Hale namiotowe od producenta: jakie kryteria powinny spełniać obiekty i na co warto zwrócić uwagę?

producent hal namiotowych

Jak powinna wyglądać hala namiotowa od producenta? Które elementy są istotne przy współpracy? Zobacz kulisy pracy z marką Łukasiuk.

 1. Współpraca z klientem
 2. Dostosowanie hali do potrzeb inwestora
 3. Realizacja zgodna ze współczesnymi procedurami
 4. Szybki montaż
 5. Trwałość
 6. Doradztwo

Łukasiuk to jeden z najbardziej doświadczonych producentów hal namiotowych w naszym kraju. Produkty, które oferujemy, znajdują zastosowanie w nowoczesnym przemyśle, ponieważ spełniają wszystkie wymagania tej branży. Tworzymy nasze hale namiotowe w oparciu o szereg kryteriów, a przede wszystkim traktujemy priorytetowo takie obszary, jak: współpraca z klientem, czas realizacji, kompleksowa obsługa. Potwierdzeniem jakości naszych realizacji są setki zadowolonych klientów w całym kraju.

hala namiotowa

Współpraca z klientem

Współpraca z klientem powinna być transparentna i oparta na dialogu. Łukasiuk oferuje każdemu klientowi dwie formy współpracy.

 • Pierwsza z nich to forma kompleksowa. Jak sama nazwa wskazuje, większość obowiązków przejmuje wykonawca inwestycji. Pierwszym krokiem jest ustalenie koncepcji obiektu (we współpracy z klientem). Następnie, na tej podstawie, inżynierowie Łukasiuk przygotowują część dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę (zakresem obejmującym m.in. instalacje branżowe zajmuje się architekt). Prace budowlane kompleksowo prowadzi wykonawca (wszystkie etapy inwestycji). Ponadto Łukasiuk może wystąpić z poszczególnymi wnioskami (m.in. o wydanie pozwolenia na budowę). Taka forma współpracy spełnia wszystkie warunki generalnego wykonawstwa. Jest to oczywiście bardziej kosztowna alternatywa, jednak niesie ze sobą wiele korzyści i gwarancję rzetelnego wykonania inwestycji.
 • Drugą opcją jest forma standardowa. W tym wariancie współpracy udział klienta jest większy niż w formie kompleksowej. Podczas realizacji projektu inwestor jest odpowiedzialny za kompletowanie dokumentów, formułowanie wniosków, uzyskanie pozwoleń. Wykonawca wykonuje prace budowlane powyżej poziomu gruntu, a także przygotowuje projekt fundamentów oraz konstrukcji obiektu. Jest to korzystna opcja dla klientów posiadających własne zaplecze technologiczne.

Dostosowanie hali do potrzeb inwestora

Hale namiotowe to obiekty, które można dostosować do funkcjonowania wielu branż. Łukasiuk jako producent hal namiotowych stawia na dialog z klientem. Projekt hali jest sporządzany na podstawie oczekiwań przedstawionych przez inwestora.

hala dopasowana do potrzeb

W tym kontekście duże znaczenie mają rozwiązania dotyczące szkieletu obiektu, czyli konstrukcji stalowej. Konstrukcja zawiera takie elementy, jak:

 • słupy,
 • belki,
 • dźwigary,
 • płatwie,
 • rygle,
 • stężenia,
 • elementy złączne.

Konstrukcja może mieć dowolne gabaryty. Oferta Łukasiuk jest kierowana zarówno do klientów potrzebujących małych powierzchni magazynowych, jak i tych, którzy szukają większych rozwiązań. Ponadto specyfika konstrukcji stalowej jest dostosowywana do danej strefy wiatrowej i śniegowej. Dlatego każdy projekt zawiera stosowne obliczenia konstrukcyjne.

Coraz częściej spotyka się hale namiotowe zintegrowane z murowanymi budynkami administracyjnymi. Jest to kolejny wariant, który pozwala klientowi usprawnić procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.

