Lekkie hale i konstrukcje stalowe: gdzie znajdują zastosowanie i jaka jest ich trwałość?

lekkie hale i konstrukcje stalowe

Lekkie hale i konstrukcje stalowe dają szereg możliwości w połączeniu z trwałością. Z czego się składają i gdzie znajdują zastosowanie?

 1. Trwałość konstrukcji stalowych
 2. Technologia montażu
 3. Jakość komponentów
 4. Konserwacja i przeglądy
 5. Zastosowanie lekkich konstrukcji stalowych

Hale namiotowe dały się poznać jako uniwersalne obiekty przemysłowe. Ich lekkie konstrukcje stalowe dają wiele możliwości zastosowania. Co więcej, charakteryzują się wysoką trwałością. Dlatego też coraz częściej stanowią alternatywę dla budynków murowanych. Poniżej wyjaśniamy, co wpływa na długowieczność tego typu obiektów oraz w jakich sektorach przemysłu są one wykorzystywane.

Trwałość konstrukcji stalowych

trwałość konstrukcji

Projektowy okres użytkowania hal namiotowych jest określany przez normę PN-EN 1990. Natomiast, realny okres użytkowania obiektu jest definiowany jako jego trwałość.

Na to, jak długo będziemy mogli korzystać z naszej hali, wpływa wiele czynników. Duże znaczenie mają przyjęte rozwiązania techniczne, technologia montażu oraz jakość materiałów.

Lekka hala przemysłowa składa się z wielu elementów. Oprócz konstrukcji stalowej wyróżnić można fundamenty, poszycia dachu i ścian, stolarkę otworową czy też elementy wyposażenia wnętrza. Każdy z tych elementów zużywa się we własnym tempie. Największy wpływ na ostateczną trwałość mają jednak elementy newralgiczne, takie jak lekka konstrukcja stalowa.

Z biegiem czasu dochodzi do zużycia poszczególnych komponentów. Jest to utrata wartości użytkowej budynku, rozumianej jako jego zdolność do zaspokajania potrzeb. Wyróżnia się następujące rodzaje zużycia obiektu:

Zużycie techniczne – definiowane jako spadek wartości użytkowej. Wzrasta liniowo, wprost proporcjonalnie do upływu czasu.

Zużycie społeczne:

– zużycie funkcjonalne – wraz z postępem technologicznym spada popyt użytkowników na budynki o przestarzałych technologiach,

– zużycie środowiskowe – wynika ze zmiany zagospodarowania przestrzeni otaczającej obiekt.

Technologia montażu

Łukasiuk jako producent lekkich konstrukcji stalowych, opracowała technologię wznoszenia hal namiotowych, która ma zapewnić  długą i bezpieczną eksploatację obiektu . Wszystkie nasze działania opieramy na transparentnej współpracy z inwestorem. Po konsultacjach, analizie warunków i przedstawieniu ceny lekkiej hali magazynowej wykonujemy projekt architektoniczno-budowlany, w którym dobieramy odpowiednie rozwiązania.

 • Pierwszym krokiem jest zagospodarowanie powierzchni, na której będzie wznoszona lekka konstrukcja. Mowa m.in. o wyrównaniu terenu i utylizacji nieużytków. Następnie wykonywane są fundamenty. Najczęściej są one realizowane jako fundamenty bezpośrednie. Daje to solidną podstawę dla wieloletniej eksploatacji obiektu.
 • Po przygotowaniu fundamentów można przystąpić do wznoszenia konstrukcji stalowej. Jest ona zaprojektowana z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz obliczeń obciążeń statycznych i dynamicznych.
 • Następnie wykonywane jest pokrycie dachu oraz ścian. Wykorzystywane są do tego plandeki, płyty warstwowe oraz blacha (w zależności od rodzaju hali). W tak przygotowanym obiekcie montowana jest stolarka otworowa. Niezbędne są również obróbki blacharskie. Ostatnim krokiem jest montaż elementów wykończeniowych oraz przygotowanie posadzek.
Taki proces wznoszenia hali namiotowej minimalizuje możliwość popełnienia błędu.

Jakość komponentów

jakość komponentów

Oprócz technologii montażu niezwykle ważnym aspektem jest jakość poszczególnych materiałów. Przekłada się ona bezpośrednio na okres eksploatacji całego obiektu.

W procesie wnoszenia hali namiotowej stawiamy tylko na sprawdzone rozwiązania i komponenty posiadające niezbędne certyfikaty.

Najważniejsza część lekkiej hali magazynowej, jej zasadnicza konstrukcja jest wykonywana z następujących elementów:

 • słupy,
 • belki,
 • dźwigary,
 • płatwie,
 • rygle,
 • stężenia,
 • elementy złączne.

Poszczególne komponenty są produkowane ze stali konstrukcyjnej S235, S355 oraz S235JR. Charakteryzują się one dobrą wytrzymałością, plastycznością, spawalnością oraz wydajnością tłoczenia na zimno i gięcia. Ponadto są cynkowane metodą zanurzeniową, co gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

To samo dotyczy płyt warstwowych, które są stosowane w hala izolowanych. W naszych projektach wykorzystujemy płyty warstwowe Pruszyński. Charakteryzują się one następującymi właściwościami wytrzymałościowymi:

Odporność mechaniczna:

 • Wytrzymałość na ściskanie – 0,095 MPa.
 • Wytrzymałość na rozciąganie – 0,070 MPa.
 • Wytrzymałość na ścinanie – 0,075 MPa.
 • Moduł sprężystości przy ścinaniu – 10,20 MPa.

