Małe hale namiotowe kontra duże: zalety, wady i koszty – porównanie

małe hale kontra duże

Mała hala namiotowa, czy duża? Jakie są zalety, wady, czynniki kształtujące cenę i etapy budowy? Podpowiadamy!

 1. Zalety i wady dużych oraz małych hal namiotowych
 2. W jaki sposób powstają małe i duże hale namiotowe?
 3. Wybór wariantu dla siebie

Hale namiotowe mają wiele cech, dzięki którym z powodzeniem mogą być stosowane w różnych branżach. Jedną z takich praktycznych funkcji jest możliwość dostosowania gabarytów obiektu do indywidualnych potrzeb. W jaki sposób powstają i czym się różnią małe oraz duże hale namiotowe? Podpowiadamy!

Zalety i wady dużych oraz małych hal namiotowych

zalety i wady hal

Zalety dużych hal namiotowych wynikają w oczywisty sposób z gabarytów obiektu. Im większa powierzchnia, tym większe możliwości zagospodarowania hali. Dzięki temu wykorzystuje się je w najbardziej wymagających branżach. Mowa tu w szczególności o segmencie automotive i przemyśle ciężkim. Duże hale namiotowe pełnią funkcję magazynów na materiały i wyroby gotowe. Wadą dużych hal namiotowych jest dłuższy okres budowy hali (w porównaniu z mniejszymi halami namiotowymi).

Małe hale namiotowe można przedstawić w dokładnie odwrotny sposób. Mniejsza powierzchnia daje mniejsze możliwości zagospodarowania obiektu. W tym przypadku należy jednak zwrócić uwagę na krótszy czas wznoszenia hali namiotowej. Oczekiwanie na pierwsze wbicie łopaty, wszelkie formalności i czynności organizacyjne trwają tyle samo zarówno dla hal dużych, jak i małych.

Warto też podkreślić, jak wiele zalet mają hale namiotowe  bez względu na swoje gabaryty. Są to obiekty niezwykle uniwersalne, dzięki możliwości dostosowania charakterystyki obiektu do rodzaju przechowywanego materiału. Inżynierowie Łukasiuk potrafią spełnić nawet najbardziej wygórowane wymagania klienta i dostosować obiekt do jego oczekiwań. Zmiany w halach namiotowych można bowiem wprowadzać w prosty sposób, bez dużych nakładów pracy.

Ponadto hale namiotowe są obiektami mobilnymi. Co to oznacza? W przeciwieństwie do budynków murowanych magazyny namiotowe można przenieść w dowolne miejsce. Współczesny przemysł zmienia się dynamicznie, dlatego jest to bardzo ważna cecha, która daje wymierne korzyści. To jedna z większych zalet dużych i małych hal namiotowych.

Trzeba zwrócić również uwagę na czas realizacji inwestycji. Halę namiotową jesteśmy w stanie wznieść znacznie szybciej niż budynek murowany, jednocześnie zachowując wysoką funkcjonalność i jakość wykonania obiektu.

Kolejną zaletą jest cena hali namiotowej (zarówno dużej, jak i małej). Koszty inwestycyjne w obu przypadkach są niższe niż podczas budowy obiektu murowanego. Nic więc dziwnego, że powierzchnie magazynowe w formie hal namiotowych zyskują tak dużą popularność. Jak się kształtuje różnica w cenie dużej i małej hali namiotowej? Ciężko to jednoznacznie określić, ponieważ gabaryty obiektu namiotowego stanowią tylko pewien procent całkowitych kosztów hali namiotowej. Duże znaczenie odgrywają również takie aspekty, jak: stolarka otworowa, rodzaj poszycia ścian i pokrycia dachu, wyposażenie technologiczne czy też elementy wykończeniowe. Można śmiało stwierdzić, że koszt dużej hali namiotowej nie wzrasta proporcjonalnie wraz z powierzchnią.

W jaki sposób powstają małe i duże hale namiotowe?

powstawanie małych i dużych hal

Metodologia wznoszenia hali namiotowej, opracowana przez markę Łukasiuk, jest niezmienna bez względu na to, jak duży obiekt obejmuje inwestycja. Pierwszym krokiem jest dokładna analiza przypadku. Etap ten obejmuje między innymi wizję lokalną i wywiad z klientem.