W halach namiotowych Łukasiuk, inwestor ma również duże pole manewru w obszarze ich izolacyjności. W naszej ofercie występują zarówno hale izolowane jak i nieizolowane. Pierwszy wariant jest wyposażony w dach pneumatyczny i obudowę ścian w formie płyt warstwowych. Hale nieizolowane są obudowywane blachą falistą bądź trapezową a pokrycie dachowe jest wykonywane z pojedynczej plandeki.

Warto dodać w tym miejscu, że takie elementy hal, jak dach pneumatyczny i poszycie dachowe wykonane z pojedynczej plandeki, mają zastosowanie także w halach klasycznych, tworząc wersję – classic z systemem anti drip.

Możliwość sterowania temperaturą i wilgotnością wewnątrz obiektu w wielu branżach jest koniecznością. Hale izolowane są projektowane w taki sposób, aby były funkcjonalne w nawet najbardziej specyficznych obszarach przemysłu.

Oczekiwania inwestora uwzględniamy również dobierając stolarkę otworową. Bramy, okna i drzwi to elementy, które mają duży wpływ na wydajność magazynu. Dlatego przy realizacjach istotne jest zarówno ich rozmieszczenie, jak i uwarunkowania technologiczne. Nasi inżynierowie zawsze mają na uwadze wymagania danej branży i stosownie do nich dobierają i planują stolarkę. To samo dotyczy wyposażenia hali w instalacje technologiczne i branżowe. Obiekt może być uzbrojony w dowolny sposób.

Realizacja zgodna ze współczesnymi procedurami

Realizacja inwestycji zgodnie z normami i procedurami to gwarancja bezpiecznej eksploatacji. Do tego aspektu Łukasiuk przykłada szczególną wagę.

Podstawą wszelkich działań jest projekt architektoniczno-budowlany składający się z dwóch części:

 • Opis techniczny – zawiera takie elementy jak: przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego wraz z parametrami technicznymi – w szczególności takimi, jak: szerokość, długość, wysokość, kubatura, liczba kondygnacji i zestawienie powierzchni; forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego; układ konstrukcyjny obiektu budowlanego – schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń oraz podstawowe wyniki obliczeń; podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu; rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego; rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych; charakterystyka energetyczna budynku.
 • Część rysunkowa – w jej skład wchodzą: elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego oraz jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z określeniem graficznym lub opisowym na rysunku wyrobów wykończeniowych i kolorystyki elewacji; rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przekrycia oraz przekroje; podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich części; zasadnicze elementy wyposażenia technicznego i ogólnobudowlanego, które umożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym: instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, klimatyzacyjne i gazowe, instalacje i urządzenia budowlane.

Każda hala jest projektowana zgodnie z obowiązującymi normami. Obciążenia klimatyczne i stałe są obliczane zgodnie z następującymi przepisami:

 • PN-EN 1990:2004 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji,
 • PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje — Część 1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach,
 • PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje — Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem,
 • PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje — Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru,
 • PN-EN 13782:2015-07 Obiekty tymczasowe — Namioty – Bezpieczeństwo.
 • Osobną kwestią są obliczenia wytrzymałościowe, obliczane według następujących norm:
 • PN-EN 1999-1-1:2007 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych — Część 1-1: Reguły ogólne,
 • PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,
 • PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-8: Projektowanie węzłów.

Ponadto – według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07 – wymogi przeciwpożarowe dotyczące budynku tymczasowego (w tym przypadku hali namiotowej) kształtują się następująco (§286):

