Nowoczesne hale produkcyjne — namiotowe: jak przebiega budowa, projektowanie i jaka jest cena?

nowoczesne hale produkcyjne

Jak powstają nowoczesne hale produkcyjne (o przeznaczeniu magazynowym)? Jak wyglądają formalności, projektowanie i budowa? Sprawdź!

 1. Rodzaje współpracy z Grupą Łukasiuk
 2. Jakie formalności?
 3. Projektowanie hal produkcyjnych
 4. Budowa hal produkcyjnych
 5. Hale dedykowane dla różnych sektorów produkcji
 6. Cennik hal produkcyjnych

Produkcyjny sektor gospodarki od zawsze wiódł prym we wdrażaniu innowacji i nieszablonowych rozwiązań. To właśnie przedsiębiorstwa produkcyjne dążą do optymalizacji poszczególnych procesów, co przekłada się na wiele obszarów naszego życia. Dobrym tego przykładem jest rozwój infrastruktury pomocniczej, takiej jak magazyny.

optymalizacja procesów w branży produkcyjnej

Obecnie do składowania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych bardzo często wykorzystuje się hale namiotowe. I choć w namiotach przemysłowych nie prowadzi się produkcji, powszechnie wykorzystuje się je właśnie do magazynowania towarów lub garażowania maszyn.

Jak powstają nowoczesne hale produkcyjne (o przeznaczeniu magazynowym)? Wyjaśniamy!

Rodzaje współpracy z Grupą Łukasiuk

Jako producent hal magazynowych dla branży produkcyjnej, potrafimy elastycznie dopasować się do oczekiwań inwestora. Oferujemy dwie formy współpracy.

Pierwsza z nich to  forma kompleksowa . W tym wariancie, zadania Grupy Łukasiuk to opracowanie koncepcji obiektu, wykonanie kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i montaż właściwy hali wraz z robotami ziemnymi. Wyręczamy także inwestora w formalnościach, gromadząc dokumentację i składając w jego imieniu odpowiednie wnioski. Inwestor zajmuje się jedynie wykonaniem instalacji branżowych oraz zagospodarowaniem terenu.

Drugą opcją współpracy jest  forma standardowa . Podejmując ten rodzaj współpracy z klientem, zobowiązujemy się do opracowania części konstrukcyjnej projektu (wraz z fundamentami) oraz doradzamy przy opracowywaniu koncepcji hali. Przeprowadzamy także montaż właściwy hali (prace powyżej ziemi).

Obowiązki inwestora to:

 • kompletowanie dokumentów,
 • formułowanie wniosków,
 • uzyskanie pozwoleń,
 • nadzór inwestycji,
 • wykonanie prac ziemnych,
 • fundamentów,
 • posadzek,
 • instalacji branżowych
 • i zagospodarowanie terenu.

Jakie formalności?

formalności

Na samym początku warto podkreślić, że aby wybudować namiot produkcyjny o przeznaczeniu magazynowym należy wystąpić do urzędu miejskiego lub starostwa powiatowego o przyznanie zezwolenia na budowę. Po uzyskaniu tego dokumentu, halę namiotową można eksploatować przez nieograniczony czas.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

 • Projekt architektoniczno-budowlany – składający się z części opisowej i rysunkowej.
 • Projekty branżowe (część z nich może zostać dostarczona podczas składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie).
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem w celach budowlanych.
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy wydane przez wydział architektury urzędu miasta lub gminy.

Okres oczekiwania na wydanie pozwolenia to maksymalnie 60 dni. Wielu inwestorów decyduje się również na wzniesienie hali bez pozwolenia i natychmiastowe rozpoczęcie procedur pozwalających na nieograniczoną czasowo eksploatację. Sprawdza się to szczególnie w przypadkach, gdy priorytetem jest szybka realizacja projektu.

Projektowanie hal produkcyjnych

ustalenia z inwestorem

Branża produkcyjna bywa bardzo wymagająca. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby klient zawsze był zadowolony z efektu naszej pracy. Przed przystąpieniem do projektowania hali konieczna jest wizja lokalna oraz przeprowadzenie szczegółowych ustaleń z inwestorem (analiza przypadku). To na tym etapie poznajemy preferencje klienta, które później nasi inżynierowie przenoszą do projektu.

