Budowa hal sportowych namiotowych: obiekty rekreacyjne od Grupy Łukasiuk

budowa hal sportowych namiotowych

Hale sportowe namiotowe to funkcjonalne obiekty rekreacyjne o szerokim wachlarzu zastosowań. Jak przebiega ich budowa i gdzie się przydają?

 1. Budowa obiektów sportowych – jak to robimy?
 2. Etapy powstawania hal sportowych namiotowych
 3. Zastosowanie hal namiotowych w branży rekreacyjnej i w sporcie
 4. Zalety hal namiotowych

W dzisiejszym budownictwie obserwujemy trend dążenia do jak największej ergonomii i funkcjonalności budynków. Mowa tu nie tylko o prywatnych domach czy też budynkach użyteczności publicznej, ale przede wszystkim o obiektach, które są intensywnie eksploatowane. Do takich z pewnością należą hale sportowe i rekreacyjne. Współczesna myśl techniczna przyniosła tej branży rozwiązanie, które łączy w sobie wyżej wymienione cechy, a dodatkowo dba o kieszeń inwestora. Są to hale namiotowe.

Opierając się na doświadczeniu, jako Grupa Łukasiuk możemy stwierdzić, że zagospodarowanie hali namiotowej jako obiektu sportowego bądź rekreacyjnego to optymalne rozwiązanie, dla wszystkich szukających funkcjonalności i solidności.

Budowa obiektów sportowych – jak to robimy?

Nasi specjaliści są w stanie dostosować projektowaną halę do specyficznych wymagań, które niesie ze sobą branża rekreacyjna i sportowa. Wynika to z doświadczenia, które wypracowaliśmy przez wiele lat działalności i współpracy z klientem w oparciu o ciągły dialog.

Realizacja inwestycji, może przebiegać w jednej z dwóch proponowanych form:

 • Forma standardowa – w tym wariancie opracowaniem koncepcji, projektów i wykonawstwem inwestycji powyżej ziemi zajmuje się Grupa Łukasiuk, natomiast po stronie inwestora leży kompletowanie dokumentów, formułowanie wniosków, uzyskanie pozwoleń, nadzór inwestycji, wykonanie prac ziemnych, fundamentów, posadzek, instalacji branżowych i zagospodarowanie terenu. Oczywiście, podczas całego procesu, klient może liczyć na doradztwo naszych specjalistów.
 • Forma kompleksowa – ta opcja zakłada, że Grupa Łukasiuk zajmuje się opracowaniem koncepcji, projektów i wykonawstwem inwestycji, natomiast kompletowaniem dokumentów, formułowaniem wniosków, uzyskaniem pozwoleń, nadzorem inwestycji, wykonaniem instalacji branżowych i zagospodarowania terenu zajmuje się inwestor.

Etapy powstawania hal sportowych namiotowych

etapy powstawania hal sportowych

Proces powstawania hali namiotowej sportowej, można podzielić na kilka kroków. Każdy z nich jest newralgiczny. Dlatego też opracowaliśmy autorską metodykę działania, która pozwala optymalizować koszty i czas trwania projektu.

Studium przypadku

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie.  Studium przypadku obejmuje wywiad z klientem, wizję lokalną oraz dobór najlepszego rozwiązania. Branża sportowa i rekreacyjna jest wymagająca, dlatego nasi inżynierowie skrupulatnie zbierają informację, aby zaproponować klientowi optymalny wariant hali. Ponadto, ważna jest analiza docelowej lokalizacji hali i otaczającej infrastruktury.

Projekt hali sportowej

Projekt hali sportowej, wykonywany przez nas składa się z dwóch części:  rysunkowej i opisowej .

Pierwsza z nich zawiera m.in. rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przykrycia, przekroje normalne i podłużne, przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego, konieczne do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego hali, podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich części oraz zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem (m.in. instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, klimatyzacyjne i gazowe, instalacje i urządzenia budowlane: elektryczne i telekomunikacyjne oraz instalację odgromową, instalacje i urządzenia budowlane ochrony przeciwpożarowej).

Opis techniczny obiektu to m.in. przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego wraz z parametrami technicznymi, układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń i rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego oraz dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Dokumentację przygotowujemy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Ponadto, naszym celem jest optymalizacja kosztów montażu obiektu z jednoczesnym spełnieniem oczekiwań i wymagań inwestora.

