Budowa hali namiotowej — najczęściej zadawane pytania

pytania o budowę hali

Hale namiotowe powstają stosunkowo szybko (zwłaszcza w porównaniu do budynków murowanych), a budowę w wybranych przypadkach można zamknąć nawet w 30 dni. Jest to jednak proces złożony, składający się z kilku etapów, a same prace budowlane stanowią tylko jeden z nich.

By przybliżyć Państwu, jak budowane są hale namiotowe, kto może z nich skorzystać i jakie mają zalety, prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

1. Opinie różnych branż o halach namiotowych

opinie różnych branż

Hale namiotowe to niezwykle uniwersalne obiekty. Jako prężnie działający producent, wykonaliśmy setki realizacji dla różnych branż. Aby podnosić jakość usług, jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami i zbieramy ich opinię po kilku miesiącach użytkowania hali. Wśród wypowiedzi inwestorów, łatwo zauważyć kilka najbardziej docenianych cech hal namiotowych.

Należą do nich:

 • Szybkość realizacji – to jedna z głównych zalet hal namiotowych. Klienci zaznaczają, że tak krótki czas realizacji (nawet w 30 dni) nie przekłada się nie niższą jakość wykonania. Wręcz przeciwnie, hale są wykonane z materiałów najwyższej jakości i charakteryzują się wysoką funkcjonalnością.
 • Ergonomia elementów wykończeniowych – m.in. dobrze dobrana stolarka otworowa (dopasowane do potrzeb okna, drzwi czy bramy) gwarantuje komfort podczas użytkowania.
 • Klient otrzymał dokładnie to, czego oczekiwał – możliwości technologiczne i doświadczenie naszego zespołu pozwalają na dostosowanie obiektu do preferencji klienta. Duży udział w tym nasz model współpracy. Stawiamy na dialog z inwestorem.
 • Bezobsługowa eksploatacja – hale namiotowe nie wymagają żadnych działań serwisowych lub konserwacyjnych podczas eksploatacji. W przypadku usterek radą zawsze służą specjaliści Grupy Łukasiuk.
Co jeszcze cenią sobie inwestorzy? Nasi klienci doceniają przede wszystkim fachową obsługę i profesjonalizm naszych specjalistów. Świadczą o tym liczne rekomendacje i referencje wystawiane przez inwestorów. Wiemy, jak ważna jest opinia klienta, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby dostosować hale namiotową do jego potrzeb oraz wymagań prowadzonego biznesu.

2. Hala namiotowa bez pozwolenia na budowę

Bardzo dużą zaletą hal namiotowych jest krótki czas ich powstawania. Hala może być wzniesiona już w 30 dni. Czas ten wydłuża się w przypadku, gdy trzeba uzyskać pozwolenie na budowę. W tym celu należy najpierw skompletować dokumenty, złożyć odpowiedni wniosek i oczekiwać na jego rozpatrzenie (więcej informacji w naszym artykule: formalności niezbędne do wybudowania hali namiotowej).

Czy hala namiotowa może być zbudowana bez pozwolenia? Tak, istnieje możliwość wzniesienia takiego obiektu bez pozwolenia na budowę. W takim przypadku może ona być eksploatowana nie dłużej niż 180 dni. Proces wznoszenia hali namiotowej bez pozwolenia na budowę odbywa się w oparciu o zgłoszenie budowy w Urzędzie Miasta bądź Starostwie Powiatowym.

Jest to o wiele prostsza procedura niż w przypadku pozwolenia na budowę. Możliwość wzniesienia obiektu na podstawie zgłoszenia wynika z faktu, że hala namiotowa nie jest trwale połączona z gruntem. Wraz ze zgłoszeniem należy złożyć następujące dokumenty:

 • Potwierdzenie o prawie do dysponowania gruntem w celach budowlanych.
 • Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych.
 • Zakres robót budowlanych.
 • Przewidywany czas demontażu obiektu.
 • Informacje dodatkowe (rysunki projektowe, umiejscowienie obiektu na działce budowlanej).

