Mobilne hale magazynowe – jakie są możliwości hal namiotowych? Elastyczność i praktyczność

mobilne hale magazynowe

Gdzie sprawdzają się mobilne hale magazynowe? Co warto o nich wiedzieć i jak przebiega montaż oraz demontaż takiego obiektu? Podpowiadamy!

 1. Mobilne hale namiotowe – przepisy prawne
 2. Montaż i demontaż hal mobilnych
 3. Zastosowanie mobilnych hal namiotowych

Czy halę namiotową można przenieść w inne miejsce? Oczywiście! Jedną z największych zalet hal namiotowych jest ich mobilność. Właśnie dzięki tej funkcji inwestorzy w ostatnich latach chętniej stawiają hale namiotowe niż tradycyjne budynki. Wzrost zainteresowania mobilnymi halami wiąże się z elastycznością i uniwersalnością tych obiektów. Innymi słowy, hale namiotowe doskonale spełniają swoją funkcję w warunkach i w branżach, które wymagają szybkiego powiększenia powierzchni magazynowej.

Mobilne hale namiotowe – przepisy prawne

hala namiotowa a przepisy

Bardzo ważnym aspektem wnoszenia hali namiotowej są przepisy prawne. Dla hal namiotowych nie są one jednolite. Hale namiotowe, które mają być eksploatowane dłużej niż 180 dni, wymagają pozwolenia na budowę. Wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę należy złożyć w starostwie lub urzędzie miasta, a w niektórych sytuacjach w urzędzie wojewódzkim. Obecnie taki wniosek musi się składać z dwóch projektów:

 • Projektu zagospodarowania działki lub terenu – takie opracowanie powinno zawierać plan istniejących i planowanych obiektów budowlanych (w tym sieci uzbrojenia terenu). W projekcie musi być również uwzględniony sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków. Jest to konieczny załącznik wniosku o pozwolenie na budowę.
 • Projektu architektoniczno-budowlanego – zawierającego informacje o układzie przestrzennym, formie architektonicznej i użytkowaniu obiektu oraz parametry techniczne. Jest to dokument równie ważny tak, jak projekt zagospodarowania działki lub terenu.
 • Projekt techniczny – zawierający rozwiązania konstrukcyjne poparte obliczeniami, charakterystykę energetyczną obiektu, informację o zastosowanych rozwiązaniach materiałowych oraz wiele innych, niezbędnych informacji.
Do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę należy dołączyć po trzy egzemplarze projektów. Projektu technicznego nie trzeba składać w urzędzie, jednak należy dostarczyć oświadczenie projektanta o sporządzeniu takowego dokumentu. Fakt dostarczenia projektu technicznego kierownikowi budowy powinien zostać odnotowany w dzienniku budowy.

Mobilność hal namiotowych pozwala jednak na zastosowanie innego wariantu. Otóż obiekty namiotowe, których eksploatacja będzie trwała nie więcej niż 180 dni, nie wymagają pozwolenia na budowę. Istnieje zatem możliwość wzniesienia takiego obiektu wyłącznie na podstawie zgłoszenia, którego można dokonać w tym samym urzędzie, co złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Zgłoszenie powinno zawierać takie załączniki, jak:

 • potwierdzenie o prawie do dysponowania gruntem w celach budowlanych,
 • planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych,
 • zakres planowanych robót budowlanych,
 • przewidywany czas demontażu obiektu (lub jego przeniesienia w inne miejsce),
 • informacje dodatkowe (rysunki projektowe, umiejscowienie obiektu na działce budowlanej).

Urząd, w terminie 21 dni od złożenia dokumentów, ma prawo wydać sprzeciw wobec inwestycji.

Montaż i demontaż hal mobilnych

Hale namiotowe można nazywać obiektami mobilnymi dzięki ich konstrukcji i technologii wykonania. Zostały one zaplanowane w taki sposób, aby montaż i demontaż całego obiektu trwał krótko.

Montaż hal namiotowych

montaż mobilnych hal

Montaż hal namiotowych jako proces jest jedną z największych zalet tego typu obiektów. Dlaczego? Otóż jest znacznie krótszy i mniej wymagający niż wznoszenie budynku murowanego. W parze z tym idą oczywiście również korzyści finansowe. Proces wznoszenia mobilnej hali namiotowej można podzielić na kilka etapów:

 1. Prace ziemne i przygotowane fundamentów – etap ten zawiera takie czynności, jak: zerwanie warstwy organicznej, wykopy oraz utylizacja nieużytków. Na tak przygotowanej powierzchni, można przystąpić do wylewania fundamentów. W przypadku hal namiotowych najczęściej stosuje się fundamenty bezpośrednie.
 2. Montaż konstrukcji stalowej – kolejnym krokiem jest wzniesienie konstrukcji stalowej, czyli szkieletu hali namiotowej. Na konstrukcję składają się takie elementy jak: słupy, belki, dźwigary, płatwie, rygle, stężenia oraz elementy złączne. Poszczególne elementy są wykonane ze stali konstrukcyjnej S235, S355 oraz S235JR, a ich struktura jest zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.
 3. Obudowa ścian i dachu – dach w hali namiotowej może zostać wykonany na dwa sposoby. Pierwszym wariantem jest dach pneumatyczny. Składa się on z podwójnej plandeki i pompy wyrównującej ciśnienie między nimi. Jest to rozwiązanie polecane inwestorom, którym zależy na utrzymaniu stabilnych warunków temperaturowych wewnątrz obiektu. Jeśli nie ma wymagań, dotyczących temperatury panującej wewnątrz obiektu, to alternatywą może być dach wykonany z pojedynczej plandeki. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku poszycia ścian. Wersją Thermo są w tej sytuacji płyty warstwowe, natomiast wersją dla hal bez rygoru temperaturowego jest również blacha trapezowa.
 4. Montaż stolarki otworowej – posiadając prawie gotową halę namiotową, można przystąpić do montażu stolarki otworowej. Liczba i rodzaj okien, drzwi oraz bram to kwestia indywidualna pozostająca w gestii każdego inwestora. Są to jednak elementy, które muszą być uwzględnione w projekcie hali.
 5. Przygotowanie posadzek – w tym przypadku, analogicznie do stolarki otworowej, rodzaj posadzki jest dobierany do potrzeb inwestora. Najczęściej jest to jeden z trzech wariantów (posadzki betonowe, polimerowo cementowe lub żywiczne).
 6. Prace końcowe – zakres prac końcowych jest nieregularny. Może zawierać m.in. obróbki blacharskie oraz rozprowadzenie instalacji branżowych i technologicznych.
Czas realizacji takiego projektu zależy od wielu czynników (m.in. od rozmiaru hali namiotowej oraz dodatkowych wymagań inwestora). Zazwyczaj czas montażu to tylko kilka dni roboczych! Od momentu złożenia zamówienia do końca montażu możesz mieć halę od firmy ŁUKASIUK nawet do 30 dni.

Demontaż hal namiotowych

demontaż hal namiotowych

Szybki demontaż i możliwość przeniesienia obiektu w inne miejsce to kolejna zaleta hal namiotowych. Sam demontaż, jak nazwa wskazuje, jest odwrotnym procesem montażu, Trwa około 40% krócej niż montaż. Decydując się na takie przedsięwzięcie, trzeba jednak pamiętać o kilku podstawowych kwestiach. Pamiętajmy o tym, że cały proces powinna przeprowadzić doświadczona firma z odpowiednimi kwalifikacjami.

 1. Po pierwsze, trzeba pamiętać o usunięciu wszystkich elementów wyposażenia hali namiotowej. Nakład pracy, konieczny do wyczyszczenia hali, zależy przede wszystkim od tego, jaką funkcję pełnił obiekt.
 2. Kolejnym krokiem powinien być demontaż poszycia ścian. Oczywiście nie uda się wykonać go bez demontażu stolarki otworowej. Ciężko określić zakres czasu, jaki wymagany jest przy tym procesie. Jest to zależne od tego, jak zaawansowana pod tym względem jest dana hala namiotowa.
 3. Po usunięciu blachy bądź płyt warstwowych można przystąpić do demontażu dachu. Tutaj sytuacja jest podobna. Dach pneumatyczny z pewnością będzie wymagał więcej pracy niż ten składający się z pojedynczej plandeki.
 4. Ostatni etap to demontaż poszczególnych elementów konstrukcji stalowej, z zachowaniem odpowiedniej kolejności. Pamiętać należy o tym, że sam demontaż to nie koniec całego procesu. Poszczególne komponenty trzeba odpowiednio zabezpieczyć przed przystąpieniem do transportu hali namiotowej i zadbać o prawidłową logistykę.

Zastosowanie mobilnych hal namiotowych

Dzięki swojej mobilności hale namiotowe znalazły zastosowanie w wielu branżach. Z powodzeniem funkcjonują nie tylko w przemyśle jako hale magazynowe mobilne, ale również w obszarach związanych z organizacją imprez, w sporcie i rekreacji czy w rolnictwie.

 

Jako mobilny magazyn, hale namiotowe mogą być odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się warunki panujące na rynku. Nierzadko przedsiębiorstwo musi w krótkim czasie zwiększyć powierzchnię magazynową (np. z powodu lukratywnego kontraktu, zmiany profilu działalności bądź z powodu zmian w produkcji). Właśnie w takich sytuacjach hale namiotowe są optymalnym rozwiązaniem.

 

W branży eventowej, sportowej i rekreacyjnej, hale namiotowe mogą stanowić zaplecze socjalne i magazyny pomocnicze podczas organizacji dużych imprez odbywających się cyklicznie. Krótki okres montażu i demontażu sprawdza się w tej sytuacji doskonale.
Cykliczność dotyczy również rolnictwa. Hale namiotowe mogą być magazynami na płody rolne, które funkcjonują przez cały rok lub wyłącznie na czas między zbiorami a sprzedażą zbóż, owoców i warzyw.

 

Powyższe obszary to wyłącznie skrawek możliwości hal namiotowych. Znalazły one zastosowanie w skrajnie różnych branżach i coraz częściej stają się pierwszym wyborem inwestorów.

Napisz do nas

Napisz do nas