Uzyskanie niezbędnych zezwoleń

Dużą zaletą hal namiotowych jest możliwość wzniesienia takiego obiektu bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Odbywa się to na podstawie zgłoszenia budowy hali sportowej w Urzędzie Miasta bądź Starostwie Powiatowym. Wzniesioną w ten sposób halę można eksploatować do 180 dni od wzniesienia. W tym czasie można się ubiegać o pozwolenie na budowę.

Wniosek o pozwolenie na budowę składa się w starostwie powiatowym lub urzędzie miejskim.

Należy do niego dołączyć niezbędne dokumenty:

 • Projekt architektoniczno-budowlany (składający się z części rysunkowej i opisowej).
 • Projekt zagospodarowania terenu.
 • Projekty branżowe (opis instalacji i charakterystyka energetyczna obiektu może zostać dostarczona podczas składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie).
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem w celach budowlanych.
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli w danym obszarze nie występuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, należy wystąpić do wydziału architektury urzędu miasta lub gminy, z wnioskiem o przyznanie warunków zabudowy).
 • Uzgodnienia w zakresie warunków dostawy mediów (ustalane z operatorami danej sieci).

Wnoszenie hali sportowej namiotowej

Roboty budowlane wykonywane są na podstawie projektu. To w nim zawarte są rozwiązania dobrane do danego typu obiektu. W przypadku hal sportowych i rekreacyjnych, warianty te mogą być zróżnicowane. Bardzo duży wpływ na proces wznoszenia hali mają jej gabaryty. Dla przykładu, ujeżdżalnia koni będzie znacznie większa niż przykrycie kortu tenisowego. Zaczynając od przygotowywania terenu, należy uwzględnić powierzchnię, która zostanie wyrównana i ustabilizowana. Następnym etapem są fundamenty. Hale wznoszone przez nas, zazwyczaj są budowane na fundamentach bezpośrednich, w których skład wchodzą takie elementy jak ławy i stopy fundamentowe.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie konstrukcji stalowej hali. Obliczenia obciążeń statycznych i dynamicznych są dostosowywane do wymiarów hali sportowej. Hale o przeznaczeniu sportowym i rekreacyjnym zazwyczaj charakteryzują się dużą wysokością. Wyjątkiem może być budowa hal sportowych pomocniczych, funkcjonujących, jako magazyny sprzętu sportowego. W skład konstrukcji stalowej wchodzą takie komponenty jak: słupy, belki, dźwigary, płatwie, rygle, stężenia oraz elementy złączne.

Pokrycie dachu oraz obudowa ścian to kluczowe elementy. Od nich zależy możliwość utrzymywania żądanej temperatury wewnątrz obiektu. O ile w przypadku magazynów na sprzęt sportowy nie będzie miało to większego znaczenia to już projektując ujeżdżalnię koni lub salę gimnastyczną, należy uwzględnić efektywne zarządzanie temperaturą. Dach w halach namiotowych występuje w dwóch wariantach: z pojedynczej plandeki lub dach pneumatyczny. Drugi wariant gwarantuje lepszą termoizolacyjność i jest dedykowany do hal całorocznych.

dach sportowej hali namiotowej

Ściany również mogą być obudowane za pomocą materiału izolacyjnego (płyty warstwowe) bądź nieizolacyjnego (blacha falista lub trapezowa). Płyty warstwowe, które zazwyczaj są stosowane w tego typu obiektach mają grubość 60 mm oraz współczynnik przenikania ciepła wynoszący 0,38 W/(m2·K). Dzięki temu, halę można eksploatować przez cały rok.

Jeśli chodzi o funkcjonalność hali sportowej lub rekreacyjnej, bardzo ważnym elementem jest stolarka otworowa. W wielu obiektach sportowych, oprócz standardowych drzwi, konieczny jest montaż bram. Mowa tu np. o torach gokartowych, gdzie pojazdy często opuszczają halę (np. w celach serwisowych). Ponadto, ważne jest rozsądne rozmieszczenie okien w obiektach przystosowanych do uprawiania strzelectwa. W takich halach, warto rozważyć montaż okien z wzmacnianymi szybami.

Pracami finalnymi jest przygotowanie posadzek (cementowe, betonowe lub epoksydowe) oraz obróbki blacharskie.