Sam projekt hali dla branży produkcyjnej, która posłuży jako magazyn, składa się z dwóch głównych części:

 • Opis techniczny – zawiera takie elementy jak: przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego wraz z parametrami technicznymi, w szczególności szerokość, długość, wysokość, kubatura, liczba kondygnacji i zestawienie powierzchni; forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego; układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki obliczeń; podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu; rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego; rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych; charakterystykę energetyczną budynku.
 • Część rysunkowa – w jej skład wchodzą: elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego oraz jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z określeniem graficznym lub opisowym na rysunku wyrobów wykończeniowych i kolorystyki elewacji; rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przekrycia oraz przekroje; podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich części; zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym: instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, klimatyzacyjne i gazowe, instalacje i urządzenia budowlane.

Budowa hal produkcyjnych

Proces wznoszenia hali namiotowej opieramy na naszym doświadczeniu i wiedzy inżynierskiej oraz przeprowadzamy go zgodnie z Prawem Budowlanym. Montaż hali namiotowej dla branży produkcyjnej można podzielić na kilka etapów. Każdy z nich jest ważny i znacząco wpływa na funkcjonalność obiektu.

Prace ziemne

Z doświadczenia wiemy, że hale namiotowe dla branży produkcyjnej są eksploatowane wyjątkowo intensywnie. Dlatego też przykładamy szczególną uwagę do jakości wykonywanych prac już od samego początku.

Przygotowanie placu pod budowę to bardzo ważny aspekt w kontekście bezpieczeństwa przyszłej eksploatacji. Roboty ziemne obejmują takie czynności jak  zerwanie warstwy organicznej, wymiana i stabilizacja gruntu, odwodnienie terenu, wykopy i utylizacja nieużytków.

Fundamenty

Rodzaj fundamentów jest dobierany przez inżyniera na podstawie

charakterystyki obiektu i gruntu, na którym ma on być usadowiony. Zazwyczaj, nowoczesne hale namiotowe dla produkcji są wznoszone na fundamentach bezpośrednich, na które składają się  stopy oraz płyty fundamentowe.  To one będą przenosiły obciążenia ze słupów bezpośrednio do gruntu.

Konstrukcja stalowa

konstrukcja stalowa hali namiotowej

Po przygotowaniu fundamentów, można przystąpić do wznoszenia szkieletu hali namiotowej, czyli konstrukcji stalowej. W jej skład wchodzą słupy, belki, dźwigary, płatwie, rygle, stężenia i elementy złączne. Wszelkie dane dotyczące konstrukcji są zawarte w projekcie.

Mowa tu m.in. o  obliczeniach obciążeń statycznych i dynamicznych . Ponadto, poszczególne elementy konstrukcji zabezpieczamy przed działaniem warunków atmosferycznych za pomocą cynkowania. Tak wzniesiony szkielet to gwarancja długoletniej i wydajnej eksploatacji obiektu.

Obudowa ścian i dachu

Hale namiotowe występują w dwóch wariantach: izolowanym oraz nieizolowanym. Wybór wariantu determinuje rodzaj poszycia zewnętrznego hali.

opcji nieizolowanej, ściany są obudowane blachą falistą lub trapezową, natomiast dach jest pokryty pojedynczą plandeką.
W ocieplanej hali namiotowej stosuje się płyty warstwowe jako obudowę ścian oraz tak zwany dach pneumatyczny (wykonany z podwójnej plandeki). Takie rozwiązanie gwarantuje dobrą izolacyjność.

Efektem tego jest możliwość dostosowania warunków wewnętrznych do wymagań składowanego materiału. Hale namiotowe izolowane dają większe pole manewru. Jak wiadomo, branża produkcyjna jest bardzo zróżnicowana, dlatego hala ocieplana jako obiekt uniwersalny cieszy się tutaj ogromną popularnością.

