Namioty przemysłowe: ceny, przeznaczenie i produkcja – co warto o nich wiedzieć?

namioty przemysłowe

Namioty przemysłowe to nowoczesne i funkcjonalne obiekty. Co wpływa na ich cenę, gdzie znajdują zastosowanie i w jaki sposób powstają?

 1. Jak powstają namioty przemysłowe?
 2. Przeznaczenie namiotów przemysłowych
 3. Namioty przemysłowe a cena

Chcąc rozbudować infrastrukturę przedsiębiorstwa, coraz większa liczba inwestorów decyduje się na namioty przemysłowe (wynajem lub zakup). Są to uniwersalne obiekty, które spełniają wymagania nowoczesnej gospodarki i wymiernie wpływają na wydajność procesów zachodzących wewnątrz zakładu przemysłowego. Poniżej przedstawiamy charakterystykę takich obiektów oraz wyjaśniamy, dlaczego warto zainwestować w namioty przemysłowe.

Jak powstają namioty przemysłowe?

Produkcja i wznoszenie namiotów przemysłowych to wieloetapowy proces. Grupa Łukasiuk, jako producent namiotów przemysłowych, na podstawie wieloletniego doświadczenia, opracowała przejrzysty i efektywny tok postępowania podczas realizacji projektu.

tok realizacji projektu

Przed przystąpieniem do projektowania, przeprowadzamy wizję lokalną oraz wywiad potrzeb z inwestorem. Na podstawie uzyskanych informacji, nasi inżynierowie mogą dostosować obiekt do wymagań i preferencji klienta. Następnie, wszystkie zebrane informacje są adaptowane do projektu.

Składa się on z dwóch części:

 • Rysunkowej – są w niej zawarte takie elementy jak: elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego (uwzględniając wszystkie widoczne strony); rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego (włącznie z dachem); instalacje ogólnotechniczne i technologiczne lub ich część; zasadnicze elementy wyposażenia technicznego oraz ogólnobudowlanego.
 • Opisowej – zawiera ona m.in. takie informacje jak: przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego wraz z parametrami technicznymi; funkcje jakie będzie spełniał obiekt budowlany wraz z dostosowaniem do krajobrazu i otaczającej zabudowy; układ konstrukcyjny obiektu; schematy konstrukcyjne; dane wejściowe do obliczeń konstrukcji (obciążenia) oraz podstawowe wyniki obliczeń; podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu; rozwiązania zastosowane w przypadku wyposażenia budowlano-instalacyjnego; dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko.

Na podstawie tak przygotowanego projektu, można wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Po otrzymaniu pozwolenia, przystępujemy do prac budowlanych (po uprzednim zgłoszeniu rozpoczęcia prac).

Prace ziemnie

Pierwszym krokiem, przed przystąpieniem do montażu właściwego namiotu przemysłowego, jest odpowiednie przygotowanie gruntu.

W zakres prac ziemnych wchodzą takie operacje jak:

 • zerwanie warstwy organicznej,
 • wymiana i stabilizacja gruntu,
 • wykonanie odwodnienia terenu,
 • wykopy,
 • utylizacja nieużytków.
Prawidłowo przygotowany grunt to podstawa do bezpiecznego montażu namiotu przemysłowego.

Fundamenty

W większości przypadków, dla namiotów przemysłowych przygotowywane są fundamenty bezpośrednie. Zazwyczaj składają się ze stóp fundamentowych. Mogą one być wykonane z betonu lub żelbetu (w zależności od jakości gruntu Są one wylewane w wykopach oraz zbrojone dobranymi przez konstruktora prętami. ) Jest to optymalne rozwiązanie dla tego typu obiektów. Gwarantuje stabilność i stosunkowo niskie koszty inwestycyjne.

Konstrukcja stalowa

Po przygotowaniu fundamentów, można przystąpić do wznoszenia konstrukcji stalowej.

W jej skład wchodzą następujące elementy:

 • słupy,
 • belki,
 • dźwigary,
 • płatwie,
 • rygle,
 • stężenia,
 • elementy złączne.
Wieloelementowe konstrukcje stalowe są produkowane w standardzie „RFA – ready for assembly”. Poszczególne elementy są cynkowane metodą zanurzeniową.

