Fundamenty pod hale namiotowe i przygotowanie terenu — jak zrobić to poprawnie?

fundamenty pod hale namiotowe

W oparciu o doświadczenie, które zdobyliśmy w ciągu wielu lat działalności, wiemy, że niezbędnym warunkiem wydajnego funkcjonowania hal namiotowych jest odpowiednia technologia wznoszenia. Każdy etap budowy jest ważny, jednak szczególną uwagę zwracamy na prace początkowe, czyli przygotowanie terenu budowy oraz wykonanie fundamentów pod halę namiotową. Działania te wykonujemy w oparciu o doświadczenie, wiedzę naszych inżynierów oraz prawo budowlane.

Przygotowanie terenu pod halę namiotową

Nierzadko zdarza się, że teren pod halę namiotową wymaga wstępnego przygotowania. Zakres tych prac jest ustalany podczas wizji lokalnej. Najczęściej roboty tego rodzaju ograniczają się do zerwania warstwy organicznej o grubości około 20 cm, czyli tak zwanego humusu. Oprócz tego, w niektórych przypadkach może wystąpić konieczność wymiany i stabilizacji gruntu, wykonania odwodnienia lub utylizacji nieużytków.

Hale namiotowe to stosunkowo lekkie obiekty. Jednak trzeba pamiętać o tym, że mogą być wzniesione tylko na solidnych gruntach – o parametrach zbliżonych do tych, których wymaga się przy budowie tradycyjnych, murowanych budynków.

Bardzo ważne jest osadzenie fundamentów pod hale namiotowe na solidnym gruncie. Dlatego też, przed rozpoczęciem budowy, należy przeanalizować specyfikę geologiczną danego terenu. Obszary z wysokim poziomem wód gruntowych nie są odpowiednie dla bezpiecznego montażu namiotu magazynowego. Istotne jest także wypoziomowanie terenu, tak aby siły przyjęte w projekcie, rozkładały się równo na całej powierzchni hali.

teren pod budowę hali namiotowej

Nie można zapomnieć również o tak ważnych kwestiach jak uzbrojenie działki w odpowiednie media. Ponadto, należy poprawnie oznakować plac budowy oraz wytyczyć drogi ewakuacyjne.

Fundamenty

W sztuce budowlanej występuje wiele wariantów fundamentów. Można je podzielić na dwie główne grupy:

  • Fundamenty pośrednie – posadowione na głębokości przekraczającej 4 m. Posadowienie pośrednie polega na obciążeniu, które przekazywane jest na nośną warstwę gruntu, jaka zalega tuż pod jego podstawą. Nacisk przenoszony jest do warstwy głębszej, dzięki wprowadzonym elementom konstrukcyjnym budynku. Doskonałym przykładem elementów wchodzących w skład fundamentów pośrednich są m.in. pale fundamentowe i ściany szczelinowe, które tworzą ruszt fundamentowy.
  • Fundamenty bezpośrednie – charakteryzują się posadowieniem nie głębszym niż 4 metry. Wykonuje się je w sposób bezpośredni na nośnej warstwie gruntu. Elementem bazowym jest otwarty wykop. W przypadku fundamentów bezpośrednich nie ma konieczności stosowania specjalnych wzmocnień czy też redukcji poziomu wód gruntowych. Przykładami fundamentów bezpośrednich są: ławy fundamentowe, stopy fundamentowe, płyty fundamentowe, ruszty oraz skrzynie fundamentowe.

W większości przypadków hale namiotowe są wznoszone na fundamentach bezpośrednich. W tym wariancie stosuje się stopy fundamentowe. Jest to popularna technika, wykorzystywana od wielu lat. Rodzaj materiału, z którego wykonuje się stopy fundamentowe, jest uzależniony od typu obciążeń. Gdy obciążenia działają osiowo – stosuje się beton, gdy mimośrodowo – żelbet. Podstawa stopy fundamentowej to najczęściej kwadrat bądź prostokąt o proporcji boków 1:3. Ze względu na prostotę wykonania, stopy kształtuje się w prostopadłościan. Technika ta gwarantuje niski koszt fundamentów pod halę.