 • Budynek tymczasowy przeznaczony na stały pobyt ludzi powinien być wykonany co najmniej w klasie „E” odporności pożarowej. Budynek taki nie powinien mieć kondygnacji podziemnych, a także mieć nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne.
 • Do wyznaczania minimalnej odległości budynku tymczasowego od innego budynku mają zastosowanie przepisy określające odległości między budynkami ZL, PM lub IN, o których mowa w § 271 i § 273 ust. 1.
 • Tymczasowy budynek wykonany z materiałów palnych lub z palną izolacją należy przegradzać w odstępach nieprzekraczających 24 m ścianami oddzieleń przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 60; nie dotyczy to przypadków określonych w § 287 i 288.
 • Ściana oddzielenia przeciwpożarowego powinna być wysunięta co najmniej o 0,6 m poza lico ścian zewnętrznych i ponad palne pokrycie dachu.
 • Dostęp do poddasza tymczasowego budynku wykonanego z materiałów palnych powinien być umożliwiony za pomocą wewnętrznego wyłazu z klapą, o której mowa w § 251 pkt 1, o wymiarach co najmniej 0,6 x 0,6 m, lub przez drabinę i drzwi zewnętrzne o wymiarach co najmniej 0,6 x 1,6 m, umieszczone w szczytowej ścianie budynku.
 • Stosowanie instalacji elektrycznych lub gazowych na strychu tymczasowego budynku wykonanego z materiałów palnych jest zabronione.
W powyższym rozporządzeniu wyodrębniono także przepisy dla budynków z obudową pneumatyczną (hale namiotowe typu THERMO).

Szybki montaż

szybki montaż

Jedną z największych zalet hal namiotowych jest krótki czas realizacji. Nie inaczej jest w przypadku hal od Łukasiuk. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wypracowaliśmy szybką metodologię wznoszenia i produkcji hal namiotowych. Szanujemy czas inwestora, dlatego też nasza technologia jest ciągle udoskonalana.

Szybka realizacja to cecha, która wyróżnia hale namiotowe na tle budynków murowanych. Warto zaznaczyć, że w parze z krótkim okresem budowy idzie wysoka funkcjonalność i niska cena hali namiotowej. Są to czynniki wpływające na coraz większą popularność rozwiązań namiotowych.

Trwałość

W kontekście wydajnego i bezpiecznego użytkowania hal namiotowych nie tylko technologia ich wznoszenia ma znaczenie. Równie ważnym aspektem jest jakość poszczególnych materiałów. Łukasiuk korzysta wyłącznie z certyfikowanych komponentów, pochodzących od sprawdzonych dostawców.

Do wykonania poszczególnych komponentów, które następnie tworzą szkielet hali namiotowej, stosujemy stal konstrukcyjną S235, S355 oraz S235JR. Elementy są cynkowane metodą zanurzeniową, co gwarantuje wysoką odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Wymogi dotyczące materiałów PCV dla hal namiotowych to minimum 650 g/m2 do 900 g/m2 w klasie materiałów trudnozapalnych według normy DIN 4102 B1, M2, EN 13501-1.

Materiały stosowane do pokrycia hal namiotowych budowanych przez Łukasiuk to atestowane plandeki PCV SATTLER 650 g/m2 do 1300 g/m2 oraz cynkowane i malowane blachy profilowane PRUSZYŃSKI 0.5 mm i 0.7 mm. Obudowa hal izolowanych jest realizowana przy użyciu płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PRUSZYŃSKI 40 mm do 160 mm. W przypadku namiotów nieizolowanych jest to blacha falista bądź trapezowa.

Spawanie poszczególnych elementów odbywa się zgodnie z normą 1090-1: 2009 + A1: 2011.

Doradztwo

doradztwo producenta

Często zdarza się, że inwestor ma świadomość tego, że przyszedł czas na rozwój przedsiębiorstwa, jednak nadal poszukuje odpowiednich rozwiązań. W takim momencie pomoc doradców Łukasiuk jest na wagę złota.

 

Jesteśmy to nie tylko rzetelnym i kompleksowym wykonawcą hal namiotowych, ale również oferujemy wymierną pomoc w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania. Dzięki temu klient ma pewność, że zapłacił za obiekt, który jest skrojony na miarę jego potrzeb. Bez dodatkowych i zbędnych kosztów.

 

Jako producenci hal namiotowych mamy portfolio pełne zróżnicowanych realizacji. To potwierdza szeroki wachlarz naszych możliwości oraz pokazuje, że umiejętnie i dostosowujemy rozwiązania do specyfiki branży, w jakiej ma funkcjonować dana hala namiotowa.

Napisz do nas

Napisz do nas