Magazyn zamknięty, półotwarty, czy otwarty? Co się w nich składuje i jaki rodzaj wybrać?

Magazyn zamknięty, półotwarty czy otwarty?

Magazyn zamknięty, półotwarty, czy otwarty? Czym się różnią, jakie pełnią funkcje i na co postawić? Poznaj możliwości!

 1. Rodzaje magazynów
 2. Magazyny otwarte
 3. Magazyny półotwarte
 4. Magazyny zamknięte
 5. Jaki rodzaj magazynu wybrać?

Wraz z rozwojem przemysłu, zmieniło się również magazynowanie. Współczesne produkty nierzadko wymagają specjalnych warunków przechowywania. Obecnie na rynku występuje wiele wariantów powierzchni magazynowych, dzięki czemu bardzo łatwo można dostosować przechowalnię do specyfiki branży i rodzaju składowanych materiałów.

Rodzaje magazynów

Magazyny można podzielić ze względu na istotne cechy charakterystyczne. Często korzysta się z podziału uwzględniającego funkcje, jakie spełnia dany obiekt. W taki sposób możemy wyróżnić magazyny:

 • kontenerowe – opierają się na przepływie materiałów składowanych w kontenerach,
 • celne – wykorzystywane do towarów przetrzymywanych przez służbę celną,
 • konsygnacyjne – najczęściej są użytkowane przez importerów towarów spoza Unii Europejskiej,
 • dostawcze – towary w nich są gromadzone i wydawane w określonej kolejności,
 • produkcyjne lub przemysłowe – magazyny zaopatrzenia, wyrobów gotowych oraz półfabrykatów, które obsługują korzystające z nich zakłady przemysłowe,
 • rozdzielcze – gromadzi się w nich towary od różnych dostawców, a następnie kompletuje asortyment dla handlu detalicznego,
 • przeładunkowe – stanowią miejsce przechowywania towarów przeznaczonych do przeładowania z jednego środka transportu na drugi.

Typy magazynów można także podzielić ze względu na sposób składowania towarów. Wyróżnia się magazyny:

 • niskiego składowania – do 4,2 m;
 • średniego składowania – od 4,2 do 7,2 m;
 • wysokiego składowania – od 7,2 do 25 m.

Nowoczesne zakłady przemysłowe coraz częściej korzystają z magazynów wysokiego składowania. Posiadają one wiele cech, które dają możliwość efektywnego zarządzania przepływem towaru. Ponadto, powierzchnie magazynowe można podzielić ze względu na sposób załadunku materiałów składowanych. Są to magazyny przepływowe, zakręcające oraz o ruchu obrotowym.

Podstawowym podziałem magazynów jest jednak ten uwzględniający ich konstrukcję. W taki sposób możemy wyróżnić magazyny otwarte, półotwarte oraz zamknięte. Poniżej przedstawiamy charakterystykę powyższych rodzajów magazynów wraz z ich przeznaczeniem.

Magazyny otwarte

Magazyn otwarty to najczęściej zwykły plac przeznaczony do składowania materiałów. Posiada on nawierzchnię utwardzoną (betonową, asfaltową) lub gruntową. Dbając o bezpieczeństwo towarów, niezbędnym elementem magazynu otwartego jest ogrodzenie.

Dużą zaletą takiego rozwiązania są niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Niestety, place magazynowe mają bardzo ograniczone możliwości w kontekście specyfiki składowanych materiałów.

Tak przechowywane są najczęściej artykuły budowlane odporne na zmieniające się warunki atmosferyczne. Są to między innymi: drewno, elementy ceramiczne, glazura, pustaki, cegły czy też materiały pochodzenia mineralnego. Rozwiązanie to znalazło zastosowanie również w branży hutniczej. Aby ten sposób magazynowania był efektywniejszy, można wykorzystać na przykład regały wspornikowe i inne elementy organizujące składowanie materiałów.

Specyfika magazynów otwartych daje duże możliwości w aspekcie transportu wewnętrznego. Ograniczenia dotyczące poruszania się wózków widłowych są niewielkie, dzięki czemu przepływ towarów jest płynny i sprawny.

Magazyny półotwarte

Porównując magazyny półotwarte do wcześniej wspomnianych otwartych, można dostrzec jedną, podstawową różnicę. Są to również duże place, jednak wzbogacone o proste konstrukcje, których zadaniem jest ochrona składowanych towarów. Takie wiaty zawierają dach oraz przynajmniej dwie a najczęściej trzy ściany boczne.

Są to obiekty dedykowane do przechowywania materiałów, które wymagają ciągłego przepływu powietrza oraz są odporne na zmiany temperatur. Ściany efektywnie chronią towary przed deszczem lub śniegiem, jednak nie umożliwiają kontroli temperatury powietrza.

Dlatego też, w magazynach półotwartych najczęściej składuje się takie materiały jak cement bądź gips. Ponadto, świetnie sprawdzają się jako garaże dla sprzętu rolniczego lub po prostu samochodów.

Zarówno w budowlach magazynowych otwartych jak i w półotwartych istnieje możliwość wykorzystywania wózków widłowych z silnikiem spalinowym. W magazynach zamkniętych, takie rozwiązanie jest zabronione ze względu na generowanie szkodliwych spalin.

Magazyny zamknięte

Największą popularnością cieszą się magazyny zamknięte. Wynika to z szerokiego zakresu możliwości składowania towarów.