Stopy fundamentowe najczęściej wykonuje się pod słupy. Dlatego też znalazły zastosowanie w branży hal namiotowych. Jeśli mamy do czynienia ze słupami umiejscowionymi blisko siebie, można wykonać stopę grupową.

 

Stopy fundamentowe jako podstawa dla hal namiotowych

Stopy fundamentowe są najpopularniejszych rozwiązaniem, stosowanym przy wznoszeniu hal namiotowych. W większości przypadków stosujemy wspomniane już stopy betonowe lub wykonane z żelbetu. Istnieją jednak również inne warianty tej technologii. Ten rodzaj fundamentów pod halę z płyty warstwowej może być wykonany także z cegły lub kamienia. Jednak wraz z rozwojem myśli technicznej, odchodzi się od tych materiałów, zastępując je bardziej praktycznymi rozwiązaniami.

Stopy żelbetowe lub betonowe mogą mieć zróżnicowane formy. Wyróżnia się trzy kształty podstawy takiego fundamentu:  prostokątne, trapezowe, schodkowe. 

Bezpośrednio z ich budowy, wynika kształt całego fundamentu. Tak więc stopa może być prostopadłościanem lub ostrosłupem. Spotyka się również stopy w formie schodkowej oraz kielichowej.

  • Kształt prostopadłościanu stosuje się w przypadku niewielkich obiektów.
  • Wersja schodkowa znalazła zastosowanie przy halach o dużej powierzchni (osadzki stopy schodkowej powinny być wysokie na 40-50 cm).
  • Natomiast stopy ostrosłupowe dostosowuje się do wymiarów słupów, które na nich spoczną. Ich górne wymiary powinny być około 10 cm większe od szerokości słupa.

Aby zaoszczędzić na czasie, podczas wznoszenia hali namiotowej można skorzystać ze stóp fundamentowych prefabrykowanych. Są one osadzane najczęściej w gniazdach zwanych kielichami. Prefabrykowane są zarówno podstawy słupów jak i całe stopy. Otwory (kielichy) umożliwiają łatwe zamontowanie słupa.

Obciążenie stóp fundamentowych

Na stopy fundamentowe działa siła skupiona i moment zginający. Oddziałują one w obszarze podstawy słupa i są równoważone przez opór gruntu nośnego. Sprawdzenie warunków granicznych nośności opiera się na określeniu nośności podłoża oraz nośności samej stopy (tzw. przebicie).

Zbrojenie stopy fundamentowej

W zależności od projektu, stopy fundamentowe mogą być zbrojone lub wykonywane bez zbrojenia. Jest to główny czynnik wpływający na wysokość fundamentu. W przypadku niezastosowania zbrojenia, fundament musi być wyższy ze względu na konieczność rozłożenia obciążenia.

Ogólna zasada przyjęta dla projektowania stóp fundamentowych zakłada, że ich wysokość oraz wymiary podstawy muszą być wielokrotnością 5 cm.

Zbrojenie stóp fundamentowych o niewielkich rozmiarach to zazwyczaj siatka zbrojeniowa z prętów stalowych o średnicy od 10 do 16 mm. Analogicznie, dla budynków o większych gabarytach, stosuje się pręty o średnicy sięgającej nawet 25 mm.

siatka zbrojeniowa

Warto także pamiętać o otulinie zbrojenia, która powinna wynosić około 5 cm (jest to uzależnione od warunków środowiskowych).

Stopy fundamentowe a projekt

Projekt fundamentu hali namiotowej jest wykonany za pomocą oprogramowania geotechnicznego. Zawiera on wyznaczenie nośności, obrotu i osiadania fundamentu (często także wymiarowanie zbrojenia podłużnego i zbrojenia na przebicie). Konstruktor projektujący dany rodzaj fundamentu bierze pod uwagę takie czynniki jak siły, które będą działać na poszczególne elementy, rodzaj gruntu czy też poziom wód gruntowych. Wszystkie te czynniki wpływają na także na cenę fundamentów pod halę.

Dobór odpowiednich wymiarów i rodzaju stopy oraz zbrojenia ma wymierny wpływ na bezpieczeństwo późniejszego użytkowania hali namiotowej. Dlatego też zwracamy szczególną uwagę na ten etap projektu i wykonania hali. Po więcej szczegółów, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.
Napisz do nas

Napisz do nas