Montaż hal namiotowych: ile trwa, jak przebiega i jaki jest koszt?

montaż hal namiotowych

Wśród wielu zalet hal namiotowych, warto wyróżnić prostotę ich montażu oraz krótki czas realizacji takiej inwestycjiJako producent hal namiotowych z wieloletnim doświadczeniem, opracowaliśmy  autorski, niezawodny proces projektowania oraz samego wznoszenia  obiektu.

Opiera się on na transparentnej współpracy i ciągłym dialogu z inwestorem. Nasi specjaliści uwzględniają wszystkie potrzeby klienta, w taki sposób aby sprostać wymaganiom danej branży i zoptymalizować koszty inwestycji.

Czynności przedmontażowe

Przed przystąpieniem do samego montażu hali namiotowej, należy dopełnić kilku formalności i uzgodnić zasady współpracy.

formy współpracy

Prowadzenie działań związanych z inwestycją może mieć dwie formy:

 • Forma standardowa – po stronie Grupy Łukasiuk leży opracowanie koncepcji, projektów i montaż właściwy hali. Inwestor jest zobligowany do skompletowania dokumentów, formułowania wniosków, uzyskania pozwoleń, nadzoru inwestycji, wykonania prac ziemnych, fundamentów, posadzek, instalacji branżowych i zagospodarowania terenu.
 • Forma kompleksowa – do obowiązków Grupy Łukasiuk należy opracowanie koncepcji, projektów i montaż właściwy hali wraz z robotami ziemnymi. Natomiast kompletowaniem dokumentów, formułowaniem wniosków, uzyskaniem pozwoleń, nadzorem inwestycji, wykonaniem instalacji branżowych i zagospodarowania terenu zajmuje się inwestor.

Po wstępnych ustaleniach i analizie danego przypadku, przychodzi czas na wykonanie projektu. Opracowanie wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Projekt można podzielić na dwie części.

1. Rysunkową:

 • elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego oraz jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron,
 • rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przekrycia oraz przekroje,
 • instalacje ogólnotechniczne i technologiczne lub ich część,
 • zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Opisową:

 • przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego wraz z parametrami technicznymi,
 • forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego wraz z dostosowaniem do krajobrazu i otaczającej zabudowy,
 • układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki obliczeń,
 • podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu,
 • rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego,
 • dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko.

Po wykonaniu projektu można przystąpić do starania się o pozwolenie na budowę (istnieje także opcja okresowego wzniesienia hali bez pozwolenia na budowę, której warunkiem jest demontaż hali namiotowej po 180 dniach eksploatacji). Na wydanie dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie budowy czeka się maksymalnie 65 dni.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Projekt architektoniczno-budowlany.
 • Projekt zagospodarowania terenu.
 • Projekty branżowe.
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem w celach budowlanych.
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ewentualnie warunki zabudowy).
 • Uzgodnienia w zakresie warunków dostawy mediów.

Po otrzymaniu zezwolenia możemy rozpocząć prace budowlane (ich start także trzeba zgłosić).

Prace budowlane

Jak montuje się halę namiotową? Cały proces wznoszenia hali namiotowej składa się z kilku etapów. Każdy z nich jest newralgiczny i ma wymierny wpływ na efekt końcowy.

Prace ziemne i fundamenty

Pierwszym krokiem jest przygotowanie gruntu pod rozkładanie hali namiotowej.

Proces ten zawiera:

 • zerwanie warstwy organicznej,
 • wymianę i stabilizację gruntu,
 • wykonanie odwodnienia terenu, wykopy,
 • utylizację nieużytków.

Kolejny krok to przygotowanie fundamentów. Konstrukcja hali namiotowej, najczęściej montowana jest na fundamentach bezpośrednich. W skład tego rodzaju fundamentów wchodzą między innymi ławy i stopy fundamentowe.

Montaż konstrukcji stalowej

montaż konstrukcji stalowej

Po przygotowaniu gruntu i fundamentów, można przystąpić do etapu montażu właściwego. Rozpoczyna się on od wznoszenia konstrukcji stalowej. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej mają wysoką wytrzymałość i są odporne na warunki atmosferyczne (przez cynkowanie). Do wykonania poszczególnych komponentów składających się na szkielet hali namiotowej stosujemy stal konstrukcyjną S235, S355 oraz S235JR.