Obudowa ścian i dachu

Namioty przemysłowe występują w dwóch wariantach: ocieplanym oraz nieizolowanym. Rozwiązania te różnią się od siebie technologią obudowy ścian i dachu.

Namioty przemysłowe ocieplane są pokrywane dachem pneumatycznym, natomiast namioty przemysłowe nieizolowane posiadają dach składający się z pojedynczej plandeki.

Materiały stosowane do pokrycia namiotów przemysłowych Grupy Łukasiuk to atestowane tkaniny plandekowe PCV SATTLER 670g/m2 do 1300g/m2 oraz cynkowane i malowane blachy profilowane PRUSZYŃSKI 0.5mm i 0.7mm. Do obudowy ścian namiotu izolowanego wykorzystywane są płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym PRUSZYŃSKI 40mm do 160mm. W przypadku namiotów nieizolowanych jest to blacha falista bądź trapezowa.

Wariant izolowany namiotu przemysłowego umożliwia eksploatację obiektu przez cały rok. Dzięki dobrej izolacyjności termicznej, inwestor jest w stanie kontrolować i sterować temperaturą wewnątrz obiektu. Jest to nieodzowne w wielu sektorach współczesnego przemysłu. Ponadto, dach pneumatyczny eliminuje proces skraplania się pary wodnej wewnątrz obiektu przy gwałtownych zmianach temperatury oraz zapobiega gromadzeniu się śniegu.

Stolarka otworowa

Izolacyjność termiczna hali ma również duży wpływ na rodzaj zamontowanej stolarki otworowej. Współczynniki przenikania ciepła dla okien i bram montowanych w namiotach izolowanych będą miały niższą wartość niż w przypadku stolarki w namiotach nieizolowanych.

stolarka otworowa hali

Standardowy współczynnik przenikania ciepła okien wynosi 1,1 W/(m2·K). Dla namiotów izolowanych jest to wartość graniczna, która nie powinna być przekroczona. Namioty z pokryciem w postaci pojedynczej plandeki oraz ze ścianami wykonanymi z blachy nie muszą spełniać aż tak restrykcyjnych zasad.

Istnieje wiele wariantów okien, które doskonale sprawdzają się w namiotach przemysłowych. Mogą to być okna:

 • stałe,
 • rozwieralne,
 • uchylne,
 • rozwierno-uchylne,
 • otwierane ręcznie,
 • otwierane automatycznie.
W przypadku bram, do wyboru mamy do wyboru opcję segmentową, przesuwną lub harmonijkową. Zarówno rodzaj jak i gabaryty stolarki otworowej zależą od potrzeb inwestora i specyfiki danej branży.

Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie prowadzone w namiocie przemysłowym można podzielić na przyposadzkowe oraz ścienne. Ich zadaniem jest poprawa szczelności i estetyki poszczególnych elementów.

Posadzki

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności i przeznaczenia namiotu przemysłowego, inwestor może wybrać jedną z trzech rodzajów posadzek. Popularnym rozwiązaniem są posadzki betonowe i cementowe. Inwestorzy coraz częściej sięgają również po posadzki epoksydowe.

Dodatkowe wyposażenie

Jak już wcześniej wspomniano, namiot przemysłowy może być  w stu procentach dostosowany do potrzeb inwestora  (proces personalizacji nie dotyczy namiotów przemysłowych używanych). Dotyczy to również dodatkowego wyposażenia obiektu. Mowa tu przede wszystkim o instalacjach branżowych i technologicznych (m.in. instalacje elektryczne, wentylacyjne czy też hydrauliczne).

Co więcej, namiot można wyposażyć w takie rozwiązania jak rampy przeładunkowe lub kanały przeglądowe. Istnieje także możliwość wydzielenia pomieszczeń socjalnych oraz składzików na narzędzia.

Przeznaczenie namiotów przemysłowych

przeznaczenie namiotów przemysłowych

Namioty przemysłowe oferowane przez Grupę Łukasiuk mają bardzo szeroką gamę zastosowań. Nie dziwi więc fakt, że obecnie są chętniej wybierane niż standardowe budynki murowane. Namioty przemysłowe są ich tańszą, jednocześnie równie funkcjonalną alternatywą.

