Dach hali namiotowej przemysłowej, magazynowej, produkcyjnej lub sportowej – z czego powinien być wykonany i jakie są możliwości?

jaki dach hali namiotowej?

Jaki dach powinna mieć hala namiotowa i od czego to zależy? Jakie pokrycie wybrać dla hali przemysłowej, magazynowej, produkcyjnej, lub sportowej?

 1. Podstawa bezpieczeństwa
 2. Dach na hali namiotowej – warianty
 3. Dach dla hal przemysłowych i magazynowych
 4. Dach hali produkcyjnej
 5. Dach hali sportowej

Jako producent hal namiotowych z bogatym doświadczeniem, dokładnie dopracowujemy nasze projekty, dbając o każdy najmniejszy szczegół. Współpracę z klientem opieramy na dialogu i dokładnym zbadaniu potrzeb. Jesteśmy świadomi, że nasze produkty składają się z wielu newralgicznych elementów, które wymiernie wpływają na całościowo rozumianą eksploatację obiektu. Jednym z takich elementów jest dach.

Jak wykonane jest zadaszenie hali namiotowej i jakie są jego możliwe warianty?

Podstawa bezpieczeństwa

Przed montażem dachu, konieczne jest wykonanie szeregu robót, które decydują o stabilności i bezpieczeństwie samego pokrycia oraz całej hali. Już prace ziemne mogą mieć realny wpływ na wyżej wymienione kwestie. Zerwanie warstwy organicznej, wymiana i stabilizacja gruntu, odwodnienie terenu, wykopy i utylizacja nieużytków to prace, które z pozoru nie mają wiele wspólnego z dachem, jednak już wtedy rozpoczyna się właściwy proces wznoszenia hali i każdy szczegół może rzutować na stabilność konstrukcji.

Odpowiednie przygotowanie fundamentów, to podstawa do dalszych prac. Dla hal namiotowych zazwyczaj przygotowujemy fundamenty bezpośrednie (stopy i płyty fundamentowe). Po przygotowaniu fundamentów, można przystąpić do wznoszenia konstrukcji stalowej. Elementy konstrukcji, jej układ i gabaryty są dobierane przez inżynierów na podstawie m.in. obliczeń obciążeń statycznych i dynamicznych.

obliczenia statyczne i dynamiczne

Zazwyczaj w skład takiej konstrukcji wchodzą:

 • słupy,
 • belki,
 • dźwigary,
 • płatwie,
 • rygle,
 • stężenia i elementy złączne.

Po wzniesieniu konstrukcji hali, kolejnym etapem jest obudowa dachu. Warto dodać, że na to, jaki dach zamontujemy, ma także wpływ poszycie ścian. Hale namiotowe występują w dwóch wariantach:  izolowanym i nieizolowanym .

Ważne jest, aby współczynnik przenikania ciepła ścian i dachu był do siebie zbliżony. Jest to niezbędne to funkcjonalności całego obiektu. Jeśli nie zadbamy o odpowiednią termoizolację ścian, montaż dachu dedykowanego do hal namiotowych izolowanych będzie niepotrzebnym wydatkiem.

Jako Grupa Łukasiuk gwarantujemy dobór optymalnych rozwiązań, w zależności od potrzeb i preferencji inwestora.

Dach na hali namiotowej – warianty

Tak jak zostało wyżej wspomniane, to, jaki wariant dachu zastosujemy dla hali namiotowej, zależy głównie od rodzaju i przeznaczenia obiektu.

warianty dachu hali namiotowej
 • W halach namiotowych nieocieplanych montujemy pokrycie dachowe z pojedynczej plandeki. Materiał posiada podwyższoną odporność na działanie warunków atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne. Gramatura plandek, które stosujemy na halach nieocieplanych to około 650 – 680 g/m2. Plandeka zazwyczaj jest dzielona na części. Ich wielkość jest zależna od konstrukcji dachu hali (przede wszystkim od odległości przęseł). Ponadto, plandeka może stanowić dach płaski hali.

 

 • Alternatywą dla hal nieocieplanych są hale całoroczne, wykonane z materiałów o wysokiej izolacyjności termicznej. Dach do hali namiotowej ocieplanej jest wykonany z podwójnej plandeki. Jest to dach pneumatyczny, który izoluje wnętrze obiektu (dwie warstwy dachu hali doskonale zatrzymują ciepło). Wariant ten jest wyposażony w pompę, która utrzymuje odpowiednie ciśnienie między plandekami.