W skład konstrukcji stalowej wchodzą:

 • słupy,
 • belki,
 • dźwigary,
 • płatwie,
 • rygle,
 • stężenia,
 • elementy złączne.

Obudowa ścian i dachu

obudowa ścian i dachu

Wzniesiona konstrukcja stalowa oznacza, że można zająć się obudową dachu i ścian. Dach w halach namiotowych oferowanych przez grupę Łukasiuk może mieć dwa warianty.

Pierwszy z nich to pojedyncza plandeka, którą stosuje się w halach namiotowych nieizolowanych.

Drugą opcją jest dach pneumatyczny, czyli składający się z podwójnej plandeki i pompy wyrównującej ciśnienie między nimi. Jest to wariant przeznaczony dla hal typu Thermo. Dzięki takiemu rozwiązaniu, jesteśmy w stanie utrzymać zadaną temperaturę wewnątrz obiektu. Dach pneumatyczny cechuje się korzystnym współczynnikiem przenikania ciepła. Specyfika dachu pneumatycznego niesie ze sobą również inne korzyści. Po pierwsze, redukuje zjawisko skraplania się pary wodnej wewnątrz hali a po drugie minimalizuje zjawisko zalegania pokrywy śnieżnej.

Analogicznie do dachu, obudowa ścian może zostać wykonana w dwóch wariantach. Opcja przeznaczona dla hal nieocieplanych to blacha trapezowa lub falista. W halach całorocznych obudowę ścian stanowią płyty warstwowe. Ich grubość wynosi 60 mm a współczynnik przenikania ciepła to około 0,38 W/(m2·K).

Montaż stolarki otworowej

montaż stolarki otworowej

Stolarka otworowa to bardzo ważny element każdego obiektu przemysłowego i magazynowego. Odpowiednia dobrana jest gwarancją funkcjonalności i komfortowej eksploatacji hali. Ponadto, dobierając okna, bramy i drzwi do hali namiotowej, szczególną uwagę zwracamy na to, czy obiekt jest ocieplany. W takim przypadku kluczowy jest współczynnik przenikania ciepła komponentów.

Rozwój technologii przyniósł nieograniczone możliwości w wyborze poszczególnych elementów stolarki otworowej. Okna wybieramy spośród wielu wariantów. Hala namiotowa może być wyposażona w okna stałe, rozwieralne, uchylne, otwierane ręcznie lub automatycznie. Szeroki wybór dotyczy także bram, które mogą być przesuwne, harmonijkowe lub segmentowe.

Prace końcowe

Prace końcowe obejmują przede wszystkim przygotowanie posadzek (cementowe, epoksydowe lub betonowe) oraz przeprowadzenie obróbek blacharskich. W taki sposób mamy do czynienia z obiektem, który może być zagospodarowany w dowolny sposób.

Pomagają w tym instalacje branżowe i technologiczne, w które można wyposażyć halę namiotową. Mogą to być instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, ogrzewcze, chłodnicze, klimatyzacyjne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne oraz wentylacyjne.

Ile trwa montaż hali namiotowej i jaki jest jej koszt

czas trwania montażu i koszt

Grupa Łukasiuk działa na rynku od wielu lat. Dzięki temu, zdobyliśmy doświadczenie pozwalające na szybki montaż hali namiotowej (konstrukcję powyżej ziemi możemy wznieść  nawet w 30 dni  od rozpoczęcia prac). Jest to efektem ciągłego doskonalenia technologii i skutecznego dialogu z inwestorami.

Koszt montażu hali namiotowej zależy od wielu czynników. Po pierwsze, przy ustalaniu ceny bardzo duże znaczenie mają gabaryty obiektu. Drugim aspektem, na który trzeba zwrócić uwagę jest stopień izolacji cieplnej hali. Naturalne jest to, że hale typu Thermo są droższą alternatywą dla obiektów nieocieplanych. Na finalny koszt obiektu, składają się również wszelkie dodatkowe wymagania inwestora.

Nie można oczywiście zapomnieć o rodzaju współpracy, którą nawiązujemy z klientem (forma standardowa lub kompleksowa). Ona również jest decydująca przy tworzeniu kosztorysu.

Mimo wielu czynników, które składają się na ostateczną kwotę, którą przyjdzie zapłacić za hale namiotową, można śmiało stwierdzić, że obiekty te są tańszą alternatywą dla tradycyjnych budynków murowanych.

Napisz do nas

Napisz do nas