Projekt hali namiotowej krok po kroku: cena, zawartość i istotne elementy — czego nie może w nim zabraknąć?

projekt hali

Co powinien zawierać projekt hali namiotowej? Od czego zależy cena i jakie są istotne elementy? Sprawdź, co warto wiedzieć.

 1. Zawartość projektu hali namiotowej
 2. Czym charakteryzuje się projekt hali namiotowej od Grupy Łukasiuk?
 3. Cena projektu hali namiotowej

Jako producent hal namiotowych z wieloletnim doświadczeniem, zdajemy sobie sprawę, że podstawą funkcjonalnego i bezpiecznego obiektu jest odpowiednio przygotowany projekt architektoniczno-budowlany.

Nieustannie udoskonalamy technologię wznoszenia hal namiotowych, jednak pierwszym krokiem do wdrażania innowacji jest właśnie etap planowania. To w czasie powstawania projektu jesteśmy w stanie dostosować obiekt do indywidualnych wymagań klienta i zaplanować personalizowane rozwiązania, zarówno w obszarach konstrukcyjnych jak i wykończeniowych.

Co powinien zawierać projekt hali? Poniżej przedstawiamy podstawowe elementy projektu hali namiotowej wraz z proponowanymi przez nas rozwiązaniami.

Zawartość projektu hali namiotowej

zawartość

Projekt architektoniczno-budowlany jest niezbędnym elementem wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się on z dwóch części – rysunkowej i opisowej. Obie zawierają informacje niezbędne do poprawnego wykonania obiektu.

Część opisowa zawiera:

 • przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego wraz z parametrami technicznymi, w szczególności szerokość, długość, wysokość, kubatura, liczba kondygnacji i zestawienie powierzchni;
 • forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego wraz z dostosowaniem do krajobrazu i otaczającej zabudowy;
 • układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń oraz podstawowe wyniki obliczeń;
 • podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi;
 • rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń;
 • rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem;
 • charakterystykę energetyczną budynku;
 • dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Wśród elementów części rysunkowej projektu hali wymienia się:

projekt hali namiotowej Grupy Łukasiuk
 • elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego oraz jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z określeniem graficznym lub opisowym na rysunku wyrobów wykończeniowych i kolorystyki elewacji;
 • rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przekrycia oraz przekroje, a dla obiektu liniowego – przekroje normalne i podłużne (profile), przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego, konieczne do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego obiektu budowlanego, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych obiektu budowlanego i jego powiązania z podłożem oraz przyległymi obiektami budowlanymi, położenia sytuacyjno-wysokościowego i skrajnych parametrów instalacji oraz urządzeń technologicznych, związanych lub mających wpływ na konstrukcję obiektu budowlanego, funkcjonowanie instalacji i urządzeń, a także bezpieczeństwo ich użytkowania i budowli przemysłowych i innych tworzących samonośną całość techniczno-użytkową, jak komin, zbiornik, kolumna rafineryjna, z uwzględnieniem niezbędnych wymiarów, w tym zewnętrznych w rzucie poziomym i pionowym – z nawiązaniem do poziomu terenu, przestrzeni wewnętrznych obiektu budowlanego, w szczególności pomieszczeń, rodzaju konstrukcji, przekrojów jego elementów, a także instalacji oraz gabarytów (obrysu) urządzeń technologicznych;
 • podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich części;
 • zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym: instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, klimatyzacyjne i gazowe, instalacje i urządzenia budowlane: elektryczne i telekomunikacyjne oraz instalację piorunochronną, instalacje i urządzenia budowlane ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach odrębnych – wraz ze sposobem powiązania instalacji obiektu budowlanego bezpośrednio z sieciami (urządzeniami) zewnętrznymi albo z instalacjami zewnętrznymi na zagospodarowywanym terenie oraz związanymi z nimi urządzeniami technicznymi, uwidocznione na rzutach i przekrojach pionowych obiektu budowlanego.

Czym charakteryzuje się projekt hali namiotowej od Grupy Łukasiuk?

Inżynierowie Grupy Łukasiuk, są w stanie dostosować projekt budowlany hali namiotowej do preferencji klienta. Bardzo ważne w tym kontekście jest rozpoznanie potrzeb poprzez ustalenia indywidualne oraz wizję lokalną.

Hale mogą mieć wręcz dowolne gabaryty. Konstrukcja stalowa jest dobierana w oparciu o obliczenia obciążeń statycznych i dynamicznych. W taki sposób określamy charakterystykę poszczególnych elementów szkieletu hali (słupy, belki, dźwigary, płatwie, rygle, stężenia i elementy złączne).

Podczas projektowania hali namiotowej można też wybrać jeden z dwóch wariantów obiektu. Pierwszym z nich jest hala izolowana, natomiast drugim – hala nieizolowana. Projekt hali namiotowej izolowanej zawiera obudowę ścian w postaci płyt warstwowych oraz dach pneumatyczny. W wersji standardowej, ściany są wykonane z blachy falistej lub trapezowej, a dach stanowi pojedyncza plandeka.

Projekt może też zawierać bardzo zróżnicowane rozwiązania dotyczące osprzętu dodatkowego. Chodzi przede wszystkim o instalacje branżowe i technologiczne. Podczas projektowania halę można wyposażyć w instalację elektryczną, pneumatyczną, sanitarną oraz zaplanować wentylację dostosowaną do przeznaczenia obiektu. Dobierając infrastrukturę hali namiotowej, nie można zapominać o funkcjonalnych bramach i oknach.

Cena projektu hali namiotowej

cena projektu

Ile kosztuje projekt hali namiotowej? Ceny gotowych projektów są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak na przykład wielkość obiektu czy stopień skomplikowania konstrukcji. Warto zwrócić uwagę na to, że kompleksowa współpraca z Grupą Łukasiuk daje dużo większe możliwości niż zakup gotowego projektu hali namiotowej.

 

Powierzając nam realizację obiektu, inwestor ma możliwość dostosowania poszczególnych rozwiązań do konkretnych, indywidualnych potrzeb oraz gwarancję prawidłowego montażu. Niestety, gotowe projekty hal namiotowych, nie pozwalają na nanoszenie zmian w ich obrębie, a samo wzniesienie obiektu należy w takim wypadku powierzyć firmie zewnętrznej.

 

Cenę projektu dla każdej inwestycji ustalamy indywidualnie, po przeprowadzeniu dokładnej analizy przypadku. Dzięki temu inwestor otrzymuje projekt skrojony na miarę. Skontaktuj się z naszymi specjalistami po wycenę projektu i wykonania Twojej hali namiotowej. Wstępną kalkulację przygotujemy nawet w 48 godzin.

Napisz do nas

Napisz do nas