Co po upływie 180 dni? Zgodnie z prawem, halę należy zdemontować. Jeśli chcemy użytkować obiekt dłużej, rozwiązaniem jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę hali namiotowej przed upływem wspomnianych 180 dni. Po wydaniu pozwolenia, obiekt można użytkować bez ograniczeń czasowych. Istnieje także opcja demontażu hali i ponownego montażu w innym miejscu (także w oparciu o zgłoszenie budowy).

3. Hala namiotowa na działce rolnej

Hale namiotowe są bardzo dobrym obiektem pomocniczym podczas prowadzenia działalności rolniczej. Mogą być wykorzystywane jako:

 • Garaże dla maszyn oraz urządzeń rolniczych.
 • Przechowalnie płodów rolnych (np. siana, słomy).
 • Magazyny nawozów oraz pasz dla zwierząt.
 • Przechowalnie materiałów budowlanych.

Czy hala namiotowa może być zbudowana na działce rolnej? Hale namiotową można wznieść na działce rolnej w związku z prowadzoną na niej działalnością rolniczą. Odbywa się to na podstawie pozwolenia na budowę. Można też wznieść halę w oparciu o zgłoszenie budowy.

Zgłoszenia budowy na działce rolnej wymagają obiekty:

 • Gospodarcze, związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, w tym parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m.
 • Wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany oraz przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 25 mkw., przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 mkw. powierzchni działki.

4. Hala namiotowa – jaka amortyzacja?

Na czas opracowywania tego artykułu, od 1 stycznia 2019 r. określone jednostki mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, według zasad określonych w przepisach podatkowych. Z uproszczenia tego mogą skorzystać przede wszystkim jednostki małe i mikro prowadzone przez osoby fizyczne. Zmiany ustawy o rachunkowości w tym zakresie wynikają z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw, w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244).

Halę namiotową można zaliczyć do rodzaju 291 KŚT „Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Roczna stawka amortyzacji podatkowej dla tej hali wynosi 4,5%. Stawkę tą można przyjąć dla celów bilansowych, pod warunkiem, że zapewni ona odpisanie wartości tego środka trwałego w okresie jego ekonomicznej użyteczności.

5. Hala namiotowa jako środek trwały

Niejasne przepisy odnośnie hal namiotowych, znajdujące się w prawie budowlanym, mogą wprowadzać w zakłopotanie wielu inwestorów. Na szczęście prawo podatkowe jest w tej kwestii bardziej przejrzyste.

Czy hala namiotowa to środek trwały? Hala namiotowa jest zaliczona do Klasyfikacji Środków Trwałych 806. Wynika z tego, że można zamortyzować ją jednorazowo do 100 000 zł. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy mogą korzystać z jednorazowej amortyzacji od wartości początkowej środków trwałych do wysokości 100 000 zł na zasadach określonych w art. 22k ust. 14 tej ustawy.

6. Jakie dokumenty są potrzebne do wzniesienia hali namiotowej?

dokumenty do hali namiotowej

Jakie pozwolenia są niezbędne do budowy hali namiotowej? Jak już wspominaliśmy, halę namiotową można zrealizować na dwa sposoby. Pierwszy z nich to budowa obiektu w oparciu o pozwolenie na budowę. Do wniosku o wydanie takiego pozwolenia (składanego w urzędzie miejskim lub starostwie powiatowym) należy dołączyć szereg dokumentów. Pierwszym i najważniejszym z nich jest projekt architektoniczno-budowlany hali namiotowej. Składa się on z dwóch części: opisowej i rysunkowej.

Część opisowa zawiera m.in.:

 • program użytkowy obiektu budowlanego wraz z parametrami technicznymi,
 • układ konstrukcyjny obiektu budowlanego,
 • podstawowe dane technologiczne wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu,
 • sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych,
 • charakterystykę energetyczną budynku.