W halach namiotowych sportowych trzeba także zadbać o instalacje branżowe. Elektryka, wentylacja czy też kanalizacja to w większości takich obiektów standardowe wyposażenie. Dobór odpowiednich instalacji zależy w głównej mierze od przeznaczenia hali. W halach sportowych i rekreacyjnych, instalacje elektryczne oraz system wentylacji powietrza stanowi niezbędne minimum do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Odbiór hali

Ostatnim etapem powstawania hali namiotowej zgłoszenie zakończenia prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Wiąże się to z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i wykonaniem pomiarów kontrolnych.

Dodatkowo, wznoszenie hali namiotowej może się wiązań z przeprowadzeniem analizy chłonności terenu czy też badaniem geotechnicznym gruntu i podłoża.

Zastosowanie hal namiotowych w branży rekreacyjnej i w sporcie

zastosowanie hal namiotowych w sporcie

Uniwersalność hal namiotowych daje duży wachlarz możliwości w zakresie ich wykorzystania. Dużą popularnością cieszą się obiekty widowiskowo- sportowe. Są one przeznaczone do przeprowadzania konkursów tańca, pokazów oraz festiwali.

Dzięki swojej mobilności, hale namiotowe mogą stanowić obiekty pomocnicze na wszelkiego rodzaju zawodach. Dla przykładu, na rajdach samochodowych, są doskonałym miejscem garażowania pojazdów. W przypadku zawodów odbywających się cyklicznie, stanowią doskonały magazyn sprzętu. Tutaj doskonałym przykładem są skoki narciarskie. Ponadto, przy organizacji większych imprez sportowych, hale namiotowe są wykorzystywane jako zaplecza socjalne dla obsługi wydarzenia.

Obiekty rekreacyjno-sportowe jako hale namiotowe to dobra alternatywa dla budynków murowanych. Szczególnie, biorąc pod uwagę takie wydarzenia jak obozy sportowe, które odbywają się sezonowo. Obiekty te mogą być ośrodkiem treningowym i miejscem spotkań uczestników kolonii i zgrupowań drużynowych.

Duża popularność hal namiotowych, sprawiła, że są one wykorzystywane zarówno w sportach przyciągających tłumy (np. przy ośrodkach treningowych drużyn piłkarskich) jak i dopiero zdobywających popularność (np. ujeżdżalnie koni). Ciekawym przykładem jest wykorzystanie takich obiektów przy polach golfowych, gdzie spełniają rolę garaży dla wózków golfowych.

Wśród tych najpopularniejszych rozwiązań, z pewnością można wymienić hale namiotowe stanowiące zadaszenie dla kortów tenisowych. Coraz częściej, spotyka się takie rozwiązania przy szkołach. Koszt budowy hali namiotowej sportowej przy szkole jest niższy niż w przypadku budynku murowanego a funkcjonalność i ergonomia są na porównywalnym poziomie.

Zalety hal namiotowych

Hale namiotowe Grupy Łukasiuk zdobyły zaufanie wielu inwestorów. Wynika to z zalet, które posiadają tego typu obiekty.

 • Przede wszystkim cechują się mobilnością, co daje im dużą przewagę nad budynkami murowanymi. W branży rekreacyjnej i sporcie jest to duża zaleta, szczególnie biorąc pod uwagę imprezy masowe i wydarzenia sportowe odbywające się cyklicznie.
 • Kolejna cecha hal namiotowych, która często dla inwestorów jest kluczowa to niski koszt inwestycji. Hale namiotowe są znacznie tańsze niż budynki murowane. Dodatkowo, czas ich realizacji jest znacznie krótszy (ich wnoszenie trwa 30 dni od rozpoczęcia prac). Trzeba jednak pamiętać, że koszt budowy hali sportowej zależy od wielu czynników.

 

Niski koszt i krótki czas realizacji, nie wpływa na zmniejszenie funkcjonalności takiego obiektu. Hale namiotowe są ergonomiczne. Nasi specjaliści są w stanie dostosować obiekt do nawet najbardziej nietypowych wymagań, co jest bardzo istotne w tak dynamicznej branży jak branża rekreacyjna.

 

 • Do tego należy dodać możliwość wzniesienia hali bez pozwolenia na budowę. Formalności z tym związane wydłużają czas realizacji i często są uciążliwe.

Hale namiotowe  sprawdzają się w każdej branży. Mogą być stosowane, jako powierzchnie magazynowe, przemysłowe i, co potwierdza powyższa charakterystyka, jako obiekty sportowe i rekreacyjne. Dają bardzo duże możliwości, dlatego też są doskonałą alternatywą dla budynków murowanych, które coraz częściej ustępują im miejsca we współczesnym budownictwie.

Napisz do nas

Napisz do nas