Magazyn produkcyjny: 5 kryteriów, które powinna spełniać nowoczesna przestrzeń

magazyn produkcyjny - 5 kryteriów nowoczesnej przestrzeni

Nowoczesny magazyn produkcyjny powinien spełniać wymagania współczesnego przemysłu. Jakie kryteria warto mieć na uwadze, myśląc o tego typu przestrzeni?

 1. Logistyka
 2. Wyposażenie
 3. Przestrzeń
 4. Możliwość dostosowania do zmieniających się warunków
 5. Bezpieczeństwo

Hale namiotowe znalazły zastosowanie w branży produkcyjnej jako powierzchnie do przechowywania towarów. Współczesny przemysł jest bardzo wymagający, a namioty magazynowe doskonale się w tej roli odnajdują. Takie rozwiązania gwarantują szereg korzyści i na wielu płaszczyznach wyprzedzają tradycyjne obiekty murowane. Co to zatem jest magazyn produkcyjny i jak powinien wyglądać nowoczesny wariant takiej przestrzeni? Wyjaśniamy!

Klasy magazynów przyprodukcyjnych – definicja

Na początek warto podkreślić, że magazyny podlegają podziałowi ze względu na klasy. Rozróżnia się magazyny według klas:  A++, A+, A, B+, B, C, D .

Kryteria podziału na klasy dotyczą między innymi:

 • Wysokości składowania netto.
 • Odległości pomiędzy osiami słupów konstrukcyjnych wewnątrz magazynu.
 • Nośności posadzki.
 • Ilości doków wyładunkowych.
 • Zabezpieczenia terenu otaczającego magazyn.
 • Lokalizacji względem szlaków komunikacyjnych.

1. Logistyka

Nowoczesny magazyn produkcyjny (czy też magazyn dystrybucyjny lub logistyczny) musi wyróżniać się przemyślanym zarządzaniem logistycznym. Na rynku istnieje wiele rozwiązań, które mogą usprawnić procesy zachodzące wewnątrz magazynu.

Firma produkcyjna decydująca się na wdrożenie w powierzchni magazynowej konkretnego systemu zarządzania zazwyczaj sięga po jeden z dwóch najpopularniejszych wariantów. Mowa tu o dedykowanym systemie informatycznym WMS oraz systemie ERP.

Wdrożenie systemu WMS gwarantuje zwiększenie wydajności procesów magazynowych. Podstawowym zadaniem WMS jest obsługa przebiegu obrotu magazynowego oraz kreacja mapy magazynu, w celu skutecznego lokalizowania rozmieszczonych w nim produktów, półproduktów oraz surowców.

W praktyce, systemy WMS dają możliwość:

 • Przyjmowania i wydawania materiału po numerze partii.
 • Drukowania etykiet na asortyment (wraz z obsługą kodów kreskowych).
 • Optymalizowania stanów magazynowych (dzięki automatycznym zamówieniom u dostawców).
 • Określania progów magazynowych.

System WMS eliminuje szereg błędów w procesach magazynowych, skraca ich czas, a także redukuje koszty logistyki wewnątrzmagazynowej. Ponadto, za pośrednictwem takiego systemu możemy optymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię magazynową.

system ERP

W branży produkcyjnej dużą popularnością cieszą się systemy ERP. Charakteryzują się podobnymi cechami do wspomnianego wcześniej systemu WMS. Ich zadaniem jest sterowanie operacjami oraz wizualizacja rozkładu i obciążenia magazynu. Działają nie tylko w magazynach paletowych. W nowoczesnych magazynach możemy spotkać również rozwiązania oparte o zautomatyzowany przepływ pojemników. ERP może przyjmować np. technologię „pick by light”.

Główną zasadą funkcjonowania systemów ERP jest sterowanie magazynem za pośrednictwem przepływu zleceń produkcyjnych. Konkretniej, takie magazyny są zintegrowane z linią produkcyjną.

Operacje technologiczne są rejestrowane w systemie, dając magazynowi informacje o zapotrzebowaniu i przepływie materiałów. W taki sposób tworzy się bufor przedprodukcyjny.

Podsumowując powyższe informacje, systemy WMS są odrębnymi rozwiązaniami dedykowanymi tylko do zarządzania magazynem. Dlatego też, znalazły zastosowanie w mniejszych firmach, które chcą zoptymalizować procesy magazynowe. System ERP to zintegrowany wariant, który daje możliwość zarządzania wszystkimi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

2. Wyposażenie

Wyposażenie magazynu często wynika bezpośrednio z opisanego wyżej zarządzania logistycznego.