Natomiast część rysunkowa powinna zawierać:

 • rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego,
 • zasadnicze elementy wyposażenia technicznego,
 • elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej hali.

Ponadto, lista formalności jest dłuższa. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć:

 • Projekt zagospodarowania terenu, czyli dostosowanie obiektu do przepisów określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy.
 • Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem w celach budowlanych.
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub warunki zabudowy wydawane przez urząd miasta lub gminy).
 • Warunki przyłączenia mediów.
Jeśli zdecydujemy się na budowę hali tymczasowej, musimy dokonać zgłoszenia budowy w urzędzie miasta bądź starostwie powiatowym.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące załączniki:

 • Potwierdzenie o prawie do dysponowania gruntem.
 • Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych oraz ich zakres.
 • Przewidywany czas demontażu obiektu.
 • Rysunki przedstawiające ulokowanie hali na działce.

7. Czy hala namiotowa jest budynkiem?

W czasie, gdy hale namiotowe zyskują coraz większą popularność, rodzi się wiele pytań, na które odpowiedzi często są niejasne. Jednym z takich pytań jest: czy hala namiotowa to budynek czy budowla? Wg prawa budowlanego, aby obiekt mógł być nazwany budynkiem, musi spełniać następujące wymagania:

 • Musi być trwale związany z gruntem.
 • Musi posiadać fundamenty, dach i przegrody budowlane.

Jak widać,  hala namiotowa jako budynek nie funkcjonuje w polskim prawie . Hala namiotowa nie jest trwale związana z gruntem. Dlatego też nie może być rozpatrywana, jako budynek ani obiekt małej architektury w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Hali namiotowej nie zalicza się także do budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa Budowlanego.

8. Hala namiotowa – nowa czy używana?

nowa hala namiotowa

O funkcjonalności hal namiotowych przekonało się już wielu inwestorów. Namioty przemysłowe są bardzo wydajne i ergonomiczne. Wiele przedsiębiorstw, po zrealizowaniu  pierwszej udanej inwestycji w halę namiotową, rozważa włączenie do swojej infrastruktury kolejnych obiektów tego typu. Często spotykanym dylematem jest pytanie:

 

Wybrać nową czy używaną halę namiotową?

 

Oba warianty mają swoje wady i zalety. Wybierając nowy obiekt, przede wszystkim mamy stuprocentową pewność, co do sprawności technicznej konstrukcji. Ponadto, jesteśmy w stanie dostosować elementy wykończeniowe i efekty wizualne do własnych preferencji. Wszystko to przemawia za budową nowych hal namiotowych. Dlatego jeśli mamy konkretny plan na eksploatację hali namiotowej, ta właśnie opcja jest zdecydowanie korzystniejsza.

 

Co oczywiste, z zakupem nowych hal namiotowych wiążą się wyższe koszty inwestycyjne. Wynikają przede wszystkim z dostosowania projektu do wymagań inwestora, ceny przygotowania projektu i prac koncepcyjnych. W zamian inwestor otrzymuje rozwiązanie idealnie “uszyte na miarę”.

 

Dla inwestorów, którzy dysponują ograniczonym budżetem, dobrym rozwiązaniem mogą okazać się używane hale namiotowe. Obiekty te, zanim trafią do nowego właściciela, są poddawane badaniu stanu technicznego, konserwacji i pracom naprawczym. Tak przygotowana hala jest w stanie technicznym zdatnym do bezpiecznego użytkowania. Wadą używanych hal namiotowych, jest ograniczenie ich zastosowania przez określone już parametry (gabaryty, elementy wykończeniowe itp.). Decydując się na taki obiekt, musimy dostosować nasze przedsięwzięcie do tego, co oferuje nam hala namiotowa używana. Jako zaletę używanych hal namiotowych, z pewnością można wymienić ich niższą cenę.

Napisz do nas

Napisz do nas