 • Namioty są najczęściej wykorzystywane w przemyśle jako powierzchnie magazynowe. Dla zakładów produkcyjnych jest to doskonała opcja składowania surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych. Znalazły zastosowanie w wielu rozwijających się branżach, takich jak na przykład branża automotive. Możliwość dostosowania gabarytów namiotu sprawia, że są one chętnie wykorzystywane również w przemyśle ciężkim.
 • Pełną gamę zastosowań gwarantują namioty magazynowe ocieplane. Wszystko to dzięki możliwości kontrolowania temperatury wewnętrznej. W taki sposób namioty ocieplane znalazły zastosowanie w tak wymagających sektorach przemysłu jak branża spożywcza czy farmaceutyczna. Namioty ocieplane mogą być także swoistą obudową dla chłodni i mroźni.
 • Namioty przemysłowe mogą spełniać też funkcję garażu maszyn i urządzeń przemysłowych. W taki sposób pojazdy nie są narażone na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Korzysta z tego nie tylko przemysł, ale również branża militarna, lotnictwo oraz państwowe służby ratunkowe.
 • Namioty sprawdzają się też w logistyce i transporcie. W jaki sposób? Spełniają one funkcje obiektów przeładunkowych. Możliwość dobudowania do namiotu pomieszczeń administracyjnych jest atrakcyjną opcją dla firm transportowych. W ten sposób, można scentralizować działalność całego przedsiębiorstwa, łącząc część logistyczną oraz przeładunkową.
 • Hale namiotowe wspierają nie tylko sektor produkcyjny czy też usługowy przemysłu. Coraz częściej stosowane są w handlu. Widok namiotu przemysłowego z artykułami ogrodniczymi, uruchamianego w sezonie letnim przy dużych marketach nikogo dziś nie dziwi. Szybki montaż sprawia, że jest to optymalne rozwiązanie dla tego typu przedsięwzięć. W namiotach przemysłowych organizowane są również sortownie śmieci czy też myjnie.

Namioty przemysłowe a cena

Jak kształtują się ceny namiotów przemysłowych? Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że na koszt takiego obiektu składa się wiele czynników.

 

 • Duży wpływ na cenę mają oczywiście gabaryty namiotu przemysłowego. Możliwości w tym aspekcie są bardzo szerokie, jednak trzeba pamiętać, że wraz z wymiarami, cena obiektu rośnie. Duże namioty przemysłowe zawsze będą przewyższać ceną mniejsze obiekty.
 • Na cenę namiotu przemysłowego wpływa też rodzaj obiektu. Namioty przemysłowe izolowane są droższym wariantem od obiektów nieizolowanych. Nie można jednak zapominać szerokim spektrum możliwości, jakie oferują namioty ocieplane (np. możliwość magazynowania produktów wrażliwych na zmiany temperatury i wilgoć).
 • O ostatecznej cenie decydują też detale, takie jak rodzaj stolarki otworowej i posadzek, a także dodatkowe wyposażenie obiektu.
 • Ostatnim aspektem decydującym o kosztach wykonawstwa namiotu przemysłowego jest forma współpracy podejmowanej między Grupą Łukasiuk a inwestorem. Można ją przeprowadzić w dwóch wariantach:
 • Standardowy – z większym udziałem inwestora. Oprócz montażu namiotu (powyżej ziemi), Grupa Łukasiuk odpowiada za stworzenie części konstrukcyjnej (wraz z fundamentami) projektu oraz doradztwo przy powstawaniu koncepcji obiektu.
 • Kompleksowy – z mniejszym udziałem inwestora. W tym przypadku obsługa klienta ma charakter kompleksowy, co oznacza, że Grupa Łukasiuk zajmuje się przeprowadzaniem procesów związanych z formalnościami, projektowaniem obiektu oraz oczywiście pełnym wykonawstwem.

 

Reasumując, zjawisko wzrastającej popularności namiotów przemysłowych jest w pełni uzasadnione. Obiekty tego rodzaju posiadają szereg zalet. Swoją funkcjonalnością i solidnością dorównują budynkom murowanym, jednocześnie charakteryzują się znacznie niższą ceną. Są również bardziej mobilne, a czas ich wznoszenia jest nawet kilkukrotnie krótszy niż budowa tradycyjnego, murowanego budynku.
Napisz do nas

Napisz do nas