Planowanie magazynu w firmie produkcyjnej warto rozpocząć od podstawowych elementów, jakimi są instalacje technologiczne (elektryczne, sanitarne, pneumatyczne, wentylacyjne oraz alarmowe). Stanowią one niezbędne wyposażenie nowoczesnych magazynów przyprodukcyjnych. Można śmiało stwierdzić, że są fundamentem, który daje możliwość wdrożenia nowoczesnych systemów w magazynie.

Kolejnym etapem jest wyposażenie techniczne magazynu. To ono determinuje poziom zaawansowania technologicznego namiotu magazynowego. Rynek oferuje wiele rozwiązań, które można dobrać do naszego obiektu, w taki sposób, aby zmaksymalizować wydajność procesów magazynowych.

Na wyposażenie magazynu mogą składać się:

 • Systemy inteligentnego transportu magazynowego – przenośniki rolkowe i taśmowe, układnice i przenośniki paletowe oraz wózki autonomiczne.
 • Regały paletowe rzędowe, wjezdne, jezdne, przepływowe, satelitarne lub półkowe. Wśród rozwiązań automatyzujących procesy należy wymienić systemy karuzelowe lub czy też mini-load.
 • Stacje kompletacji wraz z automatami kompletującymi – umożliwiają automatyczne przygotowywanie zamówienia do wysyłki bez udziału ludzi. Automaty znalazły zastosowanie przede wszystkim w farmacji.
 • Sortery – stosowane w kompletacji dwustopniowej. Pierwszy etap to kompletacja materiału z większej ilości zamówień, natomiast drugi to rozsortowanie go na mniejsze partie (wg zamówień).
 • Maszyny pakujące – mogą spełniać bardzo zróżnicowane funkcje. Od zamykania ręcznie napełnionych opakowań po autonomiczne zbieranie i pakowanie materiału.

3. Przestrzeń

Nowoczesne magazyny to nie tylko rozwinięta forma zarządzania i zautomatyzowane wyposażenie, ale również dobrze rozplanowany układ danego obiektu. Droga do ściągnięcia towaru z regału musi być jak najkrótsza, co determinuje odpowiednie zaplanowanie dróg transportowych.

Ważny jest podział magazynu na strefy (na przykład przestrzeń do przyjmowania nowych towarów, oględzin towarów reklamacyjnych oraz do wydawania nowych materiałów). Trzeba pamiętać też o przestrzeniach buforowych i zapasowych.

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na umieszczenie części administracyjnej bezpośrednio przy magazynie. Optymalizuje to czas przepływu informacji i ułatwia zarządzanie powierzchnią magazynową.

część administracyjna przy magazynie

Oprócz samej przestrzeni wewnątrz magazynu, konieczne jest zagospodarowanie terenu otaczającego obiekt. Mowa przede wszystkim o odpowiednim parkingu i powierzchni manewrowej.

4. Możliwość dostosowania do zmieniających się warunków

W niepewnych czasach bardzo ważna jest uniwersalność. Tego też wymaga się od nowoczesnych magazynów. Hale namiotowe idealnie spełniają to kryterium.

Namioty magazynowe można w bardzo łatwy sposób dostosować do zmieniających się warunków rynkowych. Nie generuje to wysokich kosztów, jednocześnie dając przedsiębiorcy szeroki wachlarz możliwości. Hale namiotowe jako magazyny przyprodukcyjne cechują się dużą elastycznością. Co to znaczy? Możemy w nich skorygować prawie wszystko, od wyposażenia po umiejscowienie samego magazynu (hale namiotowe są mobilne).

5. Bezpieczeństwo

bezpieczeństwo nowoczesnych magazynów

Bezpieczeństwo to ostatnie kryterium, które powinno cechować nowoczesne magazyny dystrybucyjne. Chodzi tu zarówno o bezpieczeństwo pracowników, jak i składowanych towarów. Pierwsze jest realizowane oczywiście za pośrednictwem konkretnych zasad BHP.

Duży wpływ na bezpieczeństwo magazynierów ma też wyposażenie i logistyka magazynu. Nowoczesne systemu minimalizują udział człowieka w procesach magazynowych.

O bezpieczeństwo składowanych towarów możemy zadbać na wiele sposobów. Newralgicznymi elementami są takie elementy wyposażenia i infrastruktury jak monitoring czy też ogrodzenie. O składowane materiały dbamy również dostosowując magazyn do wymagań poszczególnych komponentów (np. poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji, regulację temperatury oraz kontrolę wilgotności wewnątrz obiektu).

Napisz do nas

Napisz do nas