  Główną zaletą takiego rozwiązania jest oczywiście możliwość łatwego utrzymywania zadanej temperatury w hali. Z zastosowania takiej technologii płynie jednak o wiele więcej korzyści. Dach pneumatyczny zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przy suficie hali. Zjawisko to występuje często przy okazji nagłych zmian temperatury. Niestety, klimat w jakim leży Polska, sprzyja dużym amplitudom temperatury, dlatego też podwójna plandeka namiotowa jest doskonałym rozwiązaniem dla powierzchni magazynowych, przemysłowych, produkcyjnych i sportowych.

Specyfika dachu pneumatycznego, a przede wszystkim kształt poduszek jakie tworzy, eliminuje zjawisko zalegania śniegu na pokryciu dachowym. Wiąże się to oczywiście z komfortem, ponieważ nie ma konieczności odśnieżania dachu hali fabrycznej, jednak najważniejszym aspektem w tym przypadku jest bezpieczeństwo. Dzięki temu, że śnieg nie zalega na dachu, obiekt nie jest narażony na duże obciążenia.
dach pneumatyczny izolujący wnętrze

Dach dla hal przemysłowych i magazynowych

Magazyny są specyficznymi obszarami, które mogą mieć bardzo zróżnicowane wymagania. To od rodzaju składowanych materiałów zależy rodzaj hali oraz samego pokrycia dachowego.

Dla przykładu magazyn artykułów spożywczych musi być wyposażony w technologię dedykowaną do sterowania temperaturą wewnątrz obiektu. Efektywne zarządzanie warunkami panującymi wewnątrz hali jest możliwe dzięki dobrej termoizolacyjności obiektu. Dach pneumatyczny jest doskonałym rozwiązaniem w tym przypadku.

Temperatura to nie jedyny czynnik, na który trzeba zwrócić uwagę, planując powierzchnię magazynową dla artykułów spożywczych. Wiele takich produktów ma dokładnie określone wymagania dotyczące wilgotności przestrzeni, w której będą składowane. Dach pneumatyczny zapobiega skraplaniu się pary wodnej wewnątrz magazynu, dzięki czemu artykuły w nim składowane nie ulegną zawilgoceniu.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku magazynów dla przemysłu ciężkiego, automotive i branży metalurgicznej. Często, w takich branżach magazyn służy do składowania surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych. W tym celu, przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po hale namiotowe. Tutaj jednak nie ma potrzeby, aby hale były izolowane. W tym przypadku dach hali przemysłowej lub magazynowej może stanowić pojedyncza plandeka.

dach z pojedynczej plandeki w hali przemysłowej

Wyżej wymienione materiały, nie wymagają utrzymywania szczególnych warunków w miejscu ich składowania. Podobnym przypadkiem są magazyny wykorzystywane w rolnictwie. Pasze lub sprzęty rolnicze mogą być przechowywane w dowolnych warunkach, dlatego też nie ma konieczności inwestycji w halę izolowaną z dachem pneumatycznym.

Dach hali produkcyjnej

Hale produkcyjne można rozpatrywać analogicznie do obiektów magazynowych. Rodzaj pokrycia dachowego zależy od charakteru prowadzonej działalności. Jeśli mamy do czynienia z przetwórstwem owoców, z pewnością konieczne będzie zadbanie o odpowiednią temperaturę panującą w hali.

Hale namiotowe pełniące funkcję pomocniczą, wznoszone przy dużych zakładach produkcyjnych na określony czas (np. w okresie realizacji dużego zamówienia) najczęściej są obiektami typu Classic. Lekka zabudowa oraz dach hali stalowej z pojedynczej plandeki zwiększają mobilność hali, co w takich przypadkach jest bardzo ważne.

Dach hali sportowej

Dach pokrywający obiekty sportowe często jest narażony na dużą wilgotność wewnątrz budynku. Wynika to z charakterystyki różnego rodzaju rozgrywek sportowych, podczas których można zauważyć skraplającą się parę wodną pod sufitem. Jest to uciążliwe zjawisko.

Organizatorzy rozgrywek, coraz częściej wybierają hale namiotowe z dachem pneumatycznym do zadaszenia swoich obiektów. Takie rozwiązanie eliminuje proces skraplania się pary wodnej i daje możliwość sterowania temperaturą.

Nowoczesny sport wymaga innowacyjnych rozwiązań. Hale namiotowe od Grupy Łukasiuk z pewnością do takich należą.

Napisz do nas

Napisz do nas