Kondensacja pary, skraplanie i wilgoć w hali — jakie rozwiązania pomagają eliminować problem?

kondensacja pary, skraplanie i wilgoć w hali

Jak walczyć z kondensacją pary wodnej, skraplaniem i wilgocią w hali? Jakie są przyczyny i co można zrobić, aby zapobiegać tym zjawiskom? Sprawdź!

 1. Co powoduje kondensację pary wodnej w hali?
 2. Sposoby na wilgoć w hali
 3. Dlaczego warto zapobiegać wilgoci i zjawisku kondensacji?

Hala namiotowa to obiekt, który tak jak wszystkie inne magazyny, jest narażony na działanie niesprzyjających warunków i problematycznych zjawisk. Jednym z nich jest kondensacja (skraplanie) pary wodnej na elementach konstrukcji oraz wewnętrznej stronie poszyć dachu i ścian. Może być to niebezpieczne zarówno dla żywotności samego obiektu, jak i bezpieczeństwa jego użytkowników.

Co powoduje kondensację pary wodnej w hali?

kondensacja pary wodnej

Zjawisko kondensacji pary wodnej występuje w sytuacji, kiedy na zewnątrz obiektu temperatura jest niższa niż ta panująca wewnątrz. Para wodna skrapla się na przegrodach i innych powierzchniach dzielących obie strefy.

Wilgoć powstała w wyniku kondensacji pary wodnej może być przyczyną korozji blachy i elementów konstrukcji hali namiotowej. W taki sposób skraca żywotność całego obiektu. Ponadto krople wody spływające po ścianach i kapiące z sufitu powodują zawilgocenie posadzki i elementów wyposażenia magazynu. W skrajnych przypadkach tworzą się kałuże. Jest to niebezpieczne zarówno dla osób przebywających w magazynie (np. korzystających ze sprzętu służącego do transportu wewnętrznego towarów), jak i składowanych towarów.

Magazyny płodów rolnych czy żywności muszą być odpowiednio zabezpieczone przed zjawiskiem kondensacji pary w hali namiotowej, ze względu na podatność na psucie się składowanych towarów.

Sposoby na wilgoć w hali

Hala namiotowa nie musi być narażona na kondensacje pary wodnej i podwyższoną wilgotność. Na rynku są dostępne rozwiązania, które blokują proces skraplania i pozwalają utrzymać stałe parametry wewnątrz obiektu. O niektórych należy pamiętać już na etapie wyboru technologii, w jakiej wznoszony będzie obiekt. Inne natomiast można z powodzeniem wdrożyć już podczas eksploatacji magazynu.

Wybór hali Thermo

wybór hali namiotowej Thermo

Najefektywniejszym sposobem na uniknięcie skraplania pary wodnej jest wybór hali namiotowej typu Thermo. Dlaczego? Otóż posiada ona dach pneumatyczny, który składa się z dwóch plandek i warstwy powietrza między nimi. Ciśnienie w warstwie między plandekami jest utrzymywane za pomocą wentylatorów kanałowych.

Warstwa powietrza między plandekami stanowi doskonałą izolację między warunkami panującymi wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Dla przykładu możemy porównać tę technologię dla blachy lub pojedynczej plandeki. Jeżeli dach jest pokryty pojedynczą plandeką, ciepłe powietrze utrzymujące się pod sufitem hali oczywiście nie styka się bezpośrednio z powietrzem zewnętrznym, ale przeszkodę stanowi jedynie kilkanaście milimetrów materiału, który w dodatku bardzo słabo izoluje obie warstwy. W taki sposób dochodzi do pośredniej wymiany ciepła, która skutkuje zjawiskiem kondensacji.