Są to obiekty uniwersalne, w których można przechowywać nawet najbardziej delikatne materiały. Definicja magazynów zamkniętych określa je jako w pełni zabudowane.

Dobrze oddają to projekty oraz zdjęcia magazynów zamkniętych. Dobrym przykładem magazynów zamkniętych są hale namiotowe marki Łukasiuk. Doskonale sprawdzają się w zróżnicowanych warunkach i można je dostosować do specyfiki danej branży.

Zważywszy na to, że magazyny zamknięte są o wiele bardziej rozwiniętymi obiektami niż magazyny otwarte i półotwarte, warto dokładniej przeanalizować ich specyfikę.

Jak powstają hale namiotowe?

jak powstają hale namiotowe?

Na proces wznoszenia hali namiotowej składa się szereg wariantów, które może wybrać inwestor. Opcję wyboru mamy już na samym początku. Hale budujemy w oparciu o pozwolenie na budowę.

Wymaga to skompletowania i złożenia w urzędzie miejskim lub starostwie powiatowym kilku dokumentów:

 • projektu architektoniczno-budowlanego,
 • projektu zagospodarowania terenu,
 • projektów branżowych,
 • dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania gruntem w celach budowlanych,
 • wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • uzgodnień w zakresie warunków dostawy mediów.

Podstawowym dokumentem jest oczywiście projekt architektoniczno-budowlany. W jego skład wchodzą:

1. Część opisowa, to głównie:

 • przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego wraz z parametrami technicznymi;
 • forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego;
 • układ konstrukcyjny obiektu budowlanego;
 • podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń;
 • rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego;
 • rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych.

2. Część rysunkowa, czyli między innymi:

 • elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego oraz jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron;
 • rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego;
 • podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich części;
 • zasadnicze elementy wyposażenia technicznego.

Jednak prawdziwy ogrom możliwości daje sam proces budowy hali namiotowej. Przede wszystkim możemy zdecydować się na halę izolowaną lub nieizolowaną.

Proces powstawania obu wariantów jest podobny. Wspólne elementy to:

 • Prace ziemne i fundamenty – zakres prac obejmuje takie działania jak zerwanie i wyrównanie gruntu, wykopy oraz oczywiście przygotowanie fundamentów bezpośrednich.
 • Konstrukcja stalowa – w jej skład wchodzą słupy, belki, dźwigary, płatwie, rygle, stężenia i elementy złączne. Wszystkie komponenty są cynkowane, aby zapewnić im odpowiednią odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 • Stolarka otworowa, posadzki oraz obróbki blacharskie – w zależności od potrzeb, montowane są odpowiednie bramy oraz okna, a także posadzki, w odpowiednim dla specyfiki inwestycji wariancie.

Hale izolowane różnią się od podstawowej wersji głównie poszyciem dachu i ścian. W wariancie izolowanym (całorocznym) stosowany jest dach pneumatyczny, składający się z podwójnej plandeki. W halach nieizolowanych dach występuje w postaci pojedynczej plandeki. Jeśli chodzi o obudowę ścian, to hale izolowane są poszyciowane za pomocą płyt warstwowych (w halach nieizolowanych jest to blacha trapezowa bądź falista).

W zależności od przeznaczenia magazynu zamkniętego, można go wyposażyć w dedykowane wyposażenie dodatkowe. Mowa tu przede wszystkim o instalacjach branżowych oraz technologicznych.

Co składować w magazynach zamkniętych?

co składować w magazynach?

Hale namiotowe to wręcz nieograniczone możliwości składowania. Wariant całoroczny daje możliwość przechowywania najbardziej wymagających produktów. Można do nich zaliczyć warzywa, owoce, produkty żywnościowe czy też leki. Dobra izolacyjność umożliwia efektywne zarządzanie temperaturą oraz poziomem wilgotności wewnątrz obiektu.

Hale nieizolowane są dobrą opcją dla przemysłu ciężkiego lub firm logistycznych. W tym przypadku warto wyróżnić hale namiotowe wysokiego składowania. Jest to odpowiedź na potrzeby współczesnego przemysłu, który wymaga sprawnego przepływu i pełnej identyfikacji towarów.

Magazyny zamknięte

Duża popularność magazynów zamkniętych w postaci hal namiotowych nie jest przypadkowa. Brak ograniczeń dotyczących składowanego materiału daje duży komfort i pozytywnie wpływa na rozwój każdego przedsiębiorstwa. Co więcej, hale namiotowe dają możliwość szybkiego przebranżowienia lub rozbudowy. Współczesne, dynamiczne realia rynkowe pokazują, że posiadanie takiej alternatywy jest bardzo ważne.

 

Ponadto, należy zaznaczyć, że magazyn zamknięty może funkcjonować jako obiekt pomocniczy (np. magazyn specjalny bądź garaż). Decydując się na magazyn półotwarty lub otwarty, musimy mieć na uwadze ograniczone możliwości oraz niepełną ochronę składowanych towarów.

 

Obecnie coraz rzadziej spotyka się magazyny zamknięte w formie tradycyjnych, murowanych budynków. Hale namiotowe przewyższają je mobilnością, funkcjonalnością oraz niższymi kosztami inwestycyjnymi.
Napisz do nas

Napisz do nas