Wzniesienie hali namiotowej wymaga przede wszystkim projektu architektoniczno-budowlanego. Składa się on z dwóch elementów:

 • części rysunkowej, która zawiera rysunki ukazujące takie elementy, jak: elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego (uwzględniając wszystkie widoczne strony); rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego (włącznie z dachem); instalacje ogólnotechniczne i technologiczne lub ich część; zasadnicze elementy wyposażenia technicznego oraz ogólnobudowlanego;
 • części opisowej, która zawiera podstawowe informacje na temat obiektu m.in. takie informacje, jak: przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego wraz z parametrami technicznymi; funkcje, jakie będzie spełniał obiekt budowlany wraz z dostosowaniem do krajobrazu i otaczającej zabudowy; układ konstrukcyjny obiektu; schematy konstrukcyjne; dane wejściowe do obliczeń konstrukcji (obciążenia) oraz podstawowe wyniki obliczeń; podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu; rozwiązania zastosowane w przypadku wyposażenia budowlano-instalacyjnego; dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko.

Jedną z integralnych części projektu jest część konstrukcyjna (niezbędna do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę) dostarczana przez ekspertów Łukasiuk. Na podstawie projektu konstrukcyjnego z podpisami konstruktora i sprawdzającego, lokalny architekt może stworzyć projekt architektoniczno-budowlany.

Możliwość przygotowania projektu konstrukcyjnego wraz z rzutem fundamentów to coś co wyróżnia markę Łukasiuk na tle konkurencji, która nie zawsze oferuje takie usługi.

Następnie składany jest wniosek o pozwolenie na budowę. W tym przypadku niezbędne załączniki to:

 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • projekt zagospodarowania terenu,
 • projekty branżowe,
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem w celach budowlanych,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ewentualnie warunki zabudowy),
 • uzgodnienia w zakresie warunków dostawy mediów.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i zgłoszeniu rozpoczęcia prac można przystąpić do przygotowywania gruntu. Jest to niezbędny proces przygotowawczy. Obejmuje on m.in.: zerwanie warstwy organicznej, wymianę i stabilizację gruntu, wykonanie odwodnienia terenu, wykopy i utylizację nieużytków. W tak przygotowanym terenie wykonywane są fundamenty (najczęściej bezpośrednie).

Fundamenty stanowią podstawę dla newralgicznej części hali namiotowej czyli konstrukcji stalowej. W jej skład wchodzą takie komponenty, jak:

 • słupy,
 • belki,
 • dźwigary,
 • płatwie,
 • rygle,
 • stężenia,
 • elementy złączne.

Poszczególne elementy konstrukcji stalowej są cynkowane ogniowo, dzięki czemu charakteryzują się odpornością na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Dlatego hale namiotowe można wydajnie eksploatować przez wiele lat. Ponadto wieloelementowe konstrukcje stalowe są produkowane w standardzie „ RFA – ready for assembly ”.

Wybór wariantu dla siebie

wybór wariantu

Każda hala namiotowa – zarówno mała, jak i duża – może występować w dwóch wariantach. Pierwszy z nich to obiekt nieizolowany, natomiast drugi – izolowany. Różnią się one sposobem obudowy ścian i dachu. W technologii nieizolowanej ściany są obudowywane za pomocą blachy trapezowej bądź falistej, a dach stanowi pojedyncza plandeka. W technologii izolowanej ściany są poszyciowane za pomocą płyt warstwowych, a pokrycie hali jest realizowane jako dach pneumatyczny (podwójna, pompowana plandeka), który likwiduje zjawisko skraplania się pary wodnej wewnątrz hali.

 

Hale izolowane, które dostarcza Łukasiuk, każdy klient – adekwatnie do wymogów swojej działalności – może wyposażyć w sprzęt pozwalający na regulację wewnętrznej temperatury.

Po obudowaniu hali namiotowej można przystąpić do montażu stolarki otworowej. Drzwi, bramy i okna muszą być dostosowane do specyfiki danej branży. Wraz z gabarytami obiektu rośnie zapotrzebowanie na przegrody przezroczyste, witryny przeszklone i doki załadunkowe.

 

Oprócz tego – niezależnie od powierzchni hali namiotowej – do prawidłowego funkcjonowania obiektu niezbędne są instalacje technologiczne i branżowe. Jako minimum wyposażenia można przyjąć instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Nowoczesne przestrzenie magazynowe często są oparte o zautomatyzowane systemy zarządzania, co często wymaga sieci internetowej czy telekomunikacyjnej.

 

Elementy wykończeniowe hali namiotowej mogą być bardzo zróżnicowane. Większość z nich wynika z funkcji, którą będzie spełniał obiekt i w jakiej branży ma być użytkowany.
Napisz do nas

Napisz do nas