Wytrzymałość na zginanie w przęśle:

 • Zginanie pozytywne – 4,84 kNm/m.
 • Zginanie pozytywne podwyższona temperatura – 4,31 kNm/m.
 • Zginanie negatywne – 3,43 kNm/m.
 • Zginanie negatywne podwyższona temperatura – 3,05 kNm/m.

Wytrzymałość na zginanie nad podporą wewnętrzną:

 • Zginanie pozytywne – 3,38 kNm/m.
 • Zginanie pozytywne podwyższona temperatura – 3,00 kNm/m.
 • Zginanie negatywne – 4,03 kNm/m.
 • Zginanie negatywne podwyższona temperatura – 3,58 kNm/m.

Taka charakterystyka daje możliwości długiej eksploatacji, bez strat jakości materiału, która jest niezwykle ważna w kontekście izolacyjności obiektu.

Bramy, okna oraz inne elementy stanowiące integralną całość lekkiej hali namiotowej są komponentami pochodzącymi od sprawdzonych dostawców, wraz z niezbędnymi certyfikatami i gwarancjami.

Konserwacja i przeglądy

konserwacja i przeglądy hal

Tak jak w przypadku każdego obiektu, do prawidłowego i wieloletniego funkcjonowania hali namiotowej niezbędne są regularne przeglądy i konserwacja. Przeglądy pozwalają na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w taki sposób, aby dało się je sprawnie usunąć, bez dużych nakładów finansowych i narażenia bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Konserwacja natomiast pozwala na zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia usterki.

Przegląd i konserwacja poszycia dachowego w postaci plandeki jest bardzo prostym procesem. Polega na wykrywaniu nieszczelności i naklejaniu dedykowanych łat. W przypadku płyt warstwowych jest to nieco bardziej skomplikowane. W przypadku usterki konieczne jest wyjęcie płyty z ramy konstrukcji (wraz z wszystkimi znajdującymi się powyżej arkusza) i wymiana panelu.

Ciężko jednoznacznie określić częstotliwość szczegółowych przeglądów hali namiotowej. Ważne jest obserwowanie obiektu i bieżące wychwytywanie wszelkich niezgodności.

Zastosowanie lekkich konstrukcji stalowych

Tradycyjne budynki murowane są wypierane z rynku przez hale namiotowe. Jest to efekt wysokiej funkcjonalności i wspomnianej powyżej możliwości długiej i efektywnej eksploatacji.

Nowoczesny przemysł

Zalety lekkich hal stalowych wykorzystuje przede wszystkim nowoczesny przemysł. Hale namiotowe pełnią w nim zazwyczaj funkcję powierzchni magazynowych. Inwestorzy doceniają w takich rozwiązaniach między innymi to, że można je zagospodarować jako magazyny wysokiego składowania. Dzięki temu maksymalizujemy wykorzystanie dostępnej powierzchni i optymalizujemy przepływ składowanych materiałów.

Lekkie konstrukcje stalowe sprawdzają się zarówno w przemyśle ciężkim jak i w innych obszarach wymagających specyficznych warunków przechowywania. W tym przypadku doskonale spisują się hale izolowane. Dzięki swojej budowie (ściany wykonane z płyt warstwowych i dach pneumatyczny) dają one możliwość regulacji warunków panujących wewnątrz obiektu (temperatury i wilgotności). Dzięki temu są wykorzystywane także w przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym.

Sektor prywatny i państwowy

Hale namiotowe mogą być wykorzystywane zarówno w sektorze prywatnym jak i państwowym (m.in. Państwowa Straż Pożarna), spotkamy je także w branży lotniczej. Lekkie konstrukcje stalowe odgrywają szczególną rolę w rolnictwie, gdzie pełnią funkcję magazynów na płody rolne. Wykorzystuje się je także jako kurniki i miejsce chowu bydła.

Sport i rekreacja

lekka hala jako ujeżdżalnia

Potencjał obiektów namiotowych jest też wykorzystywany w sporcie i rekreacji. Najbardziej znanym zastosowaniem tego typu obiektów jest zagospodarowanie ich jako ujeżdżalnie i stadniny koni. Lekkie hale sportowe mogą być również miejscem, w którym organizowane są różnego rodzaju konkursy i wystawy. Podczas zawodów sportowych, nierzadko stanowią infrastrukturę pomocniczą, czyli miejsce, gdzie składowany jest sprzęt.

 

SKŁADY BUDOWLANE, HURTOWNIE I MARKETY

 

Dość popularnym rozwiązaniem jest aranżowanie namiotów jako zadaszonej części składów budowlanych i hurtowni. Ponadto, często możemy spotkać lekkie hale stalowe przy dużych marketach. To tam są organizowane punkty sprzedaży artykułów ogrodniczych.

 

Jak widać, wachlarz możliwości lekkich konstrukcji stalowych jest bardzo szeroki. Swoją uniwersalnością zdecydowanie przewyższają budynki wznoszone tradycyjną metodą. Ważną rolę odgrywa również ich mobilność. Mogą być wykorzystywane w branżach, które działają sezonowo.

 

Lekkie konstrukcje stalowe swoimi zaletami przekonują coraz większą liczbę inwestorów, wypierając z rynku rozwiązania murowane.
Napisz do nas

Napisz do nas