hala magazynowa jest już zazwyczaj wzniesiona i tylko czeka na „urządzenie”).

Rodzaje posadzek stosowanych w halach namiotowych

rodzaje posadzek w halach

Posadzki w halach magazynowych mogą występować w wielu wariantach.

 • Podstawowym rodzajem są posadzki betonowe z rozproszonym zbrojeniem stalowym. Są one utwardzane powierzchniowo. Popularność tego rodzaju podłóg przemysłowych wynika przede wszystkim z niskich kosztów inwestycyjnych i ich uniwersalności. W halach magazynowych gdzie są składowane materiały niewymagające paletowania i regałów, stosuje się posadzki wykonane z kostki brukowej. Jest to najtańsze rozwiązanie, umożliwiające też postawienie hali na wybrukowanym placu.
 • Bardziej rozwiniętym wariantem, dostosowanym do większych obciążeń są posadzki betonowe z siatkami zbrojeniowymi. Są one często wykorzystywane w przemyśle ciężkim i w powierzchniach magazynowych przeznaczonych do przechowywania materiałów o dużej wadze i gabarytach. Wśród posadzek wyłącznie betonowych można rozróżnić jeszcze jeden rodzaj – posadzki betonowe bezspoinowe, które są najczęściej kładzione w magazynach wysokiego składowania.
  Posadzki betonowe są wytrzymałe i stosunkowo tanie, jednak mają kilka wad. Chodzi m.in. o efekt estetyczny. W przypadku posadzki betonowej nigdy nie uda się uzyskać jednolitej powierzchni – co jest możliwe do uzyskania w przypadku podłóg epoksydowych. I choć jest to pozorny szczegół, jednak wielu inwestorów zwraca na to uwagę. Drugim mankamentem posadzek betonowych są pęknięcia, które mogą się pojawić po dłuższym czasie eksploatacji. Jest to zazwyczaj efekt zbyt dużych naprężeń. W większości przypadków nie wpływają one na eksploatację i żywotność posadzki przemysłowej.
 • Odrębnym rodzajem są posadzki betonowe zbrojone o nawierzchni nieutwardzanej, przeznaczone pod wykończenie żywicami polimerowymi lub epoksydowymi (posadzki hybrydowe). Pierwsze z nich charakteryzują się znakomitą odpornością na niesprzyjające warunki zewnętrzne (chemiczne, termiczne i mechaniczne). Posadzki epoksydowe są obecnie wariantem najodporniejszym na ścieranie, wśród materiałów dostępnych na rynku. Oba warianty są jednak droższymi opcjami niż wspomniane wcześniej posadzki betonowe. W ostatnim czasie coraz większą popularność zyskują posadzki z powłoką metakrylową. To, co je wyróżnia na tle konkurencji – to najkrótszy czas oczekiwania na dostępność po wylaniu. Sprawdzają się one zatem w inwestycjach, które muszą zostać ukończone i uruchomione w krótkim czasie.

Podsumowanie

Jak widać, na rynku występuje wiele rodzajów posadzek, które sprawdzają się w hali magazynowej. To, który rodzaj zostanie wybrany dla potrzeb inwestycji, zależy wyłącznie od preferencji inwestora.

 

Dobierając posadzkę do hali namiotowej, warto wziąć pod uwagę możliwość rozwoju i nie zamykać sobie drogi do automatyzacji. W takiej sytuacji warto wybrać opcję spełniającą bardziej restrykcyjne normy (np. odpowiednie dla magazynu wysokiego składowania), która oczywiście wiąże się z większymi kosztami posadzki magazynowej, ale daje znacznie więcej możliwości.
Napisz do nas

Napisz do nas