Stolarka otworowa

Kluczowy element w halach namiotowych, wykorzystywanych w branży produkcyjnej. Mowa tu w szczególności o bramach, które muszą być dobrane w taki sposób, aby usprawnić przepływ materiałów. Dlatego też, do naszych hal oferujemy  bramy harmonijkowe, przesuwne lub segmentowe.

bramy w hali namiotowej

W przypadku wyboru hali izolowanej, należy też zwrócić uwagę na współczynnik przenikania ciepła okien. Jego wartość powinna być jak najniższa. W innej sytuacji, narażamy obiekt na straty ciepła.

Obróbki blacharskie i posadzki

Obróbki blacharskie, które przeprowadzamy mają na celu zabezpieczenie hali oraz poprawę jej estetyki. Przeprowadzamy zarówno  obróbki przyposadzkowe jak i ścienne.

Posadzki są dobierane w zależności od specyfiki prowadzonej działalności. Najczęściej stosuje się posadzki cementowe i betonowe. Coraz większą popularność zyskują posadzki epoksydowe.

Wyposażenie dodatkowe

Hale można dostosować do profilu prowadzonej działalności poprzez wyposażenie jej w instalacje technologiczne i branżowe. Obecnie, minimum wyposażenia stanowi instalacja elektryczna. Wariantów w tym zakresie jest wiele.

W zależności od potrzeb, halę można wyposażyć w  wentylację mechaniczną, klimatyzację, instalację telekomunikacyjną czy też pneumatyczną.

Hale dedykowane dla różnych sektorów produkcji

Jak już wspomniano, hale namiotowe to bardzo uniwersalne obiekty. Z powodzeniem znajdą zastosowanie w różnych sektorach przemysłu produkcyjnego.

Dla przykładu w przemyśle ciężkim i automotive, doskonale spisują się hale nieizolowane. Komponenty wykorzystywane w tych branżach zazwyczaj nie mają sprecyzowanych wymogów dotyczących warunków przechowywania. W taki sposób, przedsiębiorca otrzymuje rozwiązanie, które nie wymaga tak dużych nakładów inwestycyjnych jak budynek murowany i jest porównywalnie funkcjonalny.

Inaczej sytuacja wygląda w branży spożywczej i farmaceutycznej. Hale namiotowe izolowane mogą spełniać warunki dotyczące składowania wyrobów gotowych w tych sektorach. Dach pneumatyczny i obudowa ścian w postaci płyt warstwowych, sprawiają że zewnętrzne warunki atmosferyczne są nieinwazyjne dla przechowywanych materiałów. Dzięki temu, warunki wewnątrz hali można w prosty sposób regulować za pomocą nagrzewnic, klimatyzatorów oraz wentylacji mechanicznej. Hale namiotowe mogą stanowić swoistą obudowę dla chłodni i mroźni.

Przedsiębiorstwa produkcyjne, chcąc usprawnić magazynowanie towarów, coraz częściej sięgają po magazyny wysokiego składowania. Takimi magazynami z powodzeniem mogą być hale namiotowe. Nasi konstruktorzy dopasują gabaryty hali do wymogów takiego sposobu składowania. Magazyny wysokiego składowania to oszczędność miejsca i czasu pracowników. Dodatkowo, można je wyposażyć w systemy automatyzujące wydawanie i przyjmowanie towarów.

W przedsiębiorstwach produkcyjnych, hale namiotowe mogą być wykorzystywane nie tylko jako magazyny surowców czy też produktów. Niezwykle funkcjonalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie tego typu obiektów jako garażów dla maszyn i pojazdów, doraźnych warsztatów czy narzędziowni.

Cennik hal produkcyjnych

cena hali produkcyjnej

Cena hali produkcyjnej (pełniącej funkcję magazynu lub garażu) zależy od wielu czynników. Każdy z powyższych aspektów wymiernie wpływa na ostateczny koszt obiektu.

 

Warto jednak podkreślić, że jest to tańsza alternatywa dla stosowanych do tej pory budynków murowanych. Jest to zaleta, która zachęca coraz większą liczbę inwestorów do inwestycji w hale namiotowe.
Napisz do nas

Napisz do nas