 • W wariancie Thermo z jednej strony dachu wentylator kanałowy wdumuchuje powietrze z wnętrza hali, a z drugiej strony hali to powietrze jest wypuszczane do hali za pomocą specjalnych anemostatów. Służą one również optymalizacji ilości gromadzonego powietrza (regulują ciśnienie wewnątrz dachu). Dzięki temu systemowi powietrze ciągle krąży i nie występuje zjawisko skraplania.
 • Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku ścian zewnętrznych. W halach namiotowych typu Thermo są one wykonane z płyty warstwowej, natomiast w klasycznych obiektach z blachy. Płyty warstwowe charakteryzują się bardzo dobrą izolacyjnością, dlatego nie musimy się martwić kontaktem ciepłych mas powietrza wewnętrznego z zimnym powietrzem występującym na zewnątrz obiektu.

Odpowiednia wentylacja

Aby uniknąć zjawiska kondensacji pary wodnej i wilgoci w hali namiotowej, należy odpowiednio zaprojektować system wentylacyjny. Niestety w niektórych sytuacjach wentylacja grawitacyjna nie wystarczy. Jej działanie jest zależne od warunków atmosferycznych, dlatego nie zawsze pracuje stabilnie i efektywnie.

 • W obiektach jednonawowych powietrze doprowadzane jest do wnętrza i odprowadzane przez dedykowane otwory ścienne.
 • Alternatywą dla wentylacji grawitacyjnej jest wentylacja mechaniczna. Jej moc i wydajność można dostosować dokładnie do potrzeb danego obiektu.

Wentylację w hali magazynowej należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jest to nadrzędna rola architekta, który musi wykonawcy (firmie Łukasiuk) dostarczyć dobrze zaprojektowany obiekt. Mowa tu przede wszystkim o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” (Dz. U. nr 75 poz. 609 z 2002r, z późniejszymi zmianami).

Ponadto należy przestrzegać norm zawartych w takich dokumentach jak:

 • PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia.
 • PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych.
 • PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
 • PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczanie.
 • PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
 • PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i określenia.
 • PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
 • PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

Prawidłowo zaprojektowana wentylacja musi uwzględniać funkcję, jaką będzie spełniał obiekt, jego cechy konstrukcyjne, specyfikę zastosowanej izolacji i stolarki otworowej oraz krotność wymiany powietrza w poszczególnych pomieszczeniach.

Obliczenia przeprowadza się z uwzględnieniem maksymalnego bilansu wilgoci i innych czynników.

Podsufitka przeciwskroplinowa jako zabezpieczenie blachy przed skraplaniem

Efektywnym rozwiązaniem problemu skraplania się pary wodnej, jest podsufitka przeciwskroplinowa. Jest to plandeka wykonana z paroprzepuszczalnego materiału, który zatrzymuje ciecz. Jak sama nazwa wskazuje, plandeka montowana jest pod sufitem. Profil aluminiowy jest przykręcany do konstrukcji hali, dzięki czemu zachowuje stabilność i zapewnia bezpieczną eksploatację.

Jest to dobre rozwiązanie dla wszystkich, którzy eksploatują już swoją halę namiotową i nie mogą się zdecydować na wymianę dachu czy poszyć ścian. W taki sposób można z powodzeniem magazynować towary wrażliwe na zbyt wysoką wilgotność.

Dlaczego warto zapobiegać wilgoci i zjawisku kondensacji?

sposoby na wilgoć w hali

Niewiele jest czynników, które mogą zakłócić bezpieczne i efektywne korzystanie z hali namiotowej. Niestety zjawisko kondensacji pary wodnej jest jednym z najbardziej uciążliwych.

 

Pamiętajmy, że zapewniając odpowiednią wentylację czy też izolacyjność dachu i ścian, dbamy nie tylko o żywotność samego obiektu, ale również o bezpieczeństwo osób przebywających wewnątrz. Do tego należy dodać aspekt związany z przechowywanymi towarami, które nierzadko wymagają stałych warunków (temperatury i wilgotności). Dopuszczając do zbyt dużej wilgotności i skroplin w hali namiotowej narażamy się na straty finansowe, znacznie wyższe niż ewentualne koszty, któregoś z powyższych rozwiązań.

Napisz do nas

Napisz do nas